നിങ്ങളുടെ ലോൺ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയുക

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ, ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ കോംബിനേഷന്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലെൻഡർമാർ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത മികച്ച രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ പരിശോധിക്കാം. പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സംബന്ധിച്ച് വായിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനാവും.