എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കാം?

ഞങ്ങളുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മാൻഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന wecare@bajajfinserv.in ലേക്ക് അയക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാം.

എനിക്ക് എന്‍റെ എല്ലാ മാൻഡേറ്റുകളും റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ?

ആക്ടീവ് ലോണുകൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാൻഡേറ്റുകൾ റദ്ദാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആക്ടീവ് ലോണിനുള്ള മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു മറ്റൊരു മാൻഡേറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സജീവമായ ലോണിന്‍റെ മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാം.

മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള എന്‍റെ എല്ലാ ലോണുകളും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഒന്നിലധികം ചാനലുകൾ വഴി ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമർ മാൻഡേറ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലോണുകളിലെ മാൻഡേറ്റുകൾ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റുകൾ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാധ്യമത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

എന്‍റെ മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും?

നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചാൽ, മാൻഡേറ്റ് റദ്ദാക്കൽ 4-5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മാർക്കറ്റുകളിലൂടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ?

അതെ, ആക്ടീവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനാകൂ.

ഞാൻ എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് പരിധി കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങാം?

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൽ മതിയായ പരിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാനാകൂ. എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ ആക്ടീവ് ലോണിന് ഇഎംഐ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് പരിധി പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

ഇഎംഐ സ്റ്റോറിൽ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

സ്റ്റോക്കിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ സ്റ്റോറിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നം പേജിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉൽപ്പന്നം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെന്നാണ്.

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡൗൺ പേമെന്‍റ് നടത്താം?

ഡീലറിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരണത്തിൽ ഉൽപ്പന്നം ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് വഴി ഡൗൺ പേമെന്‍റ് നടത്താം.

ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം മാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

ഞങ്ങളുടെ ഓർഡർ പ്ലേസ്മെന്‍റ് പേജ് വഴി നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ റദ്ദാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരണ കോളിൽ ഡീലറെ അറിയിക്കാം. ഡീലറിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണ കോളിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല.

എന്‍റെ ഡെലിവറി വിലാസം മാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

അതേ നഗരത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി വിലാസം മാറ്റാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഡെലിവറി വിലാസം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, സ്ഥിരീകരണ കോളിൽ ഡീലറെ അറിയിക്കുക.

എന്‍റെ ഉൽപ്പന്നം എപ്പോഴാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക?

അത് നൽകി നാല് പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതാണ്.

എനിക്ക് തെറ്റായ ഉൽപ്പന്നം ലഭിച്ചു. ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

ഉൽപ്പന്നം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡീലറുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

എനിക്ക് ഒരു തകരാറുള്ള/പൊട്ടിയ ഉൽപ്പന്നം ലഭിച്ചു. ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

ഉൽപ്പന്നം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡീലറുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

എന്‍റെ ഓർഡർ ഡെലിവറി വൈകി. ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

നിങ്ങൾക്ക് ഡീലറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള 'ഇല്ല' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഉന്നയിക്കാം.

ഡീലറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡെലിവറി നഷ്ടമായി. എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കും?

ഡീലറിന്‍റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ശേഖരിക്കാം.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ഓർഡർ റദ്ദാക്കാം?

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർഡർ പേജിൽ റദ്ദാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 'ഇല്ല' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഉന്നയിക്കാം.

ഡീലർ എന്‍റെ ഓർഡർ റദ്ദാക്കി, പക്ഷേ എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് പരിധി പുനസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ദയവായി സഹായിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് യോഗ്യത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള 'ഇല്ല' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ ഫൈനാൻസിനൊപ്പം നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐകളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവിലൂടെ ഇഎംഐ ഫൈനാൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമ ആയിരിക്കണം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വഴി എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇഎംഐ ഫൈനാൻസ് ലഭ്യമാക്കാം?

ചെക്ക്ഔട്ട് പേജിലെ 'പലിശ രഹിത ഇഎംഐ (ബജാജ് ഫിൻസെർവ്)' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
 2. ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. OTP നിർമ്മിക്കാനായി ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി എന്‍റർ ചെയ്ത് 'സമർപ്പിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

ബജാജ് ഫിൻസെർവിലൂടെ ഇഎംഐ ഫൈനാൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അധിക ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇത് ഉൽപ്പന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കൂടാതെ, ചില വ്യാപാരികൾക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കാം.

എന്‍റെ ലോൺ അപേക്ഷ നിരസിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഫൈനാൻസിംഗ് അപ്രൂവൽ/നിരസിക്കൽ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലോൺ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പേമെന്‍റ് തരം - സിഒഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ ഓർഡർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്‍റെ ലോൺ നിരസിക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ അപ്രൂവൽ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ നിരസിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു എസ്എംഎസ് അയക്കുന്നതാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്?

ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ, വരുമാനം, താമസസ്ഥലത്തിന്‍റെ തെളിവ്, മറ്റ് ലെൻഡർമാരിലുടനീളം മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പ്രകടനം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി പരിഗണിക്കുന്നു.

എന്‍റെ ഇഎംഐ അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? എന്‍റെ ഇഎംഐ എന്തായിരിക്കും?

ഓർഡർ ഡെലിവറി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ലോൺ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലോൺ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ 1-2 ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോൺ ബുക്ക് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാലയളവ്, ലോൺ തുക, ഇഎംഐ കൃത്യ തീയതി മുതലായവ പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും’.

എന്‍റെ പേരിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ?

സുരക്ഷാ, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പർച്ചേസുകൾ നടത്തുന്നതിന് കാർഡ് ഉടമ മാത്രം ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത ലോണിന്‍റെ ബാധ്യത കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

എന്‍റെ ലോൺ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എവിടെ അന്വേഷിക്കും?

എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാലയളവ്, ലോൺ തുക, ഇഎംഐ കൃത്യ തീയതി മുതലായവ പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്’.

ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഇവിടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക. ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഇ-കൊമേഴ്സ് പങ്കാളിയുടെ കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് ടീമിനെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണം.

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നൽകിയ എന്‍റെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ വിലാസം എങ്ങനെ മാറ്റാം?

എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.

എനിക്ക് എന്‍റെ ലോൺ പ്രീപേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഇഎംഐ അടച്ചതിന് ശേഷം ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാം.

ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ്?

ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ലോൺ റദ്ദാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റദ്ദാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നം തിരികെ നൽകി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ കാർഡിലേക്ക് തുക റദ്ദാക്കുന്നതിനും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് രണ്ട് അധിക ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും.

ഒരു ഇഎംഐ അടച്ചാൽ, വിജയകരമായ റദ്ദാക്കലിന് ശേഷം 3-4 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുക നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഞാൻ ലോൺ റദ്ദാക്കിയാൽ എപ്പോഴാണ് എന്‍റെ ഇഎംഐ റീഫണ്ട് ലഭിക്കുക?

ലോൺ റദ്ദാക്കിയ ശേഷം, തുക 2-3 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മാസത്തിന്‍റെ 26th നും 10th നും ഇടയിൽ റദ്ദാക്കിയ ലോണുകൾ അടുത്ത മാസം 11th ന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

ഞാൻ എന്‍റെ പേമെന്‍റ് തീയതി വിട്ടുപോയെങ്കിൽ, എനിക്ക് എങ്ങനെ പേമെന്‍റ് നടത്താം?

എക്സ്പീരിയയുടെ പ്രധാന മെനുവിൽ 'ക്വിക്ക് പേ' ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് നടത്താം. പിന്നീട് 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റുകൾ' തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'ഇഎംഐ, കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റുകൾ' എന്നിവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’. അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് പേമെന്‍റ് നടത്താം.

നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ, വെബ്സൈറ്റിലെ 'ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക' എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള 'ഞങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനവും നഗരവും എന്‍റർ ചെയ്യുക.

എന്‍റെ EMI -യ്ക്ക് മുൻകൂറായി എനിക്ക് പേമെന്‍റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഉവ്വ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, എക്സ്പീരിയയുടെ പ്രധാന മെനുവിൽ 'ക്വിക്ക് പേ' ലേക്ക് പോകുക. പിന്നീട് 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റുകൾ' തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’. അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ് നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ, വെബ്സൈറ്റിലെ 'ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക' എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള 'ഞങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനവും നഗരവും എന്‍റർ ചെയ്യുക.

മാസത്തിലെ 23ആർഡി ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ പേമെന്‍റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാസത്തിന്‍റെ 23ആർഡി -ന് ശേഷം ലഭിച്ച പേമെന്‍റുകൾ അടുത്ത ഇഎംഐയെ ബാധിക്കില്ല.

ഏതൊരു സേവന അപേക്ഷയ്ക്കുമുള്ള ടേൺ എറൗണ്ട് ടൈം (TAT) എന്താണ്‌?

തർക്ക ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള ഏത് അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുമുള്ള ടിഎടി 2-3 പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ്. തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി, ടിഎടി ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ്.

എന്‍റെ ഓർഡറിന്‍റെ ഏതാനും ഇനങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ, പൂർണ്ണമായ ഓർഡർ അല്ലയോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ ഓർഡറിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം റദ്ദാക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, 'എന്‍റെ ഓർഡറുകൾ' പേജ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുക. പാര്‍ട്ട്ണര്‍ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാല്‍, ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പുതിയ കാലയളവ് വിശദാംശങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് ദിവസമെടുക്കും.

എന്‍റെ റീപേമെന്‍റ് രീതി (ബാങ്കിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ) മാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് ഒരു പുതിയ ബാങ്കിംഗ് മാൻഡേറ്റ് ഫോം, നിങ്ങൾ പണം കിഴിവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്ക് എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

സര്‍വീസ്

എന്‍റെ മൊബൈൽ നമ്പർ/ഇമെയിൽ ഐഡി എങ്ങനെ മാറ്റാം?

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐഡി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം:

 • നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ വലതുവശത്തുള്ള 'എന്‍റെ പ്രൊഫൈൽ' ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 'പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • 'വിശദാംശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 • മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുക; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി 'അടുത്തത്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
എന്‍റെ ജനന തീയതി, പാൻ വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനിയുടെ പേര് എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം?

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം.

ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ബന്ധപ്പെടുക?

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ, കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുന്നതിന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 'ഇല്ല' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് +91-8698010101 ൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം.

എനിക്കെങ്ങനെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും?

ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന സെൽഫ് സർവ്വീസ് ഓപ്ഷനുകൾ ശ്രമിക്കാം:

 1. കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്
 2. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്: ആൻഡ്രോയിഡ്, iOS എന്നിവയിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
 3. മിസ്ഡ് കോൾ സേവനങ്ങൾ: +91 9810852222 ൽ ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ: +91 9227564444 ലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 5. ബജാജ് Mobikwik വാലറ്റ്: നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾക്കും വാലറ്റ് ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ്, iOS എന്നിവയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

അതേസമയം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളും പരാതികളും ഉന്നയിക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്

റെക്കോർഡുകളിൽ എന്‍റെ വിലാസം മാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

റെക്കോർഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ വിലാസം മാറ്റുന്നതിന്, നിങ്ങൾ കെവൈസി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലാസ തെളിവിന്‍റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം അത് അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതുണ്ട് (റെക്കോർഡിൽ നിങ്ങളുടെ വിലാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്).

സിഎഎൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്‍റെ ഡിഫോൾട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ചേർക്കാൻ കഴിയും?

നിങ്ങൾ സിഎഎൻ സർവ്വീസ് അഭ്യർത്ഥന ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് - ബാങ്ക് മാൻഡേറ്റ് ചേർക്കൽ/ഡിലീറ്റ്/ഡിഫോൾട്ടിൽ മാറ്റം. ഫോം പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പഴയതും പുതിയതുമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും റദ്ദാക്കിയ ചെക്കുകളുടെ പകർപ്പുകൾക്കൊപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

ചെക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, റദ്ദാക്കിയ ചെക്കിനൊപ്പം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്/പാസ്ബുക്കിന്‍റെ (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ല) സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കാം എന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

എംഎഫ്‌യു അക്കൗണ്ട് വഴി വാങ്ങിയ എന്‍റെ യൂണിറ്റുകൾ ഡിപ്പോസിറ്ററി (ഡിമാറ്റ്) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്ററി (ഡിമാറ്റ്) അക്കൗണ്ട് സിഎഎൻ-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ട്രാൻസാക്ഷൻ സമയത്ത് യൂണിറ്റുകൾ ഡിപ്പോസിറ്ററി (ഡിമാറ്റ്) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം.

ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് എനിക്ക് ലഭ്യമായ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇടപാട് നടത്താം:

 1. നെറ്റ്‌ ബാങ്കിംഗ്‌
 2. NEFT
 3. ആര്‍‌റ്റിജിഎസ്
 4. പേഈസ്
 5. ബാങ്ക് ഇസിഎസ് മാൻഡേറ്റ് (എസ്ഐപി ആണെങ്കിൽ)
   
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

എന്‍റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പൊതുവെ അസറ്റ് ക്ലാസുകൾ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്ക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ്, ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇക്വിറ്റി: ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പ്രധാനമായും ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്കുകളിൽ (100% വരെ) നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇഎൽഎസ്എസ്/ ടാക്സ് സേവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റിക്കുള്ളിലെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ്, അത് ആദായനികുതി നിയമം, 1961 സെക്ഷൻ 80സി പ്രകാരം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവുമുണ്ട്.

ഡെറ്റ്: ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ബോണ്ടുകൾ, ട്രഷറി ബില്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു (ഇക്വിറ്റി ഒഴികെ).

ഹൈബ്രിഡ്: ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

എംഎഫ് റേറ്റിംഗ് എന്നാല്‍ എന്താണ്? എംഎഫ് റേറ്റിംഗ് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്‍റെ ചരിത്രപരമായ റിസ്കും റിട്ടേൺസ് പെർഫോമൻസും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു മെട്രിക് ആണ് റേറ്റിംഗ്. കാലക്രമേണ ഒരേ വിഭാഗത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഇത് വർത്തിക്കുന്നു. ക്രിസിൽ, വാല്യൂ റിസർച്ച്, മോർണിംഗ്സ്റ്റാർ, മറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികൾ.

എംഎഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നാൽ എന്താണ്?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.

എനിക്ക് നിലവില്‍ ഒരു മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും കെവൈസി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

ഞങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കെവൈസി ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് (പിഒഐ), അഡ്രസ് പ്രൂഫ് (പിഒഎ) വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറിന്‍റെ (ഐഎഫ്എ) പങ്ക് എന്താണ്?

ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ (ഐഎഫ്എ) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നിക്ഷേപ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നു. ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ വ്യക്തികളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ അവരുടെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഐഎഫ്എയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ പണപ്പെരുപ്പത്തെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുമോ?

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പല ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ശരാശരി 13-15% വരുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നേട്ടം പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും, പണപ്പെരുപ്പത്തെ മറികടക്കാൻ ഒരാൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.  

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ലോൺ വിശദാംശങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ഇഎംഐ കുടിശ്ശിക തീയതി പരിശോധിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ അടയ്ക്കേണ്ട തീയതിക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ലോൺ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഉള്ള 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'എല്ലാം കാണുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ലോണിൽ 'വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പകരമായി, ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം.

എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം:

 1. ഈ സ്ക്രീനിന്‍റെ മെനു ബാറിലെ 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. 'എല്ലാം കാണുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ലോണിലെ 'വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. 'ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 5. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ 'കാണുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്‍റെ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ പർച്ചേസിന്‍റെ യഥാർത്ഥ ഇൻവോയ്സിന്‍റെ കോപ്പി എനിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

യഥാർത്ഥ ഇൻവോയ്സ് കോപ്പികളും ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾക്കായി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലനിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾ അതിന്‍റെ കോപ്പി വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീലറുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഡിസി) ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ എൻഡിസി കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ എൻഡിസി കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടത് വശത്തുള്ള 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'എല്ലാം കാണുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. നിങ്ങൾക്ക് എൻഡിസി ആവശ്യമുള്ള ലോണിൽ 'വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 4. 'ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 5. നിങ്ങളുടെ എൻഡിസി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ 'കാണുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്‍റെ നിലവിലെ ലോൺ റീപേമെന്‍റ് രീതി എങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം?
 1. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നാച്ച് മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
 2. അതേസമയം, നാച്ച് മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാം:

ഘട്ടം 1: ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ശൂന്യമായ നാച്ച് മാൻഡേറ്റ് ഫോം ശേഖരിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 2: അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത സാമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം നാച്ച് മാൻഡേറ്റ് ഫോമിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. റദ്ദാക്കിയ ചെക്കും കൊണ്ടുപോകുക. മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ:

 • ദയവായി മാൻഡേറ്റ് വൃത്തിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • നാച്ച് മാൻഡേറ്റ് ഫോമിൽ ഓവർറൈറ്റിംഗും റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കുക.
 • മാൻഡേറ്റ് ഫോം മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്യരുത്.
 • ഏതെങ്കിലും മേഖല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി അത് ശൂന്യമായി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏജന്‍റിനോട് ചോദിക്കുക.
  നാച്ച് മാൻഡേറ്റ് ഫോമിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഫീൽഡുകൾ മാത്രം പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കണം:
 • തീയതി (DD/ MM/ YYYY): നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്റ് പൂരിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലെ തീയതി എഴുതേണ്ടതുണ്ട്
 • ബാങ്ക് എക്കൗണ്ട് ഇനം: (സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് എക്കൗണ്ട് ചെക്ക് പ്രകാരം)
 • ബാങ്കിന്റെ പേര്‌: (നീളമുള്ള പേരാണെങ്കിൽ, ദയവായി ചുരുക്കരൂപം ഉപയോഗിക്കുക)
 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: നിങ്ങളുടെ ചെക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
 • 9-അക്ക എംഐസിആർ കോഡ്: നിങ്ങളുടെ ചെക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
 • ഇഎംഐ തുക അക്കങ്ങളിൽ: ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ലോണുകൾ സർവ്വീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി എല്ലാ ഇഎംഐകളുടെയും തുക ഇരട്ടിയാക്കുക. വിഷമിക്കേണ്ട; നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഇഎംഐ തുക മാത്രമേ കുറയ്ക്കുകയുള്ളൂ.
 • EMI തുക അക്കത്തിൽ: വാക്കുകളിലും അക്കത്തിലും ഉള്ള EMI തുകയിൽ സാമ്യമുണ്ടായിരിക്കണം
 • എൽഎഎൻ (ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ): ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ലോണുകൾ സർവ്വീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇഎംഐ ഉള്ള എൽഎഎൻ എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • EMI അവസാനിക്കുന്ന തിയതി: ദയവായി ഈ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ EMI തിയതി എന്റർ ചെയ്യുക.
 • ഒപ്പ്: ഇത് ബാങ്ക് രേഖകളുമായി സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കണം
 • അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര്: നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ബോക്സിന് താഴെയുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ ഒപ്പുകളും പേരുകളും എന്‍റർ ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: നാച്ച് മാൻഡേറ്റ് ഫോം ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കുക

പ്രധാന കുറിപ്പ് – താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാങ്കുകൾക്ക് നാച്ച് മാൻഡേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന്, ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ മാൻഡേറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പാൻ, ടിഎഎൻ, സർവ്വീസ് ടാക്സ് നമ്പറുകൾ എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണ്?

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • PAN: AABCB1518L
 • TAN: PNEB00001B
 • സർവീസ് ടാക്സ് നമ്പർ: AABCB1518LST001
എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ TDS റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കാം?

നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് വഴി നിങ്ങളുടെ ടിഡിഎസ് റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഫോം 16A അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ടിഡിഎസ് അഭ്യർത്ഥന സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.

ആരംഭിക്കാൻ 'ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ടിഡിഎസ് റീഫണ്ട് 7-10 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
 

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് എന്താണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഒരു സവിശേഷ ഉൽപ്പന്നമാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസുകൾ ലളിതമായ ഇഎംഐകളായി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലോണായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അപ്ലയൻസുകൾ, ഫർണിച്ചർ, ജിം മെമ്പർഷിപ്പ്, വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ്, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗുകൾ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഓൺലൈനിലും ഓഫ്‌ലൈനിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

ഓണ്‍ലൈന്‍:

 • നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • 'ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉൽപ്പന്ന പേജിൽ 'പണമടയ്ക്കാൻ തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • പ്രദർശിപ്പിച്ച പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഇഎംഐ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'ഓർഡർ ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 • അടുത്ത പേജിലെ ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ മെനുവിൽ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡും കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി ഒടിപി ആധികാരികത പൂർത്തിയാക്കുക.

ഓഫ്‍ലൈൻ:

ഏതെങ്കിലും ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, റീട്ടെയിൽ ഫാഷൻ (വസ്ത്രങ്ങൾ, ആക്സസറികൾ), ഗ്രോസറികൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഉപകരണങ്ങൾ, ഹോളിഡേ പാക്കേജുകൾ, കണ്ണട, വിദ്യാഭ്യാസം (കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകൾ), വാച്ചുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും വാങ്ങുക.

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

നിങ്ങൾ ഒരു അംഗീകൃത ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവിന്‍റെ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, 'ഓഫർ വേൾഡ്' ടാബിന് കീഴിൽ എക്സ്പീരിയ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന് എന്തെങ്കിലും നിരക്കുകൾ ബാധകമാണോ?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന് മുൻ വർഷത്തിൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ എടുക്കാത്ത കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് രൂ. 530 ജോയിനിംഗ് ഫീസ് രൂ. 117 (എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ) വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ മുന്നിൽ പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത വാലിഡിറ്റി മാസത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പത്തെ വർഷം 12 മാസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഫെബ്രുവരി 2020 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൽ 'അംഗം' എന്ന് വിളിക്കുന്നു), വാർഷിക ഫീസ് പേമെന്‍റ് തീയതി മാർച്ച് 2021 ആയിരിക്കും.

എനിക്ക് എങ്ങനെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

മൈ അക്കൗണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

മൈ അക്കൗണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, ദയവായി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക്.

എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് പിൻ എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് പിൻ ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 9227564444 ലേക്ക് പിൻ എന്ന് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക. താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് പിൻ മാറ്റാവുന്നതാണ്:

 1. സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഉള്ള 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. 'പിൻ മാറ്റുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 5. നിങ്ങളുടെ പിൻ മാറ്റുന്നതിന് പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക
എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നമ്പറും കാലഹരണ തീയതിയും എനിക്ക് എങ്ങനെ കാണാനാകും?

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നമ്പർ കാണാൻ, ഞങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വാലറ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇഎംഐ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, 'കാർഡ് നമ്പർ കാണുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി എന്‍റർ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ 16-അക്ക കാർഡ് നമ്പർ കാണാൻ കഴിയും.

പകരമായി, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 'EMICARD' എന്ന് 9227564444 ലേക്ക് എസ്എംഎസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എസ്എംഎസ് വഴി 16-അക്ക കാർഡ് നമ്പർ ലഭിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്എംഎസ് നിരക്കുകൾ ബാധകം.

എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം എന്താണ്?

താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം:

ബജാജ് Mobikwik വാലറ്റ് ആപ്പിൽ നിന്ന്:

 1. ലിങ്ക് സന്ദർശിച്ച് ഇഎംഐ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വാലറ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
 2. ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത്' എന്നതിലേക്ക് പോയി 'ബ്ലോക്ക്/അൺബ്ലോക്ക്/റീഇഷ്യൂ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. 'ബ്ലോക്ക്' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ കാരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'സമർപ്പിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’

എക്സ്പീരിയയിൽ നിന്ന്

 1. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടത് വശത്തുള്ള 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. 'ബ്ലോക്ക്/അൺബ്ലോക്ക്/റീഇഷ്യൂ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'ബ്ലോക്ക്' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 5. ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ കാരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'സമർപ്പിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ലോൺ പരിധി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ലോൺ പരിധി ഞങ്ങളുടെ പോളിസികൾക്ക് അനുസൃതമായി മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ, വരുമാനം, താമസസ്ഥലം, മറ്റ് ലെൻഡർമാരിലുടനീളം മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പ്രകടനം തുടങ്ങിയവ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേർസിന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ലോൺ പരിധി എല്ലാ ത്രൈമാസികത്തിലും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു.

Flipkart ൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് Flipkart ൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം:

 1. Flipkart വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 2. നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയിൽ ഉൽപ്പന്നം ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഉൽപ്പന്ന വിവരണം വായിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ 'നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ – പ്ലാനുകൾ കാണുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
 3. 'ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പണമടയ്ക്കാൻ തുടരുക. പേമെന്‍റ് പേജിൽ, നിങ്ങളുടെ പേമെന്‍റ് രീതിയായി 'നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക, 'ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനുയോജ്യമായ ഇഎംഐ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 4. നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് ആധികാരികമാക്കുക.
 5. 'ഓർഡർ ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഇഎംഐ ൽ നേടുക.

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്?

ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ, വരുമാനം, വീട്, ഓഫീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ, മറ്റ് ലെൻഡർമാരിലുടനീളം മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പെർഫോമൻസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

എന്‍റെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ആക്ടീവായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കും?

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐകൾ കൃത്യസമയത്ത് അടച്ച് തടസ്സമില്ലാത്ത സേവനത്തിനായി 750 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായ സിബിൽ സ്കോർ നിലനിർത്തുക. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് Mobikwik ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ കഴിയും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ലോണുകൾ

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ എനിക്ക് എവിടെ കണ്ടെത്താനാവും?

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനാവും.

എനിക്ക് ഹോം ലോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഇവിടെ കണ്ടെത്താം.

ഒരു ബിസിനസ് ലോണിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ് ലോൺ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തിനായി ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇത് എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക.

പ്രൊഫഷണല്‍ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി സഹായിക്കുക.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍ ലോണുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു - ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ലോണുകള്‍, ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള ലോണുകള്‍. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ CA ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയറുകൾക്ക് മേലുള്ള ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോണുകളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ.

ഗോൾഡ് ലോൺ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും?

ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ സാധാരണയായി അപേക്ഷയുടെ അതേ ദിവസം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം ലോൺ തുക, ആഭരണങ്ങളുടെ എണ്ണം, ആഭരണങ്ങളുടെ തരം, മൂല്യനിർണ്ണയവും ബാങ്കിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷനും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റിൽ എന്തെങ്കിലും നിരക്കുകൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങൾക്ക് അധിക തുക ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭാഗിക പ്രീപേമെന്‍റ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അധിക നിരക്കുകൾ നൽകാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം.

ഒരേ സമയത്ത് എത്ര ലോൺ തുക ലഭ്യമാക്കാം?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ ആകര്‍ഷകമായ പലിശ നിരക്കുകളും, കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതക്കായി ഒന്നിലധികം റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളും സഹിതം രൂ. 2 കോടി വരെ ഉയര്‍ന്ന തുകയോടെ ഫണ്ടുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഗോൾഡ് ലോൺ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കണം?

നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൂടുതൽ താങ്ങാവുന്നതാക്കുന്ന വിപുലമായ റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളുമായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഗോൾഡ് ലോൺ വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റീപേമെന്‍റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം:

 • പ്രതിമാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈമാസികം പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐ അടച്ച് കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക.
 • മുതലും പലിശ ഘടകങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണ ഇഎംഐ അടയ്ക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ ലോൺ കാലയളവിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ പലിശ മുൻകൂട്ടി അടയ്ക്കുക, മുതൽ തുക പിന്നീട് അടയ്ക്കുക.
ഗോൾഡ് ലോണിന് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ആവശ്യം?

RBI മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം, ഗോൾഡ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊലാറ്ററൽ ആയി പണയം വെയ്ക്കണം.

ഗോൾഡ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ ആർക്കാണ് യോഗ്യത? ഈ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി നൽകണം?

21 വയസ്സിനും 70 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സാധുതയുള്ള കെവൈസി ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ശാഖയിൽ ഗോൾഡ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. കമ്പനിയുടെ നയം അനുസരിച്ച്, വായ്പക്കാർ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യത്തിനായി 20 കാരറ്റിൽ കൂടുതൽ കാരറ്റുകളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണം നൽകണം.

സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

RBI മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം, ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് ലോൺ തേടാൻ സാധുതയുള്ള കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

പണയം വെച്ച സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ സുരക്ഷിതവും ഭദ്രവുമാണോ?

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ലോകോത്തര സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ട്രോങ്റൂമുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സിസിടിവി സർവേലൻസ്, ഗോൾഡ് വോൾട്ട്, മോഷൻ ഡിറ്റക്ടർ എന്നിവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിൽ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് ആഭരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്റ്റാഫ് കൃത്യമായ പരിചരണവുമായി സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുകയും ഉപഭോക്താവിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തകരാർ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, ഞാൻ പണയം വെച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത്?

വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അറിയിപ്പുകളോ നോട്ടീസുകളോ അയച്ചതിന് ശേഷം RBI മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം

എന്താണ് ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സവിശേഷവും നൂതനവുമായ സൗകര്യമാണ് ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മാനേജ് ചെയ്യാനും അവരുടെ പലിശ 45% വരെ കുറയ്ക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അനുവദിച്ച പരിധിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ കടം വാങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീപേ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുകയിൽ മാത്രം പലിശ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്, മുഴുവൻ ലോൺ പരിധിയിലും അല്ല. കാലയളവിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് കുറയ്ക്കാം.

ഫ്ലെക്സി ലോണിന്‍റെ വേരിയന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഫ്ലെക്സി ലോണിന് രണ്ട് തരങ്ങളുണ്ട്:

 1. ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ
 2. ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ
ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിന് താഴെപ്പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്:

 • ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നൽകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ സൗകര്യമാണ്.
 • ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര തവണ പണം പ്രീപേ ചെയ്ത് ഡ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യാം, ഇത് പ്രക്രിയ എളുപ്പവും തടസ്സരഹിതവുമാക്കുന്നു.
 • നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുകയിൽ മാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ, മുഴുവൻ ലോൺ തുകയിലും അല്ല.
 • നിങ്ങളുടെ ലോൺ പലിശ രഹിതമായി പ്രീപേ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കാലയളവ് കുറയ്ക്കാം.
 • നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിംഗ് പവർ പ്രതിമാസം കുറയ്ക്കുന്നു, അതുവഴി ലോൺ കാലയളവിന്‍റെ അവസാനം അംഗീകൃത ലോൺ തുക പൂജ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.
 • എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ ലളിതവും തടസ്സരഹിതവുമായ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്താം ഡ്രോഡൗണിനും ആർടിജിഎസ് -നുമുള്ള സെൽഫ്-സർവ്വീസ് അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ടൂൾ ഒരു നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം വഴി ബജാജ് ഫിൻസെർവിലേക്ക് പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോണിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോണുകൾ ടേം ലോണിൽ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

 • അനുവദിച്ച പരിധിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനും ഏത് സമയത്തും ലോൺ പ്രീപേ ചെയ്യാനുമുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഇത് പ്രോസസ് തടസ്സരഹിതമാക്കുന്നു.
 • അധിക ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ഇല്ലാതെ ലോൺ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഏത് സമയത്തും ലഭ്യമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീപെയ്ഡ് തുക വീണ്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
 • പലിശ ചെലവുകളിൽ നിങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നു. ഉപയോഗിച്ച ലോൺ തുകയിൽ മാത്രം പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രീപെയ്ഡ് തുകയിൽ പലിശ ഈടാക്കില്ല.
 • എക്സ്പീരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത, എളുപ്പമുള്ള, തടസ്സരഹിതമായ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്താം. ഡ്രോഡൗണിനും ആർടിജിഎസ് -നുമുള്ള സെൽഫ്-സർവ്വീസ് അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ടൂൾ ഒരു നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം വഴി ബജാജ് ഫിൻസെർവിലേക്ക് പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
 • അനുവദിച്ച പരിധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാം.
ഒരു ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സി ലോൺ വിതരണത്തിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെർച്വൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകുന്നതാണ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീപേമെന്‍റായി അധിക ഫണ്ടുകളുടെ ആർടിജിഎസ്/എന്‍ഇഎഫ്‌ടി ചെയ്യാം. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അതിനായി ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് അധിക പണം പിൻവലിക്കാം.

 • മാനുവൽ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും ആർടിജിഎസ്/ എന്‍ഇഎഫ്‌ടി വഴി ഓൺലൈനിൽ നടത്തുന്നു.
 • റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച ലോൺ തുകയിലും മുതലിലും നിങ്ങൾ പലിശ അടയ്ക്കുന്നു.
 • ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് നടത്താവുന്നതാണ്, എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ പിൻവലിക്കൽ അനുവദിക്കൂ.
എന്‍റെ ലോൺ വിശദാംശങ്ങളും വെർച്വൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആറ് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെൽകം കിറ്റ് ലഭിക്കും. ഈ കിറ്റിന് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ വിതരണം ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങളെ വിര്‍ച്വല്‍ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിനെ അറിയിക്കുന്ന രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഇമെയില്‍ ഐഡിയിലും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈല്‍ നമ്പറിലും ഒരു എസ്എംഎസ് ലഭിക്കും.

കുടിശ്ശിക തുകയും തീയതിയും സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പ് എനിക്ക് അയയ്ക്കുമോ?

ഒരു ഫ്ലെക്സി കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ താഴെപ്പറയുന്നവ ലഭിക്കും:

 • എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്എംഎസ്
 • പേമെന്‍റ് തീയതിക്ക് മുമ്പ് അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനെക്കുറിച്ച് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക
ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് എനിക്ക് നൽകിയ സൗകര്യം തിരികെ നൽകാൻ കഴിയുക?

നോൺ-പേമെന്‍റ്/ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/പലിശ വൈകിയ പേമെന്‍റുകൾ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഇഎംഐ ബൌൺസ്, നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ/തൊഴിലിലെ മാറ്റം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സൗകര്യം റദ്ദാക്കാം/മരവിപ്പിക്കാം.

പലിശ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുകയും എനിക്ക് ബില്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്?

ഉപയോഗിച്ച ദിവസേനയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയിൽ പലിശ കണക്കാക്കുന്നു. കുടിശ്ശിക തീയതി എല്ലാ മാസവും 5th ആണെങ്കിൽ മാസത്തിലെ 26th മുതൽ അടുത്ത മാസം 25th വരെയാണ് പലിശ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സൈക്കിൾ. കുടിശ്ശിക തീയതി മാസത്തിന്‍റെ 2nd ആണെങ്കിൽ മാസത്തിലെ 22nd മുതൽ അടുത്ത മാസം 21st വരെ കണക്കാക്കുന്നതാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സർവ്വീസ് (ഇസിഎസ്) ഉടൻ അടുത്ത മാസത്തെ കുടിശ്ശിക തീയതിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

പിൻവലിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും?

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ പ്രതിമാസം 2 വരെ നൽകിയ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക്, ആർടിജിഎസ്/എന്‍ഇഎഫ്‌ടി സമയപരിധി പ്രകാരം അതേ ദിവസം തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രതിമാസം 2 ന് ശേഷം നൽകിയ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക്, അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

എന്‍റെ ഫ്ലെക്സി ലോൺ വഴി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇടപാട് നടത്താം?

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് ചെയ്യാം:

 • നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 • തുടരുന്നതിന് 'പേമെന്‍റുകൾ' ലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • 'പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ്' വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക എന്‍റർ ചെയ്ത് 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങൾ പേമെന്‍റ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോണിൽ 'ഓൺലൈനിൽ പണമടയ്ക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (വിഎഎൻ) വഴിയും ലോൺ പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യാം:

 • നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 • ഒരു ഗുണഭോക്താവായി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു സവിശേഷ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് വിഎഎൻ ചേർക്കുക
 • ദയവായി IMPS ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യരുത്

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

 • വിജയകരമായ ട്രാൻസാക്ഷന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ ഐഡിയിൽ ഒരു അലർട്ട് ലഭിക്കും
 • ഫണ്ടുകൾ ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ്
 • എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം

താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി ഡ്രോഡൗൺ ചെയ്യാം:

 • നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡി യും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 • 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക’
 • ഫ്ലെക്സി ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 • 'ഡ്രോഡൗൺ' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിന്‍റെ പേരും അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുക
 • ഡ്രോഡൗൺ തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക
 • OTP സൃഷ്ടിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി എന്‍റർ ചെയ്ത് 'അഭ്യർത്ഥന അയക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ഡ്രോഡൗൺ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്
 • ഡ്രോഡൗൺ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, Ctrl + Shift + Delete അമർത്തി നിങ്ങളുടെ കുക്കീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുടിശ്ശിക ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കൽ/ഡ്രോഡൗൺ നടത്താനാകൂ
എനിക്ക് എങ്ങനെ, എപ്പോൾ എന്‍റെ ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും?

നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഇഎംഐ അടച്ച ശേഷം ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യാന്‍ ഈ ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക:

 1. പേജിന്‍റെ മുകളിലുള്ള മെനു ബാറിലെ 'ക്വിക്ക് പേ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 3. 'ഫോർക്ലോഷർ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 4. നിങ്ങൾ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'പേ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 5. ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഫോർക്ലോഷറിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 6. 'പണമടയ്ക്കാൻ തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 7. നൽകിയ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേമെന്‍റ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാം.

എന്‍റെ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇഎംഐ ഫൈനാൻസ് ലോണുകളിലും നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയ ലോണുകളിലും ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ്ജുകളൊന്നും ബാധകമല്ല. താഴെപ്പറയുന്ന ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ മറ്റ് ലോണുകള്‍ക്ക് ബാധകം:

ടേം ലോൺ: മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന മുതൽ തുകയിൽ 4.72% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫ്ലെക്സി ടേം/ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ: മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയിൽ (ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിനും ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ വേരിയന്‍റുകൾക്കും കീഴിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പിൻവലിക്കാവുന്ന മൊത്തം ലോൺ തുക) 4.72% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഡിസി) ലഭിക്കും?

ലോൺ ക്ലോഷറിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ എൻഡിസി കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന്, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഉള്ള 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'എല്ലാം കാണുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. നിങ്ങൾക്ക് നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ലോൺ തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 4. നിങ്ങൾക്ക് നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ലോണിൽ 'വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 5. 'ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 6. നിങ്ങളുടെ നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ 'കാണുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
എന്‍റെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്‍റെ സിബിൽ സ്കോറിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുമോ?

ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിൽ ലോൺ ഫോർക്ലോഷറിനെ ബാധിക്കില്ല. ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍, അത് '0 കുടിശിക' എന്നതിനൊപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തതുപോലെ സിബിൽ-ലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും’.

ഞാൻ എന്‍റെ ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഒറിജിനൽ രേഖകൾ എപ്പോഴാണ്‌ ലഭിക്കുക?

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും മോർഗേജ് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർക്ലോഷർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കും. മറ്റേതെങ്കിലും ലോണിന്, സെക്യൂരിറ്റി പിഡിസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ലോൺ ക്ലോഷറിന് ശേഷം പർജ്ജ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്‍റെ ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ ലഭിക്കുക?

നിങ്ങളുടെ ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. പേമെന്‍റ്' ടാബിലേക്ക് പോയി 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് ' - 'ഫോർക്ലോഷർ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 2. ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ ആവശ്യമായ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. 'തുടരുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. 'നിങ്ങളുടെ ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 5. ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അക്ഷരത്തിന്‍റെ താഴെ, നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും.

അടുത്ത 7 ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ലെറ്ററിൽ പേമെന്‍റ് തുക വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കത്ത് 7 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ സാധുതയുള്ളൂ എന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ സൃഷ്ടിക്കണം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്

എന്‍റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ സ്രോതസ്സിൽ (ടിഡിഎസ്) കിഴിച്ച നികുതിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുക?

ആദായനികുതി നിയമം, 1961 ലെ സെക്ഷൻ 194A പ്രകാരം, NBFC ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ നേടുന്ന പലിശ രൂ. 5,000 കവിയുകയാണെങ്കിൽ, പലിശ വരുമാനം നികുതി ബാധകമാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും ടിഡിഎസിന് വിധേയമാണ്; എഫ്‌ഡിയ്‌ക്കെതിരായ പ്രധാന അപേക്ഷകനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പാൻ നമ്പറിന് എതിരെയാണ് കിഴിവ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ടിഡിഎസ് എപ്പോഴാണ് കിഴിവ് ചെയ്യുക?

പലിശ തുക എഫ്‌ഡി ഉടമയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കും.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ എനിക്ക് ഒന്നിലധികം എഫ്‌ഡികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടിഡിഎസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും?

എഫ്‌ഡി ഉടമയുടെ പാൻ എതിരെ ടിഡിഎസ് കിഴിവ് സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എല്ലാ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളും ഏകീകരിച്ചതിന് ശേഷം പലിശ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. ടിഡിഎസ് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് കണക്കാക്കുകയും കസ്റ്റമർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പേഔട്ട് സ്കീമിന്‍റെ പലിശ പേമെന്‍റ് ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്‍റിന് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ടിഡിഎസ് നിരക്ക് എത്രയാണ്?

ഐടി നിയമം 1961 ലെ സെക്ഷൻ 194A പ്രകാരം സ്രോതസ്സിൽ നികുതി കിഴിവ് ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ നിരക്കുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

അക്കൌണ്ട് ഉടമ ടിഡിഎസ് നിരക്ക് (സര്‍ചാര്‍ജ്ജും വിദ്യാഭ്യാസ സെസും സഹിതം)
ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ: വ്യക്തികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ, അസോസിയേഷനുകൾ,എച്ച്‌യുഎഫ്, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ 10%
എനിക്ക് പാൻ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് നിരക്ക് എന്തായിരിക്കും?

പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ടിഡിഎസ് നിരക്ക് അൽപ്പം ഉയർന്നതായിരിക്കും. ഒരു 20% (സർചാർജ്, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ് ഉൾപ്പെടെ) ടിഡിഎസ് ബാധകമായിരിക്കും.

എന്‍റെ എഫ്‌ഡിക്ക് മേൽ കിഴിച്ച തുക ടിഡിഎസ് ആയി എനിക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും?

1962 ലെ ആദായനികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 31 പ്രകാരം ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് നൽകുന്ന ത്രൈമാസ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കുറച്ച തുക പ്രതിഫലിക്കും. ഇത് എഫ്‌ഡി ഉടമയുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിലും പ്രതിഫലിക്കും, അത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എപ്പോഴാണ് ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്?

ആദായനികുതി നിയമം 1962 ന്‍റെ നിയമം 31 പ്രകാരം, സ്രോതസ്സിൽ കിഴിവ് ചെയ്ത നികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സമർപ്പിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ ത്രൈമാസത്തിലും ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫോം 16A ൽ ഒരു ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു. ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൃത്യ തീയതി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

ത്രൈമാസം

ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള കൃത്യ തീയതി

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ജൂൺ 30 ന് അവസാനിക്കുന്ന ത്രൈമാസത്തിന്

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ജൂലൈ 30.

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അവസാനിക്കുന്ന ത്രൈമാസത്തിന്

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒക്ടോബർ 30.

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന ത്രൈമാസത്തിന്

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ജനുവരി 30.

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന ത്രൈമാസത്തിന്

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മെയ് 30


ടിഡിഎസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ (ഫോം 16A) ടിഡിഎസ് റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ അനാലിസിസ് ആന്‍ഡ് കറക്ഷന്‍ എനേബിളിങ്ങ് സിസ്റ്റം (ട്രേസസ്) വഴി ത്രൈമാസികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. കസ്റ്റമറിന്‍റെ പാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഉറപ്പുള്ള എല്ലാ എഫ്‍ഡികൾക്കും എതിരെ ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പാൻ- ന് എതിരെയുള്ള കൺസോളിഡേറ്റഡ് ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

എന്താണ് ഫോം 15G/ 15H?

ഫോം 15G/ 15H സ്വയം പ്രഖ്യാപന ഫോം ആണ്, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പലിശ വരുമാനം രൂ. 5,000 ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ മൊത്തം വരുമാനം നികുതി ബാധകമായ പരിധിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് ഒഴിവാക്കാൻ നിക്ഷേപകന് സമർപ്പിക്കാം.

ഫോം 15G യും ഫോം 15H ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ഫോം 15G എന്നത് 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള താമസക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അതേസമയം 15H ഫോം 60 വയസ്സും അതിനുമുകളിലും ആ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ളതാണ്.

എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഫോം 15G/ H ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

ഈ ഫോമുകൾ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിനായി നിങ്ങളുടെ നികുതി കൺസൾട്ടന്‍റുമായി ബന്ധപ്പെടാം. അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് 'ഫോം/ഡൗൺലോഡ്' വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഫോം ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഫോം 15G/H സമർപ്പിക്കൽ ടിഡിഎസ് കിഴിവിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം നികുതി ബാധകമായ വരുമാനം ആദായനികുതി സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നികുതി ബാധകമായ പരിധി കവിയാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫോം 15G/H ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് സമർപ്പിക്കാം. ഫോം 15 G/H സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ, നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച പലിശയിൽ ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കില്ല.

വരുമാന ഒഴിവാക്കൽ പരിധിക്കുള്ള ഗ്രിഡ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

വിഭാഗം

ഫോം തരം

ഒഴിവാക്കൽ പരിധി

   

പുരുഷന്‍

സ്ത്രീ

60. വയസ്സ് വരെയുള്ള വ്യക്തികൾ (ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെയും തുടക്കത്തിൽ ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.)

ഫോം 15G

രൂ. 2.5 ലക്ഷം

രൂ. 2.5 ലക്ഷം

എച്ച്‌യുഎഫ്, അസോസിയേഷനുകൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ. (ഈ ഫോം ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെയും തുടക്കത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.)

ഫോം 15G

രൂ. 2.5 ലക്ഷം

രൂ. 2.5 ലക്ഷം

60 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള എന്നാൽ 80 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾ. (ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.)

ഫോം 15H

രൂ. 3 ലക്ഷം (അദ്ധ്യായം വിഐഎ പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ്, ഏതെങ്കിലും ഡിക്ലറന്‍റിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ)

രൂ. 3 ലക്ഷം (അദ്ധ്യായം വിഐഎ പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ്, ഏതെങ്കിലും ഡിക്ലറന്‍റിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ)

80 ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾ. (ഈ ഫോം ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെയും തുടക്കത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.)

ഫോം 15H

രൂ. 5 ലക്ഷം (അദ്ധ്യായം വിഐഎ പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ്, ഏതെങ്കിലും ഡിക്ലറന്‍റിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ)

രൂ. 5 ലക്ഷം (അദ്ധ്യായം വിഐഎ പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ്, ഏതെങ്കിലും ഡിക്ലറന്‍റിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ)

മറ്റുള്ളവ

ആദായ നികുതി ഓഫീസർ നൽകിയ ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം

ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം

ഫോം 15G/H ബജാജ് ഫിൻസെർവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആദായനികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ?

ഫോം 15G/H ന്‍റെ ഒരു കോപ്പി ആദായനികുതി വകുപ്പിന് അയക്കേണ്ടതിനാൽ, ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വകുപ്പ് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാം.

എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം?

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിന് ആനുകാലിക ഇടവേളകളിൽ, മുതൽ തുകയുടെ സാധാരണ പലിശയിലൂടെയോ കൂട്ടുപലിശയിലൂടെയോ പലിശ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സേവിംഗ്സ് ഓപ്ഷനാണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം. സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളേക്കാൾ പലിശ നിരക്കുകൾ സാധാരണയായി ഉയർന്നതാണ്, കാരണം പണം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പ്രീമെച്യൂരിറ്റി പിഴ വഹിക്കാൻ കസ്റ്റമർ തയ്യാറായ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ നിക്ഷേപകന്‍റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ ആർക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നത്?

വ്യക്തികൾ, കമ്പനികൾ, ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾ, വ്യക്തികളുടെ സംഘടനകൾ, വ്യക്തികളുടെ അസോസിയേഷനുകൾ, സൊസൈറ്റികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ, ഏക ഉടമസ്ഥതാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പങ്കാളിത്തം, സൊസൈറ്റികൾ (റെസിഡൻഷ്യൽ, ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്), ക്ലബ്ബുകൾ, സ്കൂളുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മുതലായവ നിക്ഷേപിക്കാം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ ആർക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയാത്തത്?

നോൺ-റസിഡന്‍റ് ഇന്ത്യക്കാർ, വിദേശ പൗരന്മാർ, ഇന്ത്യൻ വംശജർ (പിഐഒകൾ), ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ, ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11(5) പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എഫ്‌ഡി സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ലഭ്യമായ പലിശ പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഞങ്ങൾ സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പലിശ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, പലിശ പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധ വാർഷികം, വാർഷികം എന്നിങ്ങനെയാണ് നൽകേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് പലിശ പേമെന്‍റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കീം സൗകര്യപ്രദമാണ്.

സഞ്ചിത ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് പലിശ നൽകുന്നു, ഇത് വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. പീരിയോഡിക് പലിശ പേമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു മണി മൾട്ടിപ്ലയറാണ് ഈ സ്കീം. പലിശ വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും, അന്തിമ പേഔട്ട് ബാധകമായ നികുതി കിഴിവിന് വിധേയമായിരിക്കും.

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ?

എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇമെയിൽ ചെയ്യുക fd@bajajfinserv.in.

അപേക്ഷകരുടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിരക്കുകൾ നൽകുമോ?

അതെ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് കാർഡ് പലിശ നിരക്കിന് പുറമെ പ്രത്യേക നിരക്കുകൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (60 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ, പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി) അവരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ വലുപ്പത്തിൽ പ്രതിവർഷം 0.25% അധിക നിരക്ക് ലഭിക്കും.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിനൊപ്പമുള്ള എന്‍റെ ലോൺ/എഫ്‌ഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു/മെച്യൂർ ആയി. എഫ്‌ഡി ൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും 0.25% നിലവിലുള്ള ക്ലയന്‍റ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമോ?

ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യത്തിന് യോഗ്യതയില്ല.

ഞാൻ ഒരു ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമയാണ്. ഒരു FD യിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴും 0.25% നിലവിലുള്ള ക്ലയന്‍റ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമോ?

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നിലവിലുള്ള 0.25% ക്ലയന്‍റ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ഒരു ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കണം.

ബജാജ് ഓട്ടോ ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ലോൺ ലഭ്യമാക്കി. എഫ്‌ഡി ൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും 0.25% നിലവിലുള്ള ക്ലയന്‍റ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമോ?

ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല.

എഫ്‌ഡി പുതുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

എഫ്‌ഡി പുതുക്കുന്നതിന് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.

BFL ഇപ്പോൾ FD നിരക്കുകൾ മാറ്റി. ആ പുതിയ നിരക്കുകൾ എന്‍റെ നിലവിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റിന് ബാധകമാകുമോ?

ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ പണം ലോക്ക് ചെയ്തതിനാൽ, മെച്യൂരിറ്റി ആകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിരക്കിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നത് തുടരും. നിങ്ങൾ പുതിയ നിരക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ പുതിയ എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എഫ്‌ഡിക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്:

 • കുറഞ്ഞ ഡിപ്പോസിറ്റ് വലുപ്പം രൂ. 15,000. പരമാവധി തുകക്ക് പരിധി ഇല്ല
 • നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസിലിന്‍റെ എഫ്എഎഎ/ സ്റ്റേബിൾ, ഐസിആർഎയുടെ എംഎഎഎ/ സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്
 • നിങ്ങളുടെ പണം സമയാനുക്രമമായി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് അത്യാകർഷകവും സുനിശ്ചിതവും ആയ പലിശ നിരക്കുകൾ
 • വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യത്യസ്ത പലിശ നിരക്കുകളുള്ള 12 മാസത്തിനും 60 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലയളവ്
 • ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും 800ല്‍ അധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ ബ്രാഞ്ചുകൾ
 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്കും ആക്സസ്
 • ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ രീതികളിലൂടെയുള്ള പേമെന്‍റിന്‍റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി
 • മുതിർന്ന പൌരന്മാർ, നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക നിരക്കുകൾ
എനിക്ക് ഏതൊക്കെ സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്?

മികച്ച സേവന അനുഭവം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സർവ്വീസ്-ഓറിയന്‍റഡ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ ഇവയാണ്:

 • ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം
 • ലളിതവും സുതാര്യവും ആയ പോളിസികൾ
 • നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ.
 • അഭ്യർത്ഥന മുതൽ മെച്യൂരിറ്റി വരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശദമായ എസ്എംഎസ്, ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെയും സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പികളിലേക്കുള്ള എളുപ്പമുള്ള ഓൺലൈൻ ആക്സസ്
ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും റഫറല്‍ നല്‍കേണ്ടതായി വരുമോ?

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് റഫറലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല.

എനിക്ക് എന്ത് പേമെന്‍റ് രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക?

ചെക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ആർടിജിഎസ്/എന്‍ഇഎഫ്‌ടി വഴി നിങ്ങൾക്ക് പേമെന്‍റ് നടത്താം.

ക്യാഷ് പേമെന്‍റ് വഴി എനിക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്?

ഞങ്ങളുമായി ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ.

വ്യക്തികൾക്ക്:

 1. അടുത്ത കാലത്തെ ഫോട്ടോ
 2. വെർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ ആധാറിന്‍റെ എൻറോൽമെന്‍റിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 3. പാൻ കാർഡ്

അല്ലെങ്കിൽ

ഫോം 60 + ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും 1 ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ (ഒവിഡികൾ):

 • വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 • വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 • വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 • നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 • ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്

ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കായി:

 • ഉടമസ്ഥന്റെ സമീപകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്
 • ഉടമയുടെ ആധാറിന്‍റെ എൻറോൽമെന്‍റിനായുള്ള വെർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 • ഉടമസ്ഥന്റെ പാന്‍ കാര്‍ഡ്

  അല്ലെങ്കിൽ
  ഉടമസ്ഥന്‍റെ ഫോം 60 + താഴെപ്പറയുന്ന ഒവിഡികളിൽ ഏതെങ്കിലും:
 1. വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 2. വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 3. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 4. നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 5. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്
 • ഏക ഉടമസ്ഥതയുടെ പാൻ കാർഡ്
 • ഏക ഉടമസ്ഥതയുടെ താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും 2 ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ:
 1. രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 2. കടകൾ, സ്ഥാപന നിയമപ്രകാരം മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റികൾ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ലൈസൻസ്
 3. GST അല്ലെങ്കില്‍ ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍
 4. GST സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (താൽക്കാലിക / അന്തിമ)
 5. പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റികൾ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെന്‍റ്
 6. ഒരു നിയമത്തിന് കീഴിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ സംഘടനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രൊപ്രൈറ്ററി സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരിൽ നൽകിയ ലൈസൻസ് / പ്രാക്ടീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 7. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ വരുമാനം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഏക ഉടമയുടെ പേരിൽ പൂർണ്ണമായ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (അംഗീകാരം മാത്രമല്ല), ആദായനികുതി അധികാരികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിച്ചത്/അംഗീകരിച്ചത്
 8. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നൽകിയ ഇംപോർട്ടർ എക്സ്പോർട്ട്ടർ കോഡ്
 9. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്തത്, ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാവിന്‍റെ (വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, ടെലിഫോൺ ബിൽ)

HUFകള്‍:

 • കര്‍ത്തയുടെ അടുത്ത കാലത്തെ ഫോട്ടോ
 • വെർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ കർത്തയുടെ ആധാർ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 • കര്‍ത്തയുടെ പാന്‍ കാര്‍ഡ്

  അല്ലെങ്കിൽ

  കർത്തയുടെ ഫോം 60 + ഇനിപ്പറയുന്ന ഒവിഡികളിൽ ഏതെങ്കിലും:
 1. വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 2. വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 3. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 4. നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 5. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്
 • HUF ന്‍റെ പാന്‍ കാര്‍ഡ്
 • പ്രമാണം
 • എച്ച്‌യുഎഫ്- ന്‍റെ ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാവിന്‍റെ (വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, ടെലിഫോൺ ബിൽ) രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പങ്കാളിത്തത്തിനായി:

 • എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും സമീപകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്
 • എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും ആധാറിന്‍റെ എൻറോൽമെന്‍റിനുള്ള വെർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 • എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും പാൻ കാർഡുകൾ
  അല്ലെങ്കിൽ
  എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും ഫോം 60 + ഇനിപ്പറയുന്ന ഒവിഡികളിൽ ഏതെങ്കിലും:
 1. വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 2. വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 3. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 4. നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 5. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പാൻ കാർഡ്
 • പ്രമാണം
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാവിന്‍റെ (വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, ടെലിഫോൺ ബിൽ) രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ
 • അറ്റോർണി ഉടമയ്ക്കായി അനുവദിച്ച പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പങ്കാളിത്തത്തിനായി:

 • എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും സമീപകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്
 • എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും ആധാറിന്‍റെ എൻറോൽമെന്‍റിനുള്ള വെർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 • എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും പാൻ കാർഡുകൾ
  അല്ലെങ്കിൽ
  എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും ഫോം 60 + ഇനിപ്പറയുന്ന ഒവിഡികളിൽ ഏതെങ്കിലും:
 1. വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 2. വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 3. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 4. നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 5. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പാൻ കാർഡ്
 • പ്രമാണം
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാവിന്‍റെ (വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, ടെലിഫോൺ ബിൽ) രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ
 • അറ്റോർണി ഉടമയ്ക്കായി അനുവദിച്ച പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രസ്റ്റുകൾക്കായി:

 • എല്ലാ ട്രസ്റ്റികളുടെയും സമീപകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്
 • വിർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ എല്ലാ ട്രസ്റ്റികളുടെയും ആധാർ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 • എല്ലാ ട്രസ്റ്റികളുടെയും പാൻ കാർഡുകൾ
  അല്ലെങ്കിൽ
  എല്ലാ ട്രസ്റ്റികളുടെയും ഫോം 60 + ഇനിപ്പറയുന്ന ഒവിഡികളിൽ ഏതെങ്കിലും:
 1. വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 2. വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 3. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 4. നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 5. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്
 • ട്രസ്റ്റിന്‍റെ പാൻ കാർഡ്
 • പ്രമാണം
 • ട്രസ്റ്റിന്‍റെ രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ (വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, ടെലിഫോൺ ബിൽ)
 • അറ്റോർണി ഉടമയ്ക്കായി അനുവദിച്ച പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ/ വ്യക്തികളുടെ ബോഡി/ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ട്രസ്റ്റുകൾ:

 • എല്ലാ അതോറിറ്റികളുടെയും സമീപകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്
 • എല്ലാ അതോറിറ്റികളുടെയും ആധാറിന്‍റെ എൻറോൽമെന്‍റിനായുള്ള വെർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 • എല്ലാ അതോറിറ്റികളുടെയും പാൻ കാർഡുകൾ
  അല്ലെങ്കിൽ
  എല്ലാ അതോറിറ്റികളുടെയും ഫോം 60 + താഴെപ്പറയുന്ന ഒവിഡികളിൽ ഏതെങ്കിലും:
 1. വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 2. വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 3. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 4. നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 5. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്
 • എന്‍റിറ്റിയുടെ പാൻ കാർഡ്
 • പ്രമാണം
 • യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്തത്, ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാവിന്‍റെ (വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, ടെലിഫോൺ ബിൽ)
 • അറ്റോർണി ഉടമയ്ക്കായി അനുവദിച്ച പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • മാനേജിംഗ് ബോഡിയുടെ പ്രമേയം

സൊസൈറ്റികൾക്ക്:

 • പ്രമേയത്തിന്‍റെ കോപ്പി
 • മെമ്മോറാണ്ടം, ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ/ബൈ-ലോ എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് (സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട്, 1860 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും നിയമം)
 • വെർച്വൽ ഐഡി/ ആധാർ കാർഡ്/ ആധാറിന്‍റെ എൻറോൽമെന്‍റിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്
 • എല്ലാ അതോറിറ്റികളുടെയും പാൻ കാർഡ്
  അല്ലെങ്കിൽ
  എല്ലാ അതോറിറ്റികളുടെയും ഫോം 60 + താഴെപ്പറയുന്ന ഒവിഡികളിൽ ഏതെങ്കിലും:
 1. വാലിഡ് ആയ പാസ്പോർട്ട്
 2. വാലിഡ് ആയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
 3. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 4. നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 5. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേരും വിലാസവും അടങ്ങുന്ന കത്ത്
 • സമൂഹത്തിന്‍റെ വിലാസത്തിന്‍റെ തെളിവായി താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും പങ്കിടുക.
 1. കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ രജിസ്ട്രാർ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ പകർപ്പ്
 2. നിലവിലുള്ള ബാങ്കറിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 3. മുമ്പത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്
 4. കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാദേശിക സർക്കാർ അതോറിറ്റി നൽകിയ വിലാസം ഉള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കമ്പനികൾക്കായി:

 1. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ/രജിസ്ട്രേഷൻ, മെമ്മോറാണ്ടം, ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 2. ഇടപാടുകൾ/കരാറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും അതിന് വേണ്ടി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർ അംഗീകരിച്ച തീരുമാനം; അവരുടെ പേരുകളും മാതൃകാ ഒപ്പും(കളും)
 3. കമ്പനിയുടെ പാൻ അലോട്ട്മെന്‍റ് ലെറ്റർ/ പാൻ കാർഡ്
 4. ഏറ്റവും പുതിയ ടെലിഫോൺ/ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്ക്
 5. അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും അവരുടെ വിലാസങ്ങൾക്കും അംഗീകൃത ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ, വ്യക്തികൾ എന്നിവരെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്‍റ് (പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വോട്ടർ ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്)

സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക്:

 1. RBI നല്‍കുന്ന ബാങ്കിംഗ് ലൈസന്‍സ്
  അല്ലെങ്കിൽ
  സൊസൈറ്റി ആക്ടിന് കീഴിൽ നൽകിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 2. നിയമങ്ങളുടെയും ഉപനിയമങ്ങളുടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 'യഥാർത്ഥവും പുതുക്കിയതുമായ' പകർപ്പ്
  അല്ലെങ്കിൽ
  ബാങ്കിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർമാർ ഒപ്പിട്ട മെമ്മോറാണ്ടം/ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ.
 3. ഒപ്പുവച്ച ബോർഡ് പ്രമേയം, അധികാരപ്പെടുത്തി ഒപ്പിട്ട വിശദാംശങ്ങളോടൊപ്പം.
 4. ബാങ്കിന്റെ പാൻ കാർഡ് പകർപ്പ്
 5. അംഗീകൃത സിഗ്നേറ്ററികളുടെ കെവൈസി: സമീപകാല പാസ്പോർട്ട് സൈസ് കളർ ഫോട്ടോ, ആധാർ നമ്പർ/ആധാറിനായുള്ള എൻറോൾമെന്‍റിനായുള്ള അപേക്ഷയുടെ തെളിവ്, പാൻ/ഫോം 60
പാൻ, ആധാർ കാർഡ് ഉള്ള മുതിർന്ന പൗരൻ വാടക താമസത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വാടക കരാർ അവരുടെ മകന്‍റെ പേരിലാണ്, മുതിർന്ന പൗരന്‍റെ (മാതാപിതാക്കളുടെ) പേര് അടങ്ങിയിട്ടില്ല. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് തന്‍റെ FD പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്?

പാൻ, ആധാർ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടാതെ, മുതിർന്ന പൗരൻ അവരുടെ നിലവിലെ/ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം പൂരിപ്പിച്ച് താഴെയുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ എഫ്‌ഡി അപേക്ഷാ ഫോമിന്‍റെ പേജ് 1 ൽ "നിലവിലെ/ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം സ്ഥിരമായ വിലാസത്തിന് സമാനമാണോ?" എന്നതിന് 'ഇല്ല' എന്നതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യണം. അവർ കറസ്പോണ്ടൻസ് അഡ്രസ്സിന്‍റെ പ്രൂഫ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

application form


ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നിരക്ക്/പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഇല്ല.

നികുതി ഇളവിനായി എനിക്ക് എന്‍റെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡി നിക്ഷേപം കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ?

നികുതി കിഴിവിനായി സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം ബജാജ് ഫിനാൻസ് എഫ്‌ഡി നിക്ഷേപം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല.

എന്‍റെ പലിശ തുക എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുക?

താഴെപ്പറയുന്ന സ്കീമുകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പലിശ തുക നല്‍കുന്നതാണ്:

 • അസഞ്ചിതം: താഴെപ്പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പലിശ നൽകുന്നതാണ്:
 • പ്രതിമാസ ഓപ്ഷൻ - ഓരോ മാസവും അവസാന തീയതിയിൽ പലിശ നല്‍കുന്നതാണ്. എഫ്‍ഡി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള മാസത്തിന്‍റെ അവസാന ദിവസം ആദ്യ പേമെന്‍റ് നല്‍കുന്നതാണ്. ഉദാ., നിങ്ങൾ മാർച്ച് 25 ൽ എഫ്‌ഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രതിമാസ പലിശ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത്, ഏപ്രിൽ 30 ന് തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ അത് നൽകുന്നതാണ്.
 • ത്രൈമാസിക ഓപ്ഷൻ – ജൂൺ 30, സെപ്റ്റംബർ 30, ഡിസംബർ 31, മാർച്ച് 31 എന്നിവയിൽ പലിശ നൽകുന്നതാണ്
 • അർദ്ധവാർഷിക ഓപ്ഷൻ - സെപ്റ്റംബർ 30 നും, മാർച്ച് 31 നും പലിശ അടയ്ക്കുന്നതാണ്
 • വാർഷിക ഓപ്ഷൻ – പലിശ മാർച്ച് 31 ന് നൽകും
 • സഞ്ചിത സ്കീം: പലിശ വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും, മെച്യൂരിറ്റി തുക നികുതി കിഴിവുകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. മെച്യൂരിറ്റി എത്തുമ്പോൾ പലിശ നല്‍കുന്നതായിരിക്കും.
തുക, കാലയളവ്, പലിശ നിരക്ക് തുടങ്ങിയ എന്‍റെ എഫ്‌ഡി വിശദാംശങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാകും?

ഈ വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിൽ ലഭ്യമായ നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി‌ആർ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കാം.

എനിക്ക് എന്‍റെ എഫ്‌ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/രസീത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് പുതിയ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഒറിജിനൽ എഫ്‌ഡി രസീത് നിങ്ങളുടെ വിലാസത്തിലേക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എഫ്‌ഡി രസീത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലെ എല്ലാ എഫ്‌ഡി അക്കൗണ്ട് ഉടമകളും ഒപ്പിട്ട രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുക.

എന്‍റെ എഫ്‌ഡിയിൽ ഒരു നോമിനിയെ ചേർക്കാൻ/നോമിനിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം?

നോമിനിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഏത് അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കും, ഇവിടെലഭ്യമായ നോമിനേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. കൃത്യമായി ഒപ്പിട്ട ഫോം ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലോ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കറിനോ സമർപ്പിക്കുക. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്.

എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക?

ഓരോ ത്രൈമാസികത്തിലും TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റർക്ക് ഇമെയില്‍ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

എത്ര സമയമെടുക്കും എനിക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റസീറ്റ് ലഭ്യമാകുവാൻ?

നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കൊറിയർ മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് ലഭിക്കും.

എനിക്ക് എന്‍റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് (എഫ്‌ഡി‌ആർ) ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദയവായി സഹായിക്കുക.

ഒരു എഫ്‌ഡി‌ആർ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും. അതേസമയം, എഫ്‌ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ ഒരു വിർച്വൽ കോപ്പി ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്.

എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പലിശ തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്?

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കീമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പലിശ തുക ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് എസ്എംഎസ്/ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പലിശ സ്കീമിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കും അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശയുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കുക.

മെച്യൂരിറ്റി തുക എങ്ങിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക?

അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ/റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെന്‍റ് മോഡുകൾ വഴി മെച്യൂരിറ്റി തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി തീയതിയിൽ തുക അപ്പാടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ബൌൺസ് ആണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഫോൺ, ഇമെയിൽ, കത്ത് എന്നിവ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും?

പ്രസക്തമായ ഫോം ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി‌ആർ- ന്‍റെ കോപ്പിയും റദ്ദാക്കിയ ചെക്കും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ/ബ്രോക്കറിന് സമർപ്പിക്കുക.

എനിക്ക് എന്‍റെ എഫ്ഡി-യിലെ പലിശ ലഭിച്ചില്ല

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • ഘട്ടം 1: ഞങ്ങളുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, ഘട്ടം 2 ലേക്ക് തുടരുക.
 • ഘട്ടം 2: പലിശ ഡിപ്പോസിറ്റ് തീയതി പരിശോധിക്കുക. പലിശ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, ഘട്ടം 3 ലേക്ക് തുടരുക.
 • ഘട്ടം 3: താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 'ഇല്ല' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ, അഭ്യർത്ഥന തരം എന്ന നിലയിൽ 'മറ്റുള്ളവ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക, എഫ്‌ഡി‌ആർ നമ്പർ, പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മാസം/ത്രൈമാസം/വർഷം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുക.
   
എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ എഫ്‌ഡി പുതുക്കാൻ കഴിയും?

താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി പുതുക്കാൻ കഴിയും:

 1. നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി രസീത് ഉപയോഗിച്ച് സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുക (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നിർബന്ധമല്ല) മെച്യൂരിറ്റിക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ്
 2. മെച്യൂരിറ്റിക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പുതുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജറെയും അഭ്യർത്ഥിക്കാം
 3. ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
എന്‍റെ FD പുതുക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്?

ഞങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി അപേക്ഷാ ഫോം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ എഫ്‌ഡി രസീത് അതിനൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നിർബന്ധമല്ല).

എഫ്‌ഡി പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്‍റെ ഫോട്ടോയോടൊപ്പം ഞാൻ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും വീണ്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇല്ല. എഫ്‌ഡി പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഫോട്ടോയും വീണ്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

പുതുക്കുന്ന സമയത്ത്, എനിക്ക് നോമിനിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ പേര് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, നിങ്ങൾക്ക് നോമിനിയെ മാറ്റാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ സഹ അപേക്ഷകൻ അല്ല.

എനിക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്‍റെ എഫ്‌ഡിക്ക് മേൽ ലോൺ നൽകാൻ കഴിയുമോ?

ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവിന്‍റെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം, എഫ്‌ഡി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ 75% വരെ ലോൺ തേടാം. ഡിപ്പോസിറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച നിരക്കിനേക്കാൾ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് 2% കൂടുതലായിരിക്കും. കാലയളവ് എഫ്‌ഡിയുടെ റസിഡ്യുവൽ മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും.

എഫ്‌ഡിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജറുമായോ ബ്രാഞ്ചുമായോ ബന്ധപ്പെടുക.

എന്‍റെ എഫ്‌ഡിക്ക് മേൽ എടുത്ത ലോൺ എനിക്ക് സർവ്വീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്‍റെ എഫ്‌ഡിയെ ബാധിക്കുമോ?

ഇല്ല, എഫ്‌ഡിയെ ബാധിക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുടിശ്ശികകളും എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുകയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ എനിക്ക് ഇതിനകം ഒരു ബാക്കിയുള്ള ലോൺ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഹോം ലോൺ) ഉണ്ട്, കൂടാതെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, എടുത്ത ലോണിന് സർവീസ് നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്‍റെ എഫ്‌ഡിയെ ബാധിക്കുമോ?

ഇല്ല, എഫ്‌ഡിയെ ബാധിക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ള കുടിശ്ശികകൾ FD ൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എഫ്‌ഡി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശികകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

എഫ്‌ഡിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഒരു ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യമാണോ?

ഇല്ല, ഇത് ഒരു ടേം ലോണ്‍ ആണ്.

FD ക്ക് മേലുള്ള എന്‍റെ മുഴുവൻ ലോണും ഞാൻ തിരിച്ചടച്ചു. എനിക്ക് എഫ്‌ഡിക്ക് മേലുള്ള പുതിയ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, എഫ്‌ഡിക്ക് മേലുള്ള നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ലോണിന് നിങ്ങളെ യോഗ്യനാക്കുന്നു.

എഫ്‌ഡിക്ക് മേലുള്ള ലോണിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കുന്ന ഇഎംഐയിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ആദായനികുതി കിഴിവ് ലഭിക്കുമോ?

ഇല്ല. ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോണിന് അടച്ച ഇഎംഐകളിൽ ആദായ നികുതി കിഴിവ് ബാധകമല്ല.
 

മറ്റൊരു എന്‍ബിഎഫ്‌സി/ബാങ്കിന്‍റെ എഫ്‌ഡിക്ക് മേൽ എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ബജാജ് ഫിനാൻസ് എഫ്‍ഡികൾക്ക് മേൽ മാത്രം ലോണുകൾ നൽകുന്നു.

ഞാൻ ഒരു പുതിയ നിക്ഷേപകനാണ്, ബജാജ് ഫിനാൻസ് എഫ്‍ഡികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്?

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ഉപദേശകനുമായി ബന്ധപ്പെടാം, fd@bajajfinserv.in ൽ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 020-71124281 ൽ വിളിക്കാം (നിരക്കുകൾ ബാധകം).

ഞാൻ എന്‍റെ എഫ്‌ഡി അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിച്ചു, എനിക്ക് എന്‍റെ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ആരെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്?

നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ/ബ്രോക്കറുമായി ബന്ധപ്പെടാം, fd@bajajfinserv.in ലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 020-71124281 (നിരക്കുകൾ ബാധകം) ൽ വിളിക്കാം.

ഞാൻ ബജാജ് ഫിനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകനാണ്, എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. ഞാൻ ആരെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്?

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീജണൽ മാനേജർ/ബ്രോക്കറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 'ഇല്ല' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിന് അഭ്യർത്ഥന തരം ആയി 'മറ്റുള്ളവർ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പകരമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാം.

FD യില്‍ ലഭിക്കുന്ന പലിശ നികുതി ബാധകമാണോ? നികുതി ബാധകമായ തുക എത്രയാണ്?

അതെ, ആദായനികുതി നിയമം 1961 ന്‍റെ സെക്ഷൻ 194A പ്രകാരം, എല്ലാ എന്‍ബിഎഫ്‍സി-കളിലെയും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്ന് നേടിയ പലിശ രൂ. 5,000 കവിയുകയാണെങ്കിൽ, അത് നികുതി ബാധകമാണ്. തന്‍റെ എല്ലാ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളും ഏകീകരിച്ചതിന് ശേഷം നിക്ഷേപകന്‍റെ പലിശ വരുമാനം ലഭിക്കും. TDS ബജാജ് ഫിനാൻസ് കണക്കാക്കുകയും സർക്കാരിന് ത്രൈമാസമായി നൽകുകയും ചെയ്യും. അപേക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപകൻ 15G/ 15H നൽകുകയാണെങ്കിൽ, പലിശ വരുമാനത്തിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടും.

എന്നിരുന്നാലും, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അടച്ച അല്ലെങ്കിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് രൂ. 2.5 ലക്ഷം, സീനിയർ പൗരന്മാർക്കും സൂപ്പർ സീനിയർ പൗരന്മാർക്കും (80 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർ) രൂ. 5 ലക്ഷം കവിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോം 15G/ 15H സാധുതയുള്ളതല്ല. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതാണ്.

എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഫോം 15 G/ H ലഭിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം?

താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യാം:

എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്: ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് - എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സന്ദർശിച്ച് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക - അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ > എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ > ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ > വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക (ഓരോ ഡിപ്പോസിറ്റിനും) > ഫോം 15 G/H.
നിങ്ങളുടെ ഫോം ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ചെക്ക്ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്‍റർ ചെയ്ത് ഡിക്ലറേഷൻ സമർപ്പിക്കുക.

ബ്രോക്കർ: ഫോം 15 G/H ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറിന് സമർപ്പിക്കുക, അവർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കും.

ബ്രാഞ്ച്: ഫോം 15 G/H ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ - ശ്രീ രവീന്ദ്ര ഖോപ്പഡേ, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവ്വീസുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സദൻ നം 3, 2nd ഫ്ലോർ എംഐഡിസി, ഭോസാരി, പൂനെ - 411026 ലേക്ക് കൊറിയർ അയക്കുക

TDS ഈടാക്കപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്?

പ്രതിമാസം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പേമെന്‍റ് രീതികൾക്കും ത്രൈമാസികം ടിഡിഎസ് കിഴിവ് ചെയ്യുന്നു.

ഞാൻ ഫോം 15 G/H സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എന്‍റെ ടിഡിഎസ് കിഴിവ് ചെയ്തു. ഞാൻ ആരെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്?

നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ/ബ്രോക്കറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 'ഇല്ല' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം. ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിന്, അഭ്യർത്ഥന തരം ആയി 'മറ്റുള്ളവർ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

കാലയളവ് കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എൻറെ എഫ്‌ഡി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഉവ്വ് എങ്കിൽ, പലിശയിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും?

ഒരു എഫ്‍ഡിയുടെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് മൂന്ന് മാസമാണ്, അതിന് മുമ്പ് അത് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാലാവധിക്ക് മുമ്പുള്ള പിൻവലിക്കലിന്, പിഴ സ്ലാബുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

0-3 മാസം: എഫ്‌ഡി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല (മരണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകമല്ല).

3-6 മാസം: ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ തുക മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

>6 മാസം: അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശ ഡിപ്പോസിറ്റ് നടത്തിയ കാലയളവിൽ ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾ 2% കുറവാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലയളവിൽ പലിശ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിനേക്കാൾ 3% കുറവായിരിക്കും.
 

പ്രൈമറി അപേക്ഷകൻ മരിച്ചുപോയി. എഫ്‌ഡിയിൽ സഹ അപേക്ഷകന് പ്രിമെച്യൂരിറ്റിക്കായി അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, സഹ അപേക്ഷകൻ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എഫ്‌ഡി‌ആർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ/ബ്രോക്കറിന് ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഫ്‌ഡി വരുമാനം (ടിഡിഎസ് ഈടാക്കിയ ശേഷം) ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

എഫ്‍ഡിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം പ്രൈമറി അപേക്ഷകന് മരണം സംഭവിച്ചു. കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പിൻവലിച്ചാല്‍ അപ്പോഴും ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ടിഡിഎസ് കിഴിക്കുമോ?

ഉവ്വ്, എഫ്‍ഡി കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പിൻവലിച്ചാല്‍ ടിഡിഎസ് കിഴിക്കുന്നതാണ്.

പ്രാഥമിക അപേക്ഷന് മരണം സംഭവിക്കുകയും നോമിനിയോ ജോയിന്‍റ് ഹോൾഡറോ ഇല്ലെങ്കിൽ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എഫ്‌ഡി പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപരമായ അവകാശിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്?

നോമിനിയോ ജോയിന്‍റ് ഡിപ്പോസിറ്ററോ ഇല്ലാത്ത പ്രാഥമിക അപേക്ഷകൻ കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ, നിയമപരമായ അവകാശി താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കണം:

 • മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അവകാശവാദത്തിനുള്ള അപേക്ഷ (നിർബന്ധമാണ്)
 • മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ നോട്ടറൈസ്ഡ് കോപ്പി (നിർബന്ധമാണ്)
 • പിന്തുടർച്ചാ സാക്ഷ്യപത്രം/അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെറ്റർ/വില്‍പത്രത്തിൻറെ പകർപ്പ് (നിർദ്ദിഷ്ടം, എന്നാല്‍ നിർബന്ധമില്ല)
 • നിയമപരമായ അവകാശിയില്‍/പ്രതിനിധിയില്‍ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാര ഉടമ്പടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്‌ (നിര്‍ബന്ധമായും)
പ്രാഥമിക അപേക്ഷന് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ പ്രാഥമിക അപേക്ഷനെ ചേർത്ത് സഹ അപേക്ഷകന് എഫ്‌ഡി പുതുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല, അത്തരം ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കാൻ കഴിയില്ല.

കോ ആപ്ലിക്കന്‍റ് മരിക്കുകയാണെങ്കില്‍, പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് പകരം മറ്റൊരു കോ- ആപ്ലിക്കന്‍റിന്‍റെ പേര് നല്‍കാൻ സാധിക്കുമോ?

ഇല്ല, മരണപ്പെട്ട സഹ-അപേക്ഷകനെ മറ്റൊരു സഹ-അപേക്ഷകനെ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകി മരിച്ച സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ പേര് എഫ്‌ഡിയിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഒരു കർത്ത എച്ച്‌യുഎഫ്- ൽ മരിച്ചാൽ എഫ്‌ഡി പിൻവലിക്കാതെ പുതിയ കർത്തയെ പ്രാഥമിക അപേക്ഷകനാക്കാൻ കഴിയുമോ? സാധിക്കുമെങ്കില്‍ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? എഫ്‌ഡി കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ ഗൃഹനാഥനിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തെല്ലാം?

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്:

 • നിക്ഷേപകന്‍റെ മരണത്തിന്‍റെ തെളിവ്
 • HUF ലെ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുതിർന്നയാളെ HUF ൻറെ പുതിയ ഗൃഹനാഥനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവന/ സത്യവാങ്മൂലം/ ജാമ്യം
 • അവകാശികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ, തലവനും മുതിര്‍ന്ന അവകാശികളും ഒപ്പ് വെച്ച, എച്ച്‍യുഎഫ് ഡിക്ലറേഷന്‍റെ പുതിയ പ്രമാണം
 • പുതിയ ഗൃഹനാഥന്‍റെ ആധാറും പാനും
പ്രാഥമിക അപേക്ഷകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ, മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിനെ അറിയിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണോ?

ഉവ്വ്. കാരണം, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പാനിൽ പലിശ അടയ്ക്കാനും ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കാനും കഴിയില്ല.

A ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റിലെ പ്രാഥമിക അപേക്ഷകനാണ്, B സംയുക്ത അപേക്ഷകനാണ്. ഇപ്പോൾ, മറ്റൊരു എഫ്‌ഡിക്ക്, B പ്രാഥമിക അപേക്ഷകനാണെങ്കിൽ (A ജോയിന്‍റ് അപേക്ഷകനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലായിരിക്കാം), B തന്‍റെ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇല്ല. B-യുടെ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സാധുതയുള്ളിടത്തോളം, അയാൾ അവ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

ഒരു എൻആർഐക്ക് ഒരു എഫ്‍ഡിയിൽ സഹ അപേക്ഷകനാകാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് സഹ-അപേക്ഷകർ എൻആർഐകൾ ആയ എഫ്‍ഡികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ബജാജ് ഫൈനാൻസിനൊപ്പം ഒരു എഫ്‌ഡി സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റർ എൻആർഐ ആയി മാറി. അയാളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

മെച്യൂരിറ്റി ആകുന്നതുവരെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, പുതുക്കൽ തീയതിയിൽ നിക്ഷേപകൻ ഒരു എൻആർഐ ആണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കാൻ കഴിയില്ല; അത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെച്യൂരിറ്റി തുക അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എൻ‌ആർഒ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുകയുള്ളൂ. പുതുക്കൽ തീയതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെങ്കിൽ (ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ), അയാൾക്ക് തന്‍റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കാൻ കഴിയും.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

കൂടുതൽ അറിയാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക fd@bajajfinserv.in

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?

സ്റ്റോക്കുകൾ, സെക്യൂരിറ്റികൾ, മണി മാർക്കറ്റ്, ബോണ്ടുകൾ മുതലായവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിവിധ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ മികച്ച യോഗ്യതയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് താരതമ്യം വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷനുകൾക്കിടയിൽ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഫണ്ടിന്‍റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യവും തന്ത്രവും അനുസരിച്ച് ഒറ്റത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് പ്ലാൻ (എസ്ഐപി) വഴി ഫണ്ടുകൾ ശേഖരിക്കാം.

ഡയറക്ട് എംഎഫ് പ്ലാനുകൾ എന്താണ്? അവ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു?

എഎംസികൾ (അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ രണ്ട് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഡയറക്ട് പ്ലാനും റെഗുലർ പ്ലാനും. ഏജന്‍റുമാർ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാർ ഇല്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറക്ട് പ്ലാൻ. അത്തരം പ്ലാനുകൾക്ക് സാധാരണ പ്ലാനുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ട്. ചെലവ് അനുപാതവും അതിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എൻഎവിയുടെ ഫലവും ഒഴികെ, മറ്റെല്ലാം അതേപടി ആയിരിക്കും.

എന്താണ് കെവൈസി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്?

'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക' എന്നതാണ് കെവൈസി. ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിലാസങ്ങളും ഐഡന്‍റിറ്റികളും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധ നടപടിക്രമമാണിത്.

ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും തൊഴിലും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ/ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കെവൈസി പ്രക്രിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പോലുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. 

KYC ക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

i) ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്: പാൻ കാർഡ്
ii) അഡ്രസ് പ്രൂഫ് (ഏതെങ്കിലും 1): ആധാർ / പാസ്പോർട്ട് / ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് / വോട്ടർ ഐഡി
iii) ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാണ്.

എന്താണ് എസ്ഐപി, ലംപ്സം നിക്ഷേപങ്ങൾ?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് - ഒറ്റത്തുകയും എസ്ഐപിയും.

ഒറ്റത്തവണ ഒരു കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയാണ് ലംപ്സം. നിക്ഷേപകർ മാർക്കറ്റ് ടൈം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഒരു റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് സമാനമായി പതിവ് ഇടവേളകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എസ്ഐപി. എസ്ഐപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ശരാശരിയാക്കുക എന്നതാണ്, നിക്ഷേപകർ നിരന്തരം വിപണിയിൽ സമയം ചെലവേഴിക്കേണ്ടതില്ല.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പേമെന്‍റുകൾ

എനിക്ക് എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് നടത്താൻ കഴിയും?

നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സി ലോൺ അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ആദ്യ ഇഎംഐ ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് നടത്താം.
പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് നടത്താൻ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. പേജിന്‍റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ബാറിലെ 'ക്വിക്ക് പേ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 3. 'പാർട്ട് പേമെന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 4. നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സി ലോണിൽ 'പേ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 5. തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക
 6. 'പണമടയ്ക്കാൻ തുടരുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 7. നൽകിയ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേമെന്‍റ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാം.

ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രീപേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ബാധകമായ പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ താഴെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു:

ഉല്‍പ്പന്നം

വായ്പ്പക്കാരന്‍റെ ഇനം: പലിശ ഇനം

കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ)

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

മോർട്ട്ഗേജ്

വ്യക്തിഗതമായത്: ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക്

>1

ഇല്ല

 

വ്യക്തിഗതം അല്ലാത്തത്: ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക്

>1

2% കൂടാതെ ബാധകമായ ടാക്സുകളും

 

എല്ലാ വായ്പ്പക്കാർ: സ്ഥിര നിരക്ക്

 

2% കൂടാതെ ബാധകമായ ടാക്സുകളും

 

 

ഉല്‍പ്പന്നം

വായ്പ്പക്കാരന്‍റെ ഇനം: പലിശ ഇനം

കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ)

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

ശമ്പളമുള്ളവർ, ബിസിനസ് ലോണുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ ലോണുകൾ, പിഎൽസികൾ

NA

>1

ടേം ലോൺ: 2% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ: ഇല്ല

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ: ഇല്ല

 

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ് നടത്താം?

അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ് നടത്താൻ താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. പേജിന്‍റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ബാറിൽ 'ക്വിക്ക് പേ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 2. 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 3. 'അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഗേറ്റ്‌വേകൾ ഉപയോഗിച്ച് പേമെന്‍റ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക
എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റ് നടത്താം?

ഓൺലൈനിൽ കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റ് നടത്താൻ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. പേജിന്‍റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ബാറിലെ 'ക്വിക്ക് പേ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 'ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 3. 'ഇഎംഐ, കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റുകൾ' എന്നിവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. നിങ്ങൾ പേമെന്‍റ് വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കുടിശ്ശികയുള്ള ലോണിൽ 'പേ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 5. നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക
 6. 'പണമടയ്ക്കാൻ തുടരുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’
 7. നൽകിയ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കുക

ട്രാൻസാക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ റഫറൻസിനായി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദയവായി എല്ലാ സമയത്തും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡി തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക.

അതേസമയം, സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റ് നടത്താം.

എനിക്കെങ്ങനെ എന്‍റെ EMI അടയ്ക്കേണ്ട തിയതി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും?

നിലവിൽ, ഇഎംഐ കുടിശ്ശിക തീയതി മാറ്റുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല.

എന്‍റെ പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് പരിധി എന്താണ്?

നിങ്ങൾക്ക് നടത്താവുന്ന പാർട്ട് പേമെന്‍റിന് പരമാവധി പരിധി ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ രൂ. 20,000 ന് മുകളിൽ പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിദിന എന്‍ഇഎഫ്‌ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് മുൻകൂട്ടി നിർവചിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കുമായി പരിധി പരിശോധിക്കുക.

പ്രസന്‍റേഷൻ കാലയളവിൽ ചെക്ക് വഴി പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് നടത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

പ്രസന്‍റേഷൻ കാലയളവിൽ ചെക്ക് വഴി ഒരു പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ അടുത്ത ഇഎംഐ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കും.

വാലറ്റ് ആപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഫ്എക്യൂകൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ.

ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർകാർഡ് കസ്റ്റമർ ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് അവ എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർകാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഇൻഷുറൻസ്

എനിക്കെങ്ങനെ എന്‍റെ ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും?

പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി (ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പാർട്ട്ണർ) നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ്/ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയയ്ക്കുകയോ ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക.

ഇൻഷുറൻസ് സറണ്ടറും ഇൻഷുറൻസ് റദ്ദാക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ഫ്രീ-ലുക്ക് പിരീഡിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ഒരു പോളിസി റദ്ദാക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കും ചില ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഫ്രീ-ലുക്ക് കാലയളവിന് ശേഷം സറണ്ടർ മൂല്യം ലഭിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പോളിസി സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കരാർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷുറർ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പരിരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പോളിസി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മാനേജ്മെന്‍റ് ചെലവുകളും. അതിനാൽ, പോളിസി നിബന്ധനകളെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രീമിയമായി അടച്ചതിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ.

ഇൻഷുറൻസ് റദ്ദാക്കലിനെതിരെ എങ്ങനെ റീഫണ്ട് നേടാം?

അഭ്യർത്ഥന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ റീഫണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. റീഫണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം അപേക്ഷയുടെ രീതി, ഇൻഷുററുടെ നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ ഫ്രീ-ലുക്ക് കാലയളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റീഫണ്ട് തുക. ഫ്രീ-ലുക്ക് പിരീഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ റീഫണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫ്രീ-ലുക്ക് കാലയളവിന് ശേഷം റദ്ദാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചാൽ, നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സറണ്ടർ, പ്രൊറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ഫലമായ മൂല്യം ലഭിക്കും.

വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തിയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് (സിഒഐ) പോളിസിക്ക് എതിരെ ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ/കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അസറ്റ്/പ്രോഡക്ട് ക്ലെയിം രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാം.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനായി ഇവിടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

മറ്റുള്ളവ

എപ്പോഴാണ് എന്‍റെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക?

ഇഎംഐ പേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ക്ലോഷറിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ മാസവും 18th ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും സിബിൽ സംബന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്-ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് വഴി എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ, ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

എനിക്ക് എന്‍റെ ടു-വീലര്‍ ലോണ്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരം ആവശ്യമുണ്ട്. ദയവായി സഹായിക്കുക.

ഓട്ടോ ലോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

എനിക്ക് എങ്ങനെ പുതിയ ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കാം?

ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറുകൾ പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോണിന് ഓഫർ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, മുകളിലെ മെനുവിലെ 'ഞങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ' ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

പുതിയ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോണിനായി ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.
ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ലോണിന് ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ജിഎസ്‌ടി

ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി) ക്ക് കീഴിലുള്ള നികുതി ബാധകമായ ഇവന്‍റ് എത്രയാണ്?

