ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಷ್ಟು?

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನನ್ನು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರಿಗಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ 4% ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.