പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടർ ആവശ്യമുണ്ടോ?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിന്ന് ഒരു മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടര്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ല. താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാവര പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഒന്ന് പണയംവച്ച് ഒരു ഗ്യാരണ്ടർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ലഭിക്കും:

  • സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി
  • വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി
  • ഒഴിവുള്ള വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി
  • മറ്റ് സഹ ഉടമകളുമായി പങ്കുവെച്ച പ്രോപ്പർട്ടി

കൂടുതൽ വായിക്കുക: പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ എങ്ങനെ നേടാം

ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്.

  • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം
  • വരുമാന സ്രോതസ്സ്
  • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം
  • സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോണുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റുകളുടെയും രൂപത്തിൽ നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ
  • തൊഴിൽ/ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റസ്, സ്റ്റബിലിറ്റി
  • വർഷങ്ങളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്‍റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണുകൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്കും സൗകര്യപ്രദമായ കാലയളവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിജയകരമായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാവുന്ന മോർഗേജ് ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യകതകളും പരിശോധിക്കുക. ഈ ലോണിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക, ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക, അപ്രൂവൽ ലഭിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ** തടസ്സരഹിതമായ വിതരണം സ്വീകരിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക