കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ അതിവേഗ കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ തടസ്സരഹിതമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉള്ള കസ്റ്റമേർസിന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ വഴി ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ബന്ധപ്പെടാം: +91-8698010101.

ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ സർവ്വീസ് ഉപയോഗിക്കാം:

 • ലോൺ അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു
 • അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്, റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ, ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ, പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കാണുന്നു
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു
 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്/സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു
 • ലോൺ/ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു
 • സമീപകാല പേമെന്‍റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നു
 • പരാതി ലോഗ് ചെയ്യുന്നു

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക:

 • രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നമ്പർ
 • കസ്റ്റമർ ഐഡി
 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡി