കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ഹെൽപ്പ്‍ലൈന്‍ നമ്പർ +91 8698010101 ൽ ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കാം:

1. നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട്, ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ.

2. നിങ്ങൾ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, തിങ്കൾ മുതൽ ഞായർ വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയും താഴെപ്പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെൽഫ്-സർവ്വീസ് സപ്പോർട്ട് നേടുകയും ചെയ്യാം:

 • ലോണുകൾ: നിലവിലെ ബാലൻസ്, മുതൽ കുടിശ്ശിക തുക, പലിശ നിരക്ക്, ഇഎംഐ തുക, ഏറ്റവും പുതിയ ഇഎംഐ സ്റ്റാറ്റസ്, ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന (അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്, റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ, ഫോർക്ലോഷർ, നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവ പരിശോധിച്ച് പാർട്ട്-പേമെന്‍റ്, ഡ്രോഡൗൺ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക.
 • ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്: ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക്/അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, കാർഡ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുക.
 • നിക്ഷേപം: എഫ്‍ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക, എഫ്‍ഡി വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക, എഫ്‍ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭ്യർത്ഥിക്കുക തുടങ്ങിയവ.
 • ഓഫറുകൾ: പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറുകൾ പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുക.

3. വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പിന്തുണയ്ക്ക്, താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം:

 • തട്ടിപ്പ് നടന്നാല്‍ സഹായത്തിന് – തിങ്കൾ-ഞായർ (24 മണിക്കൂർ)
 • ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് – തിങ്കൾ-ഞായർ (9 am – 9 pm)
 • ലോണുകൾ, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് - തിങ്കൾ-ശനി (9:30 am – 6:30 pm)
 • ഡെറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് – തിങ്കൾ-ഞായർ (8 am – 9 pm)

4. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന എല്ലാ ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ വിശദാംശങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക:

 • രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ
 • കസ്റ്റമർ ഐഡി
 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡി
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നമ്പർ

നിങ്ങൾ നിലവില്‍ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെൽഫ്-സർവ്വീസ് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും:

 • ഓഫറുകൾ പരിശോധിക്കുക
 • ഒരു തട്ടിപ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ നേടുക
 • പ്രമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി കോളുകൾ സംബന്ധിച്ച് പരാതി ഉന്നയിക്കുക
 • ലോണുകൾ, കാർഡുകൾ, ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നേടുക

സഹായത്തിന് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

5 ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ പോർട്ടലിലെ എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സഹായം നേടാം.

6 നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായം നേടാം.

7 നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 022 71190900 ൽ വിളിക്കാം.

8 നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് DBS ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 18602676789 ൽ വിളിക്കാം.

9. ഹോം ലോൺ, പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, 022 45297300. ൽ വിളിക്കാം

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം/ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് എഴുതാം?

നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമോ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനായി ഓൺലൈനിൽ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം.
നിങ്ങൾ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം:

 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - മൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാൻ താഴെയുള്ള 'നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ, ജനന തീയതി എന്നിവ എന്‍റർ ചെയ്ത് ഒടിപി സമർപ്പിക്കുക.
 • നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • പ്രസക്തമായ 'അന്വേഷണ തരം', 'ഉപ അന്വേഷണ തരം' എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക’.
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ചോദ്യം സമർപ്പിക്കുക.

നിങ്ങൾ ചോദ്യം സമർപ്പിച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി 48 ബിസിനസ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക

നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥന ഓൺലൈനിൽ ഉന്നയിക്കാം:

 • താഴെയുള്ള 'നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഓൺലൈനിൽ ഉന്നയിക്കുക' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഓപ്ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 'ഇല്ല' തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'സമർപ്പിക്കുക' ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഇമെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
 • ഉൽപ്പന്നം, പ്രസക്തമായ ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
 • നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഓൺലൈനിൽ ഉന്നയിക്കുക

സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ബ്രാഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷന് സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്താം:

 • താഴെയുള്ള 'ഒരു ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തുക' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഒരു ബ്രാഞ്ചിനായി തിരയുന്ന നഗരത്തിന്‍റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ പിൻ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • ആ ലൊക്കേഷനിലെ എല്ലാ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക.
 • ബ്രാഞ്ചിന്‍റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നാവിഗേഷൻ സഹായത്തിനായി 'നിർദ്ദേശങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഒരു ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തുക

ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ പരാതി സമർപ്പിക്കുക?

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടീം ഉടൻ സഹായം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

 • നിങ്ങൾ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - മൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുമായി അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം.
 • നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ഹെൽപ്പ്‍ലൈന്‍ - +91 8698010101 ൽ വിളിക്കാം

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്/പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 10 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പരാതി നിവാരണ ടീമിന്‍റെ ഡെസ്കിലേക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കാം.

പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉയർത്തിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ / പരാതികൾ അന്വേഷിച്ച് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ, 9:30 am മുതൽ 5:30 pm വരെ, 020 71177266 ൽ ലഭ്യമാണ് (കോൾ നിരക്കുകൾ ബാധകം). നിങ്ങൾക്ക് grievanceredressalteam@bajajfinserv.in ൽ ഇമെയിൽ അയക്കാം

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് കസ്റ്റമർ പോർട്ടല്‍ - മൈ അക്കൗണ്ടില്‍ എങ്ങനെ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാം?

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ, മൈ അക്കൗണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി സെൽഫ്-സർവ്വീസ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ലളിതമായ വെറും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈ അക്കൗണ്ടില്‍ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാം:

 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഈ പേജിന്‍റെ 'സൈൻ-ഇൻ' ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറും ജനന തീയതിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി സമർപ്പിക്കുക.

നിങ്ങൾ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്താൽ, ഈ സെൽഫ്-സർവ്വീസ് ഓപ്ഷനുകൾ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്താം:

 • ഇമെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ, പാൻ, കോണ്ടാക്ട് അഡ്രസ്സ്, ജനന തീയതി തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്പർ, കാർഡ് പരിധി തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക്/അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയവയും അതിലേറെയും ചെയ്യാം.
 • പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് നടത്തുക, നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിധിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കൽ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും മറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പോലുള്ള സെൽഫ്-സർവ്വീസ് ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
 • നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‍ഡി അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് കാണാനോ എഫ്‍ഡി പുതുക്കാനോ ഫോം 15ജി/എച്ച് ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിച്ച് ടിഡിഎസ് ഇളവിനായി അപേക്ഷിക്കാനോ കഴിയും.
 • ഏതാനും ക്ലിക്കുകളിൽ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറുകൾ പരിശോധിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
എന്‍റെ പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം?

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത, കോണ്ടാക്ട് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. മൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാനും എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരാം:

 • ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സെക്ഷന്‍ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള 'നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ജനന തീയതി എന്‍റർ ചെയ്ത് എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാൻ ഒടിപി സമർപ്പിക്കുക.
 • നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള 'എഡിറ്റ്' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക - ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്, ജനന തീയതി, മൊബൈൽ നമ്പർ.
 • നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് വെരിഫിക്കേഷനായി സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക.

അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സർവ്വീസ് അഭ്യർത്ഥന നമ്പർ ലഭിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസം എടുക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക

എന്‍റെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - മൈ അക്കൗണ്ടില്‍ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സംബന്ധിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഏതാനും ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്, റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ, ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ, നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫോം 15G/H, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത്, പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എന്നിവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരാം:

 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് 'നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ജനന തീയതിയും എന്‍റർ ചെയ്ത് മൈ അക്കൗണ്ടില്‍ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാൻ ഒടിപി സമർപ്പിക്കുക.
 • ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അഥവാ എഫ്‍ഡി നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും കണ്ടെത്തുക.
 • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഡോക്യുമെന്‍റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷണൽ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷണൽ കോളുകൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ഹെൽപ്പ്‍ലൈന്‍ നമ്പർ + 91 8698010101 ൽ വിളിച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം പിന്തുടരാം.

ഇഎംഐ നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്താന്‍ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കാം?

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിനാലോ ഇ-മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാലോ ആകാം. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാം:

 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഈ പേജിലെ 'സൈൻ-ഇൻ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ജനന തീയതിയും എന്‍റർ ചെയ്ത് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാൻ ഒടിപി സമർപ്പിക്കുക.
 • എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ സെക്ഷന് അടുത്തുള്ള 'എല്ലാം കാണുക' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടെത്തുക.

ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണവും, അത് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കാം.

ഞാൻ എന്‍റെ ഇ-മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും എനിക്ക് Amazon ലോ മറ്റ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഇ-കൊമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിട്ടാല്‍, നിങ്ങളുടെ കെവൈസി വിവരങ്ങൾ ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് മൂലമാകാം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മുതൽ, ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക