ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഗോൾഡ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

21 നും 70 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള ഏതൊരാള്‍ക്കും ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിന്ന് ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കണമെങ്കില്‍, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാധുതയുള്ള ID പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക.