స్వల్ప మరియు దీర్ఘకాలిక రుణాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోండి

2 నిమిషాలలో చదవవచ్చు

రుణం అవధి ఆధారంగా, టర్మ్ లోన్లు విస్తృతంగా స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక లోన్లుగా వర్గీకరించబడతాయి. స్వల్ప-కాలిక లోన్లు అనేవి 1 మరియు 5 సంవత్సరాల మధ్య తక్కువ అవధి కలిగిన వారు. మరొకవైపు, దీర్ఘ-కాలిక లోన్లు దీర్ఘకాలిక లోన్లు, సాధారణంగా 10 మరియు 15 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ.

ఒక బిజినెస్ రుణం తీసుకునేటప్పుడు, మీ ఫండింగ్ అవసరం గురించి తెలుసుకోండి మరియు తదనుగుణంగా ఒక సాధనాన్ని ఎంచుకోండి. స్వల్పకాలిక లోన్లు సాధారణంగా అత్యవసర ఖర్చులకు తగినవి, అయితే దీర్ఘకాలిక లోన్లు అన్నింటి ద్వారా ఇఎంఐలను నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయి.

మరింత చదవండి తక్కువ చదవండి