தொழில் கடன் என்றால் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

ஒரு தொழில் கடன் என்பது நீங்கள் ஒரு தொழில் உரிமையாளராக இருந்து அவசர மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட செலவுகளை பூர்த்தி செய்ய ஒரு நிதி கருவியாகும். பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் தொழில் கடன் உடன், உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த, இயந்திரங்களை வாங்க அல்லது எளிதாக உற்பத்தியை அதிகரிக்க நீங்கள் ஒப்புதலை பயன்படுத்தலாம். அனைத்து தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் கிடைக்கும் ரூ. 50 லட்சம் வரை போதுமான ஒப்புதல் காரணமாக இது சாத்தியமாகும். கடன் ஒரு போட்டிகரமான வட்டி விகிதத்துடன் வருகிறது மற்றும் நீங்கள் தொழில் சொத்துக்களை அடமானமாக வைக்க தேவையில்லை.