മെഷിനറി ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ ഒരു നിർമ്മാണ ബിസിനസ് ഉടമയാണെങ്കിൽ, കാലാകാലങ്ങളിൽ മികച്ച ഉൽപാദനക്ഷമതയ്ക്കായി നിങ്ങൾ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മെഷിനറി ലോൺ അത്തരം വലിയ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറാണ്. നാമമാത്രമായ എക്വിപ്മെന്‍റ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ, കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജ്ജുകൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നിവ സംരംഭകർക്ക് ഈ ലോൺ മികച്ച ചോയിസാക്കി മാറ്റുന്നു.

180 മാസം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ റീപേമെന്‍റ് കാലാവധി വായ്പക്കാരെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിനെ ബാധിക്കാതെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മെഷിനറി ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ കുറവാണ്, പ്രതിവർഷം 9.75% - 30% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പോക്കറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന ഇഎംഐ ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ലോൺ എടുക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക