സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

 • No additional paperwork

  അധിക പേപ്പർവർക്ക് ഇല്ല

  ആവർത്തിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം തവണ വായ്പ എടുക്കുക.

 • Zero part-prepayment fee

  സീറോ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ഫീസ്

  അധിക ചെലവുകള്‍ ഇല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ ഭാഗികമായി പ്രീപേ ചെയ്യുക.

 • Repay affordably

  താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക

  നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഔട്ട്ഗോ 45% വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക*.

 • Withdraw freely

  സൌജന്യമായി പിൻവലിക്കുക

  ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ജുകളുടെ ആശങ്ക ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അംഗീകൃത അനുമതിയിൽ നിന്ന് സൌജന്യമായി പിൻവലിക്കുക.

 • Online customer portal

  ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ

  നിങ്ങളുടെ ലോൺ പേമെന്‍റുകൾ ഡിജിറ്റലായും സൗകര്യപ്രദമായും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക.

 • Cost-effective

  ചെലവ് കുറഞ്ഞത്

  Pay interest only on the amount that you utilise and not on the sanction as a whole.

Converting your existing loan into a Flexi Business Loan is a smart way of managing your finances. When used wisely, you can use the facility to reduce your EMI outgo by up 45%* and free up your finances for other obligations. The conversion process is 100% hassle-free as it takes just a few simple steps. In fact, a quick comparison between a term and Flexi Loan indicates that the latter can be a superior option. Here is the Bajaj Finserv Flexi Business Loan explained in depth.

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

വിതരണം

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൂർണ്ണ അനുമതി വിതരണം ചെയ്തു

ഫ്ലെക്സിബിൾ പിൻവലിക്കലിനായി ലോൺ അനുമതി ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാക്കി.

ഫീസും നിരക്കുകളും

മുഴുവൻ അനുമതിയിലും പലിശ ഈടാക്കുന്നു

പലിശ പ്രതിദിനം ഈടാക്കുന്നു, ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് മാത്രം. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സി ലോൺ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലോണിന് തുല്യമായിരിക്കും.

ഇഎംഐ

ഇഎംഐകളിൽ പ്രിൻസിപ്പലും പലിശ ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

Choose to pay interest-only EMIs and repay the principal at a later part of the tenure.

To further highlight the value of this facility, consider a loan with the sanction of Rs. 10 lakh, a tenure of 5 years, and an interest rate of 9.75% The amount used is Rs. 5 lakh.

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

EMI

രൂ. 23,790

രൂ. 13,550

വാർഷിക ഔട്ട്ഗോ

രൂ. 2,85,480

രൂ. 1,62,600

വാർഷിക സമ്പാദ്യം

0

രൂ. 1,22,880

ഫ്ലെക്സി ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പരിശോധിക്കുക

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

ഈ സൗകര്യത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെപ്പറയുന്ന ഫ്ലെക്സി ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ്:

 • Age

  വയസ്

  24 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ*
  (*ലോൺ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രായം 70 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം)

 • Nationality

  പൗരത്വം

  ഇന്ത്യൻ

 • CIBIL Score

  സിബിൽ സ്കോർ

  സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ പരിശോധിക്കുക

  ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ 685 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം

 • Work status

  വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ്

  സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ

 • Business vintage

  ബിസിനസ് വിന്‍റേജ്

  ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

If you fulfil the above given eligibility criteria, the following documents are required to apply for a business loan.

 • KYC documents - Aadhaar/ passport/ voter’s ID
 • പാൻ കാർഡ്
 • ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥതയുടെ തെളിവ്
 • മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

 1. 1 ഈ പേജിലെ 'അപേക്ഷിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 2 നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പറും ഒടിപിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക
 3. 3 നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര്, പാൻ, ജനന തീയതി, പിൻ കോഡ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
 4. 4 നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിയ ശേഷം, ലോൺ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജ് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 5. 5 നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോൺ തുക നൽകുക. ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് ബിസിനസ് ലോൺ വേരിയന്‍റുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക - ടേം, ഫ്ലെക്സി ടേം, ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ്
 6. 6 റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക - നിങ്ങൾക്ക് 12 മാസം മുതൽ 96 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം’
 7. 7 കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോൺ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക

അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

What is a flexi business loan?

A flexi business loan is a type of loan that allows you to borrow and repay funds as per your needs, within a pre-approved limit.

Is Flexi loan safe?

Flexi loan is safe as it is offered by a reputed financial institution, Bajaj Finance, which has a high credit rating and follows all the regulatory norms.

What is the maximum amount of Flexi loan?

The maximum amount of Flexi loan depends on your eligibility criteria, such as your income, credit score, business vintage, etc. Bajaj Finance offers up to Rs. 55 lakh for Flexi business loans.