ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ
ರೂ
|
0
|
5L
|
10L
|
15L
|
20L
|
25L
ಕಾಲಾವಧಿ
|
24
|
36
|
48
|
60
ಬಡ್ಡಿದರ
%
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20

ಲೋನ್ EMI

Rs.66,429

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ

ರೂ. 10,15,990

ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ (ಮೂಲ ಮೊತ್ತ + ಬಡ್ಡಿ)

ರೂ. 50,51,552

 
 

ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ

 

ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತ

EMI ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 • ವರ್ಷ
 • ಅಸಲು
 • ಬಡ್ಡಿ
 • ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ
 • ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್
 • ಪಾವತಿಸಿದ ಲೋನ್

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ FAQ ಗಳು

EMI ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI ) ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಲೋನ್‌ ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿನ EMI ಲೋನ್ ಅಸಲು, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮತ್ತು ಲೋನಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ EMI ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ EMI ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೊಗಿಸಲಾಗುವ ಸೂತ್ತ ಹೀಗಿದೆ:
E = P * r * (1+r)^n/ ((1+r)^n-1)
ಇಲ್ಲಿ E ಎಂದರೆ EMI , P ಎಂದರೆ ಅಸಲು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, r ಎಂದರೆ ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು n ಎಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ನ ಅವಧಿ.

EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?

EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ), ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀಡಲ್ಟಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು, EMI ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಸೂತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ EMI ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌‌‌ಗಳ ಮೇಲಿನ EMI ಎಷ್ಟು?

EMI ಎಂದರೆ ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಹಾಗೂ ಪಡೆದಿರುವ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನಾವುದರ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲದಾತನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ EMI ಮೊತ್ತ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್ ವೆಬ್‌‌ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಖರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ EMI ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬಹುದು.

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

It is great to calculate your EMI before applying for a loan. It can help you know an exact EMI amount that you will pay over the desired loan amount.

You can use the personal loan EMI calculator at the Bajaj Finserv to know the same. You can select the loan amount, tenure and rate of interest to get the exact payable EMI amount.

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ?

The personal loan interest rate amount that you need to bear along with the EMI per month can be calculated online. You need to use the personal loan interest calculator.

Once you select the desired loan amount and the repayment tenure along with the applicable interest rate, then the tool will suggest the exact interest rate amount payable. It will be the total interest rate amount payable on the required loan amount over a tenure.

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ EMI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ EMI ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಲೋನಿನ EMI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳು:
 • ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ - ಇದು ಲೋನ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ
 • ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ನೀಡುವವರ ಬಳಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ
 • ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹಾಗೂ ಇಳಿದ EMI ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

You can also use the personal loan calculator to know an exact EMI payable before applying for loan. It will help you make prior arrangements for ensuing EMIs.

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಅಸಲು ಎಷ್ಟು? ?

ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೋನಿನ ಮೊತ್ತ. ಅದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

If you take a personal loan of Rs.5 lakh for a tenure of 36 months at an interest rate of 12.9%, the principal amount will be Rs.5 lakh. But you will need to pay an EMI which will also consist of the payable rate of interest.

Hence, the loan EMI will be Rs.16,823 per month. The total amount payable over the tenure will be Rs.6,05,623.

ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 6,05,623 (ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

APR ಎಂದರೆ ಏನು? ?

You may think that the loan interest rate and annual percentage rate or the APR is the same thing. It may be the same for credit cards, but not the same for loans. APR, or annual percentage rate, is a borrower’s rate of interest as a yearly rate on personal loans.

ಲೋನಿನ APR ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳಂತಹ ಫೀಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು APR ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಲೋನಿನ ಮೇಲೆ APR ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ?

ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ ಅಥವಾ APR ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌‌ನಂತಹ ಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. APR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು APR ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

The APR calculator is an easy-to-use tool and can help borrowers calculate the actual cost of their personal loans. Here is how it works:

 1. ಲೋನಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲೋನಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
 2. ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.
 3. ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಲೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಲೋನನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.