നിരാകരണം

കാൽക്കുലേറ്റർ(കൾ) ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫലങ്ങൾ സൂചകമാണ്. ലോണിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് ലോൺ ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് നിലവിലുള്ള നിരക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ("ബിഎഫ്എൽ") സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ-ന്‍റെ ബാദ്ധ്യത, ഉറപ്പ്, വാറന്‍റി, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യൂസറിന്/കസ്റ്റമറിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ (കൾ). യൂസർ/കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് സൃഷ്‌ടിച്ച വിവിധ വ്യക്തമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യൂസറിനെ/കസ്റ്റമറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ (കൾ). കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഉപയോക്താവിന്‍റെ/കസ്റ്റമറിന്‍റെ റിസ്ക്കിലാണ്, കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയല്ല.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്താണ് ഒരു ഇഎംഐ?

ഇഎംഐകൾ അല്ലെങ്കില്‍ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റുകള്‍ എന്നത് നിശ്ചിത തുകയാണ്, ഇതിൽ ലോണില്‍ ബാധകമായ പ്രിന്‍സിപ്പലും പലിശയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു, ഇത് വായ്പ എടുത്ത വ്യക്തി എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയില്‍ അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.

മുഴുവൻ കാലയളവിലും അടയ്‌ക്കേണ്ട ചെറിയ തുകയായി ലോൺ തുക ഭാഗിച്ച് ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരം ഇഎംഐകൾ കുറയ്ക്കുന്നു.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണ്‍ ഇഎംഐ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിന്ന് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓണ്‍ലൈന്‍ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണ്‍ ഇഎംഐ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ പേമെന്‍റുകളും പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലോൺ തുകയും കാലയളവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ ഓൺലൈൻ ടൂൾ നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഇഎംഐ കണക്കാക്കുന്നു.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണ്‍ ഇഎംഐ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോൺ ഇഎംഐ തുക കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഫോർമുല E = P * R * (1+R)^N / ((1+R)^N-1),

ഇ എന്നാൽ ഇഎംഐ,
പി എന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു,
ആർ എന്നാൽ പലിശ നിരക്ക്, കൂടാതെ
എൻ എന്നത് മാസ കണക്കിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ കാലയളവ് ആണ്.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇഎംഐകൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓൺലൈൻ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണിലെ ഇഎംഐ അറിയാൻ ഈ 3 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക.

ഘട്ടം 1: നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോൺ തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക. വിവിധ ബിസിനസ് ചെലവുകൾക്കായി രൂ. 45 ലക്ഷം വരെയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണുകൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഘട്ടം 2: ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് എന്‍റർ ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ശേഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോൺ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

നിങ്ങൾ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയാൽ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

  • അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ - നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശയാണ് ഇത്
  • അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക – പ്രിൻസിപ്പൽ, പലിശ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന മൊത്തം തുകയാണിത്
  • ഇഎംഐകൾ – നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രതിമാസ ഇഎംഐ ആണ് ഇത്
ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണ്‍ ഇഎംഐ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ എങ്ങനെയാണ് ഗുണകരമാകുന്നത്?
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്കും റീപേമെന്‍റ് ശേഷിക്കും അനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തുക തീരുമാനിക്കാം
  • ഒരു അനുയോജ്യമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു
  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വകാല സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ പ്രയാസരഹിതമായി നിറവേറ്റുക

എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോണ്‍ ഇഎംഐ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിമാസ ക്യാഷ് ഔട്ട്‍ഫ്ലോ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക