നിരാകരണം

കാൽക്കുലേറ്റർ(കൾ) ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫലങ്ങൾ സൂചകമാണ്. ലോണിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് ലോൺ ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് നിലവിലുള്ള നിരക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ("ബിഎഫ്എൽ") സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ-ന്‍റെ ബാദ്ധ്യത, ഉറപ്പ്, വാറന്‍റി, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യൂസറിന്/കസ്റ്റമറിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ (കൾ). യൂസർ/കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് സൃഷ്‌ടിച്ച വിവിധ വ്യക്തമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യൂസറിനെ/കസ്റ്റമറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ (കൾ). കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഉപയോക്താവിന്‍റെ/കസ്റ്റമറിന്‍റെ റിസ്ക്കിലാണ്, കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയല്ല.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ടേം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാൽ എന്താണ്?

ഒരു നിശ്ചിത ലോണ്‍ തുക, റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ്, റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂള്‍ എന്നിവയോടു കൂടിയ വായ്പകളാണ് ടേം ലോണുകള്‍. ഒരു ടേം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നത് വായ്പ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ കണക്കാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂളാണ്. വായ്പ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി റീപേമെന്‍റ് കാലയളവില്‍ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഇഎംഐകൾ തീരുമാനിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

വായ്പ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി കാലയളവിന്‍റെ അവസാനം അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയും അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശയും കണക്കാക്കാനും ഒരു ടേം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കേണ്ട ഇഎംഐ തുക കണക്കാക്കാൻ വായ്പ എടുക്കുന്നവരെ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ശരിയായ സാമ്പത്തിക പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ടേം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ടേം ലോൺ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ഇഎംഐ, പലിശ, അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഫോർമുല ആണ്

E = P x r x (1 + r) ^ n / [(1 + r) ^ n - 1]

അതിനാൽ,

  • E = EMI
  • പി = പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ തുക
  • ആർ = ടേം ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
  • എൻ = ലോൺ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ കാലയളവ് (മാസങ്ങളിൽ)

പ്രിൻസിപ്പൽ, പലിശ നിരക്ക്, കാലയളവ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ, ഇത് മൂന്ന് ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു:

  • അടയ്‌ക്കേണ്ട ആകെ പലിശ
  • അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക (പ്രിൻസിപ്പൽ + പലിശ)
  • EMI തുക

ടേം ലോൺ ഇഎംഐ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

  1. ലഭ്യമാക്കേണ്ട ലോൺ തുക നൽകുക
  2. ഒരു ലോണ്‍ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  3. ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ, കാൽക്കുലേറ്റർ ഇഎംഐകളുടെ രൂപത്തിൽ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

വിവിധ ലോണ്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ലോണ്‍ നിബന്ധനകള്‍ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗപ്രദമായ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൂളാണ് ടേം ലോണ്‍ ഇഎംഐ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍. മികച്ച ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ ടേം ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക. കൂടാതെ, ഇഎംഐകളും ലോണിന്‍റെ മൊത്തം ചെലവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ വ്യത്യസ്ത കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ ശ്രമിക്കുക.