കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ എന്നാൽ എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണുകൾ എന്നാൽ വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിന് മേൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്ഷനുകളാണ്. ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി. കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ എടുക്കാം. അതേസമയം, വലിയ ബജറ്റ് ചെലവുകൾക്കായി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പണയപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പകരം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജ് വഴി നേടാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മോർഗേജ് ലോൺ ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ. നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്‍റെ വിപണി മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ് വിപുലീകരണം, കുടുംബ വിവാഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ തുടങ്ങിയ ചെലവുകളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിംഗ് ലഭിക്കും.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് വായ്പക്കാര്‍ക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന മോര്‍ഗേജ് പലിശ നിരക്കിലും 18 വര്‍ഷം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിളായ തിരിച്ചടവ് കാലയളവിലും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂ. 5 കോടി** അല്ലെങ്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന വായ്പ നല്‍കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് സമയത്തും പ്രീപേ ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ലളിതമായ മോർഗേജ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തയ്യാറാക്കിയും നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന്‍റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ എന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിന് മേൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്ഷനുകളാണ്. ഇത് ലെൻഡിംഗ് മാർക്കറ്റിന്‍റെ ചില മികച്ച സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റാണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള ലോണിന്‍റെ ആശയം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക.

കൂടുതലായി വായിക്കുക: പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചുള്ള ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കും

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നതിന് പുറമേ, എല്ലാ അപേക്ഷകരും/സഹ അപേക്ഷകരും കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ അപേക്ഷാ ഫോം സഹിതം ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

1. ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, റെസിഡൻസ്: വ്യക്തികൾ പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നൽകിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റ് പോലുള്ള കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2. വരുമാന തെളിവ്: വരുമാനത്തിന്‍റെ തെളിവായി അപേക്ഷകർക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കാം.

 • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മൂല്യനിർണ്ണയ വർഷങ്ങളിലെ ബിസിനസ്സിന്‍റെയും അവരുടെയും വരുമാനത്തിന്‍റെ കണക്കുകൂട്ടലിനൊപ്പം സിഎ- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഐടിആർ-കൾ
 • സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടും കറന്‍റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും
 • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ സിഎ-സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളും ലാഭ, നഷ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും

3. പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ: കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് ആവശ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ അലോട്ട്മെന്‍റ് ലെറ്റർ/ബയർ എഗ്രിമെന്‍റ്, ടൈറ്റിൽ ഡീഡുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിൽ റീസെയിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ മുൻ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടുന്നു.
4. മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ: അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാൻ വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട മറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ.

 • ബിസിനസ് പ്രൊഫൈല്‍
 • ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ
 • ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാരുടെയും കമ്പനി സെക്രട്ടേറിയറ്റുകളുടെയും പട്ടിക
 • പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പ് ഡീഡ് (ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒരു പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പ് സ്ഥാപനമാണെങ്കില്‍)
 • അപേക്ഷകരുടെയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെയും മുൻകൂട്ടി നിലവിലുള്ള ലോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ, ശേഷിക്കുന്ന തുക, ഉദ്ദേശ്യം മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ.
 • സ്വന്തം സംഭാവനയുടെ തെളിവ്
 • എല്ലാ അപേക്ഷകരുടെയും / സഹ അപേക്ഷകരുടെയും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
 • പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ലോൺ ദാതാവിന് അനുകൂലമായി എടുത്ത ചെക്കുകൾ

ഒരു വ്യക്തി ഈ ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയും എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ യോഗ്യത

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. അപേക്ഷകരെ രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് തരംതിരിക്കുന്നു, അതായത്:

1. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ (എസ്ഇപി): താഴെയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നു

 • ഡോക്ടർമാർ
 • ചാര്‍ട്ടേഡ്‌ അക്കൗണ്ടുമാര്‍
 • കൺസൾട്ടന്‍റുകൾ
 • ആർക്കിടെക്ട്സ്
 • അഭിഭാഷകര്‍
 • കമ്പനി സെക്രട്ടറികൾ മുതലായവ.

2. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന നോൺ-പ്രൊഫഷണൽ (എസ്ഇഎൻപി): എസ്ഇഎൻപികളുടെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു

 • വ്യാപാരികൾ
 • കമ്മീഷൻ ഏജന്‍റുമാർ
 • കോൺട്രാക്ടർമാർ, മുതലായവ.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച്, എസ്ഇപി-കളും എസ്ഇഎൻപി-കളും താഴെപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്:

 • പ്രായം: ഈ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രായം 25 വയസ്സിനും 70 വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണം. ഈ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടതാണ്.
 • സ്ഥിര വരുമാനം: സ്ഥിരമായ വരുമാന സ്രോതസ്സ് നിലനിർത്തുന്നത് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അനിവാര്യമാണ്. വരുമാന തെളിവ് രേഖകൾ അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനം അപേക്ഷ റദ്ദാക്കാം
 • ഇന്ത്യൻ നിവാസി: കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അപേക്ഷകർ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അപേക്ഷകർ/സഹ അപേക്ഷകർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അവരുടെ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക