മാട്രസ്സുകൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യുക

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്ത് ഈസി ഇഎംഐകളിൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള മാട്രസ്സുകൾ നേടുക. ഇത് ഓർത്തോപീഡിക് മാട്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഫോം മാട്രസ്സ് ആയാലും, വിവിധ തരം ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നും സൈസുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈസി ഇഎംഐകളിൽ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന്‍റെ ചെലവ് തിരിച്ചടയ്ക്കുക.

ഇഎംഐയിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മാട്രസ്സ് വാങ്ങുക. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു മാട്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇഎംഐയിൽ ഒരു മാട്രസ്സ് ഷോപ്പ് ചെയ്ത് 24 മാസം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന്‍റെ ചെലവ് തിരിച്ചടയ്ക്കുക.

മാട്രസ്സുകൾക്ക് പുറമേ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ 1.2 ലക്ഷം+ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1.2 മില്ല്യണിലധികം+ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യാം.

ആരംഭിക്കുന്നതിന്, അടുത്തുള്ള പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകുക, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനുയോജ്യമായ തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ബജാജ് മാളിൽ ഇഎംഐയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ മാട്രസ് ഓൺലൈനായി ഷോപ്പ് ചെയ്യാം. നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐകൾ, ഹോം ഡെലിവറി, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ സീറോ ഡൗൺ പേമെന്‍റ് തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ബജാജ് മാളിൽ മാട്രസ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക

ബജാജ് മാളിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

  1. 1 നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ബജാജ് മാളില്‍ ലോഗിൻ ചെയ്യുക
  2. 2 മാട്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് സൗകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  3. 3 നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി അഡ്രസ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക
  4. 4 നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അയച്ച ഒടിപി ഷെയർ ചെയ്ത് പർച്ചേസ് പൂർത്തിയാക്കുക

ബജാജ് മാളിൽ ഇഎംഐയിൽ മാട്രസ് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇഎംഐ സ്റ്റോറിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാട്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക. അടുത്തതായി, റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി വിലാസം ചേർക്കുക. അവസാനമായി, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി ഷെയർ ചെയ്ത് 'ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് പൂർത്തിയാക്കുക.

ഇഎംഐ സ്റ്റോറിലെ ഷോപ്പിംഗ് സീറോ ഡൗൺ പേമെന്‍റ്, ഹോം ഡെലിവറി, നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. Amazon, Flipkart, മറ്റുള്ളവ പോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഎംഐയിൽ മാട്രസ്സ് ലഭ്യമാക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോറിൽ ഒരു മാട്രസ്സ് വാങ്ങുക

സ്റ്റോറിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ 

  1. 1 നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക
  2. 2 മാട്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനുയോജ്യമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  3. 3 നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ-സ്റ്റോർ ഫൈനാൻസിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  4. 4 നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് പൂർത്തിയാക്കുക

2,900 ൽ അധികം ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും 1.2 ലക്ഷം+ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള പാർട്ട്ണർ ഔട്ട്ലെറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാട്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അനുയോജ്യമായ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി സഹിതം നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇഎംഐയിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ മാട്രസ്സ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻ-സ്റ്റോർ ഫൈനാൻസിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കുകയും ഈസി ഇഎംഐകളിൽ ഒരു മാട്രസ്സ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആധാർ, പാൻ കാർഡ്, റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക്, ഒപ്പിട്ട ഇസിഎസ് മാൻഡേറ്റ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ-സ്റ്റോർ പ്രതിനിധിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഈസി ഇഎംഐകളിൽ മാട്രസ്സുകൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക?

ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും 1.2 ലക്ഷം+ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് പോകുക, നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പണമടയ്ക്കാൻ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ചില അടിസ്ഥാന കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ-സ്റ്റോർ ഫൈനാൻസിംഗും ലഭ്യമാക്കാം.

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഷോപ്പിംഗിന്‍റെ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഷോപ്പിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും സേവനങ്ങളിലേക്കും ഉള്ള ആക്സസ് നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 1.2 ലക്ഷം+ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1.2 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രൂ. 2 ലക്ഷം വരെ ഷോപ്പ് ചെയ്ത് 3 മുതൽ 24 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഫ്ലെക്സിബിളായി തിരിച്ചടയ്ക്കുക.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മാട്രസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പലിശ നിരക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിങ്ങൾ മെത്തകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പലിശ നിരക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൽകേണ്ടതില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെയും പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എനിക്ക് സമയത്തിന് മുമ്പ് എന്‍റെ ഇഎംഐ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കാലയളവ് ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചുകൾ സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോർക്ലോസിംഗിന് എന്തെങ്കിലും നിരക്കുകൾ ഉണ്ടോ?

ഫോർക്ലോസിംഗിന് പൂർണ്ണമായും നിരക്കുകളോ പിഴകളോ ഇല്ല.

എൻഡിസി, അക്കൗണ്ടുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തുടങ്ങിയ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ 020–3957 5152 -ൽ വിളിക്കുക (കോൾ നിരക്കുകൾ ബാധകം). അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ – എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക