ഗോൾഡ് ലോണിൽ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാം

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ആകർഷകമായ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ജനപ്രിയ ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഗോൾഡ് ലോണുകൾ. ദീർഘമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവുമായി ചേർന്ന് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഫൈനാൻസിംഗ് വലിയ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാനും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അത്തരം അഡ്വാൻസുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു മികച്ച നേട്ടം ഗോൾഡ് ലോൺ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ്.

ഒരു വായ്പക്കാരന് ലഭ്യമാക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നികുതി കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗത്തെയും ഉപയോഗിച്ച ലോൺ തുകയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഗോൾഡ് ലോൺ വായ്പക്കാരന് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

ഗോൾഡ് ലോണിന്‍റെ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

1. ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് ഫൈനാൻസിംഗ്

ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റിന് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ഗോൾഡ് ലോൺ തുകയിൽ വായ്പക്കാർക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. രൂ. 1.5 ലക്ഷത്തിന്‍റെ വാർഷിക പരിധിയിൽ ആദായനികുതി നിയമം 1961 സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് ടാക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. അത്തരം കിഴിവ് തിരിച്ചടച്ച ലോണിന്‍റെ മുതലിന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, എല്ലാത്തരം വീട് റിപ്പയർ, റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ചെലവുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

2. റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം

റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതിനോ നിർമ്മാണത്തിനോ തുക ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്‍റെ വകുപ്പ് 24 കടം വാങ്ങുന്നയാളെ ഗോൾഡ് ലോൺ നികുതി ഇളവിന് അർഹനാക്കും. വാർഷികമായി ലഭ്യമായ കിഴിവ് തുക രൂ. 2 ലക്ഷം വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അത്തരം ലോൺ തിരിച്ചടവിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. കിഴിവ് ബാധകമാക്കുന്നതിന് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വയം കൈവശമുള്ളതായിരിക്കണം.

3. ബിസിനസ് ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുക

വായ്പക്കാർ ബിസിനസ് ചെലവുകൾക്കായി ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ലോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ലോൺ തുകയിൽ ബാധകമായ പലിശ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്‍റെ ബാധകമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ ബിസിനസ് ചെലവായി കിഴിവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

4. ആസ്തി വാങ്ങൽ

ലഭ്യമാക്കിയ തുക പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആസ്തി വാങ്ങുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ നികുതി ഇളവ് ബാധകമാണ്. ഒരു വായ്പക്കാരന് ആസ്തി വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അത്തരം ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകൂ. ആസ്തി വാങ്ങുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ച അത്തരം ലോൺ തുകയ്ക്ക് നൽകുന്ന പലിശ, അക്വിസഷനുള്ള ചെലവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നു.

സൂചിപ്പിച്ച ഗോൾഡ് ലോൺ നികുതി കിഴിവുകൾ കൂടാതെ, വായ്പയെടുക്കുന്നയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ലഭ്യമാക്കുന്ന മൊത്തം ലോൺ തുക വരുമാനത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ലോണിനെ നികുതിരഹിതമാക്കുന്നു.

ഗോൾഡ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ഗോൾഡ് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ലെൻഡിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അപേക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധാരണ ഗോൾഡ് ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  • ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രൂഫ്.
  • വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, ഇതുപോലുള്ള അഡ്രസ്സ് പ്രൂഫ്.
  • വായ്പക്കാരന്‍റെ തൊഴിലിനെ ആശ്രയിച്ച് വരുമാന തെളിവ്, സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ, സാമ്പത്തിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പലിശ നിരക്കും ചാർജുകളും

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് അതിന്‍റെ സുരക്ഷിത സ്വഭാവവും ഫൈനാൻസിംഗിന്‍റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിമാൻഡും കാരണം താങ്ങാനാവുന്നതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമാണ്. നാമമാത്രമായ ചാർജ് രൂ. 99/- സഹിതം ഗോൾഡ് ലോൺ നിരക്കുകൾ 9.50% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).

അഡ്വാൻസ് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വായ്പാ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഗോൾഡ് ലോണുകളിലെ പലിശ നിരക്കുകളും ചാർജുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ലോൺ തിരിച്ചടവിൽ സേവിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഗോൾഡ് ലോൺ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക