എന്താണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ്?

റെന്‍റൽ ഡിസ്‌കൗണ്ടിംഗ് എന്നത് വാടക രസീതുകൾക്ക് മേൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നതും വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത കരാറുകൾക്ക് മേൽ കുടിയാന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒരു ടേം ലോണാണ്. വാടകക്കാരന് നൽകുന്ന ഈ അഡ്വാൻസ് വാടകയുടെ കിഴിവുള്ള വിപണി വിലയും വസ്തുവിന്‍റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ വാടക വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അതിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത വാടകകൾ നേടാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ മുഖേന ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്, റെന്‍റലിന്‍റെ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടഡ് മൂല്യം, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സ്വന്തമാക്കാം.

ലീസ് റെന്‍റല്‍ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

എന്‍റെ വായ്പാ പരിധി എത്രയാണ്?

നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 10 കോടി മുതൽ രൂ. 50 കോടി വരെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം.

ലോൺ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തെയും അതിൽ നിന്നുള്ള നിലവിലുള്ള വാടകയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സഹ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ലോണിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ?

അതെ, എല്ലാ ഉടമകളും ലോൺ അപ്രൂവലിനായി സംയുക്തമായി അപേക്ഷിക്കണം.

കോർപ്പറേറ്റ് എൽഡിആർ ലോണിനുള്ള സാധാരണ കാലയളവ് എന്താണ്?

അവശേഷിക്കുന്ന ലീസ് കാലയളവിന് വിധേയമായി നിങ്ങൾക്ക് 11 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പണമടയ്ക്കാം.

ലോണിനുള്ള പേമെന്‍റ് എങ്ങനെയാണ് കിഴിവ് ചെയ്യുന്നത്?

പാട്ടക്കാരൻ വാടക നിക്ഷേപിച്ച എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പേമെന്‍റ് കുറയ്ക്കുന്നു.

എന്താണ് ഇന്‍റേണൽ എഫ്ആർആർ മാറ്റത്തിന്‍റെ മാനദണ്ഡം?

ബെഞ്ച്മാർക്ക് റഫറൻസ് നിരക്കുകൾ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കമ്പനിക്കുള്ള ചെലവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

പലിശ നിരക്കുകൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് വിധേയമാണോ?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് റീ-പ്രൈസിംഗ് പോളിസി പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഓരോ രണ്ട് മാസവും പലിശ നിരക്ക് അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.

ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾക്കുള്ള ടിഎടി എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾക്ക്, ടേൺ എറൌണ്ട് ടൈം (ടിഎടി) സാധാരണയായി 12 ബിസിനസ് ദിവസമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക