ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കാം| പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പ്രീപേമെന്‍റ് നടപടിക്രമം | ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ്
image
Personal Loan

പേഴ്സണൽ ലോൺ പ്രീ-പേമെന്‍റ് നടപടിക്രമം

നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താമസ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്‍റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
മൊബൈൽ നമ്പർ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധികളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC/NDNCനായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C ബാധകം

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

ഒടിപി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

7897897896

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ OTP ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 'വീണ്ടും അയയ്ക്കുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

47 സെക്കന്‍റുകള്‍
OTP വീണ്ടും അയക്കുക തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി അടച്ചു തീര്‍ക്കാം?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഏത് ഇടവേളയിലും ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 6 തവണ വരെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ EMIകൾ മുൻകൂറായി അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിഗത ലോൺ പ്രീ-പേമെന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷന്‍റെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക മൊത്തം 3 EMIകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആദ്യ EMI അടയ്ക്കുന്നതിന് വിധേയമായി, റീപേമെന്‍റ് തുകയ്ക്ക് പരമാവധി പരിധി ഇല്ല. കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ റീപേമെന്‍റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.