പേഴ്സണൽ ലോൺ

പേഴ്‌സണൽ ലോൺ പ്രീപേമെന്‍റ് പ്രക്രിയ

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി അടച്ചു തീര്‍ക്കാം?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ EMIകൾ നിങ്ങളുടെ സൌകര്യാര്‍ത്ഥം ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 6 തവണയായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. ഓരോ പേഴ്സണൽ ലോൺ പ്രിപേമെന്‍റ് തുകയും കുറഞ്ഞത് 3 EMIകളിൽ കുറവായിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ EMI ക്ലിയറിങ്ങിനു വിധേയമായി, തിരിച്ചടവ് തുകയ്ക്ക് പരമാവധി പരിധി ഇല്ല. കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ റീപേമെന്‍റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.