ജിഎസ്‌ടിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു ടാക്സബിൾ ഇവന്‍റ് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആണ്. കേന്ദ്ര ജിഎസ്‌ടി (സിജിഎസ്‌ടി), സംസ്ഥാന ജിഎസ്‌ടി (എസ്‌ജിഎസ്‌ടി)/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ജിഎസ്‌ടി (യുടിജിഎസ്‌ടി) എന്നിവ ഇൻട്രാ-സ്റ്റേറ്റ് വിതരണങ്ങളിൽ ചുമത്തുന്നതാണ്. ഇന്‍റർ-സ്റ്റേറ്റ് വിതരണങ്ങളിൽ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ജിഎസ്‌ടി (ഐജിഎസ്‌ടി) ചുമത്തുന്നതാണ്.

ഇൻട്രാ-സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്‍റർ-സ്റ്റേറ്റ് വിതരണം എന്നാൽ എന്താണ്?

ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുള്ള ചരക്കുകളുടെ/സേവനങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് ഇന്‍ട്രാ-സ്റ്റേറ്റ്. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ചരക്കുകളുടെ/സേവനങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് ഇന്‍റർ-സ്റ്റേറ്റ്.

ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ്‌?

ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകൾ/സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന നികുതികളെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ഐടിസി) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അതേസമയം ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ അടച്ച നികുതിയാണ്.

ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്, കസ്റ്റമർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് സമയത്ത് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ ജിഎസ്‌ടി ശരിയായ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. റിട്ടേൺസ് അനുയോജ്യമായി ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജിഎസ്‌ടി റിട്ടേണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ജിഎസ്‌ടി റിട്ടേണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നികുതിദാതാവിന് അതേ ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സിന്‍റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

കസ്റ്റമറിന് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ബിൽ എപ്പോഴാണ് നൽകുക?

ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിതരണം രൂ. 200 കവിയുകയാണെങ്കിൽ വിതരണക്കാരൻ സാധാരണയായി ഇൻവോയ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജിഎസ്‌ടി ക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നികുതി ബാധകമായ മൂല്യം പരിഗണിക്കാതെ സപ്ലൈയർ ജിഎസ്‌ടി ഉളള ഇൻവോയ്സ് ഉന്നയിക്കും. ജിഎസ്‌ടി ഉളള ഇൻവോയ്സ് നൽകുന്നതിനുള്ള സമയം സപ്ലൈ തരം, അതായത് ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

നികുതി നൽകേണ്ട സേവന ഫീസിനോ നിരക്കുകൾക്കോ ​​വേണ്ടി പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജിഎസ്‌ടി സഹിതം ഇൻവോയ്സ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫീസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകളിൽ ജിഎസ്‌ടി ബാധകമായിരിക്കും?

ജിഎസ്‌ടി ബാധകമാകുന്ന ഫീസുകളുടെയോ ചാർജുകളുടെയോ പട്ടിക ഇതാ:

 • പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌
 • ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ
 • റീഷെഡ്യൂളിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ
 • ചെക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ
 • ലോഗിൻ ഫീസ്
 • കമ്മിറ്റ്മെന്‍റ് ഫീസ്
 • ബൗൺസ് ചാർജ്/ പിഴ നിരക്കുകൾ
 • വൈകിയുള്ള പേമെന്‍റ് പിഴ/ പിഴ പലിശ
 • സീഷർ ചാർജ്ജുകൾ
മുകളിലുള്ള ഫീസുകൾക്കോ നിരക്കുകൾക്കോ ബാധകമായ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് എത്രയാണ്?

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കുകൾക്കോ ഫീസുകൾക്കോ ബാധകമായ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് 18% ആണ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ ജിഎസ്‌ടി രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ചുള്ള ജിഎസ്‌ടി രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി താഴെയുള്ള പട്ടിക നോക്കുക:

ക്ര.നം.

സ്ഥലത്തിന്‍റെ പേര്

സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം

ജിഎസ്ടി നമ്പർ
(താൽക്കാലിക ഐഡി)

GST രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ബിസിനസിന്‍റെ പ്രധാന സ്ഥലത്തിന്‍റെ അഡ്രസ്

നഗരം

PIN

1

മഹാരാഷ്ട്ര

സംസ്ഥാനം

27AABCB1518L1ZS

4TH ഫ്ലോർ, സർവ്വെ No.208/1-B, വെയിക്‌ഫീൽഡ് ഐടി പാർക്കിന് പിൻവശം, വിമാൻ നഗർ

പൂനെ

411014

2

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

സംസ്ഥാനം

37AABCB1518L1ZR

32-9-17, 2ND ഫ്ലോർ, മധു മഹാലക്ഷ്മി ചേംബേർസ്, ജമ്മിച്ചെട്ട് സെന്‍ററിന് സമീപം, മൊഗൾരാജപുരം

വിജയവാഡ

520010

3

ബീഹാര്‍

സംസ്ഥാനം

10AABCB1518L1Z7

1ST ഫ്ലോർ, 101, ദേവ് സിദ്ധി ന്യൂട്ടൺ പ്ലാസ, കങ്കർബാഗ്, മെയിൻ റോഡ്

പട്ന

800020

4

ഛത്തീസ്‍ഗഡ്

സംസ്ഥാനം

22AABCB1518L1Z2

609, DB കോർപ്പറേറ്റ് പാർക്ക്, രാജബന്ധ മൈദാൻ, BH ഡെന്‍റൽ കോളേജ്

റായ്പൂർ

492001

5

ഗോവ

സംസ്ഥാനം

30AABCB1518L1Z5

1ST ഫ്ലോർ, ഓഫ്. നം.- 103 & 104റിസ്‍വി ടവേർസ്, റിസ്‍വി കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി, കാക്യുലോ ഐലന്‍റ്, ST. ഐനേസ്, പഞ്ചിം

ഗോവ

403001

6

ഗുജറാത്ത്

സംസ്ഥാനം

24AABCB1518L1ZY

 3rd ഫ്ലോർ, ടർക്വോയിസ് ബിൽഡിംഗ്, പഞ്ചവടി പാഞ്ച് രാസ്ത, ഓഫ് സിജി റോഡ്

അഹമ്മദാബാദ്

380006

7

ഹരിയാന

സംസ്ഥാനം

06AABCB1518L1ZW

SCO- 91 , ഗണപതി ടവർ, ദേന ബാങ്കിന് മുകളിൽ, പ്രേം നഗർ, കരൺ പ്ലാസക്ക് സമീപം

അമ്പാല സിറ്റി

134003

8

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

സംസ്ഥാനം

02AABCB1518L1Z4

3RD ഫ്ലോർ, ട്രാവനി ബിൽഡിംഗ്, ലോവർ ഖാലിനി ചൗക്ക്

ഷിംല

171002

9

കർണാടക

സംസ്ഥാനം

29AABCB1518L1ZO

8TH ഫ്ലോർ, പ്രെസ്റ്റീജ് ടവേർസ്, റസിഡൻസി റോഡ്

ബാംഗളൂർ

560025

10

കേരള

സംസ്ഥാനം

32AABCB1518L1Z1

3RD ഫ്ലോർ & 6TH ഫ്ലോർ,DD ട്രേഡ് ടവേർസ്, കലൂർ - കടവന്ത്ര റോഡ് കലൂർ

കോചീന

682017

11

പഞ്ചാബ്

സംസ്ഥാനം

03AABCB1518L1Z2

1st ഫ്ലോർ, എസ്‌സിഒ - 40 , രഞ്ജിത് അവന്യൂ, ബി-ബ്ലോക്ക്, സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന് മുകളിൽ, ഖാൽസ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് എതിർ വശം

അമൃത്സര്‍

143001

12

രാജസ്ഥാൻ

സംസ്ഥാനം

08AABCB1518L1ZS

5th ഫ്ലോർ, മംഗളംസ് അംബിഷൻ ടവർ, D-46-B, മലൻ കാ ചൗരാഹ, അഗ്രസെൻ സർക്കിൾ, സുഭാഷ് മാർഗ്ഗ്, സി – സ്കീം

ജയ്‌പൂർ

302001

13

ഡല്‍ഹി

സംസ്ഥാനം

07AABCB1518L1ZU

ഓഫ്. നം. 1152 & 1351, 11 & 13 ഫ്ലോർ, അഗർവാൾ മെട്രോ ഹൈറ്റ്സ്, പ്ലോട്ട് - E5, നേതാജി സുഭാഷ് പ്ലേസ്, പീതംപുര

ന്യൂഡല്‍ഹി

110034

14

ജാര്‍ഖണ്ട്

സംസ്ഥാനം

20AABCB1518L1Z6

3RD ഫ്ലോർ, എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാസ, ഓഫീസ് നം 301, കണ്ടാതുളി ചൗക്ക്, ഓൾഡ് H B റോഡ്, മംഗൾ ടവറിന് പിൻവശം

റാഞ്ചി

834001

15

മധ്യപ്രദേശ്

സംസ്ഥാനം

23AABCB1518L1Z0

6Th ഫ്ലോർ, ഓഫ്. നമ്പർ. 605, 606, 607-A, 607-B, ഐറെൻ ഹൈറ്റ്സ്, പ്ലോട്ട് നം.13-14,P.U.3, സ്കീം നം. 54

ഇൻഡോർ

452001

16

ഒഡീഷ (ഒറീസ്സ)

സംസ്ഥാനം

21AABCB1518L1Z4

""ഭഞ്ചോ പ്രഭ ഭവൻ", 3RD ഫ്ലോർ, A/31, ഖാർവെൽ നഗർ, യൂണിറ്റ് നം. III

ഭുവനേശ്വർ

751001

17

തമിഴ്നാട്

സംസ്ഥാനം

33AABCB1518L1ZZ

യൂണിറ്റ് നം - 209, 210.2nd ഫ്ലോർ, ആൽഫ വിംഗ്, ബീറ്റ വിംഗ്, രഹേജ ടവേർസ്, 177, അണ്ണാ ശാലൈ

ചെന്നൈ

600002

18

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്

സംസ്ഥാനം

09AABCB1518L1ZQ

യൂണിറ്റ് നം. 201 മുതൽ 205, 2ND ഫ്ലോർ, KM ട്രേഡ് ടവേർസ്, H-3, കൗഷാംബി

ഗാസിയാബാദ്‌

201010

19

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ

സംസ്ഥാനം

19AABCB1518L1ZP

ഓഫീസ് - 1201, 12th ഫ്ലോർ, ഇൻഫിനിറ്റി ബെഞ്ച്മാർക്ക്, പ്ലോട്ട് ജി -1, ഇപി & ജിപി, സെക്ടർ 5, സോൾട്ട് ലേക്ക്

കൊൽക്കത്ത

700091

20

ജമ്മു കാശ്മീർ

യുടി

01AABCB1518L1Z6

2ND ഫ്ലോർ, പ്ലോട്ട് നം. - 6, ജീവൻ ഭവൻ, നർവാൽ കോംപ്ലക്സ്

ജമ്മു

180012

22

ആസ്സാം

സംസ്ഥാനം

18AABCB1518L1ZR

" "വിഐപി ഇന്‍റഗ്ര ", ഹൗ.നം. 409, 1st ഫ്ലോർ, വിഐപി റോഡ്, സിക്സ് മൈൽ, റെനോൾട്ട് ഷോറൂമിന് മുകളിൽ

ഗൂവാഹതി

781022

23

മേഘാലയ

സംസ്ഥാനം

17AABCB1518L1ZT

മുഖിം മാൻഷൻ, 1ST ഫ്ലോർ, അപ്‍ലാൻഡ് റോഡ്, തൈത്തുംഖറാഹ്

ഷില്ലോങ്ങ്

793003

24

സിക്കിം

സംസ്ഥാനം

11AABCB1518L2Z4

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, സിപരാജ് റസിഡൻസി, 6TH മൈൽ ടഡോങ്, PO സാംദൂർ, ഭഗീരഥ് പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശം

ഗ്യംഗ്ടോക്

737102

25

ചണ്ഡീഗഢ്

യുടി

04AABCB1518L2ZZ

1ST, 2ND ഫ്ലോർ, പ്ലോട്ട് നം.SCO - 26, സെക്‌ടർ - 26

ചണ്ഡീഗഢ്

160002

27

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

സംസ്ഥാനം

05AABCB1518L2ZX

2nd ഫ്ലോർ, സിദ്ധാർത്ഥ ടവർ, 4-ബി സച്ച്‍ദേവ കോളനി മെയിൻ ഹരിദ്വാർ റോഡ് മന്ദാകിനി ഹോട്ടലിന് സമീപം

ഡെറാഡൂണ്‍

248001

28

പുതുച്ചേരി (പോണ്ടിച്ചേരി)

യുടി

34AABCB1518L2ZW

1st ഫ്ലോർ, ന്യൂ നം.- 103, 105, ഓൾഡ് നം.- 79,81, ഈശ്വരൻ കോയിൽ സ്ട്രീറ്റ്

പോണ്ടിച്ചേരി

605001

29

ISD

സംസ്ഥാനം

27AABCB1518L3ZQ

4TH ഫ്ലോർ, സർവ്വെ No.208/1-B, വെയിക്‌ഫീൽഡ് ഐടി പാർക്കിന് പിൻവശം, വിമാൻ നഗർ

പൂനെ

411014

21

തെലങ്കാന

സംസ്ഥാനം

36AABCB1518L1ZT

# 6-3-891 & 892, 4th ഫ്ലോർ, ദ ബെൽവെഡരെ, രാജഭവൻ റോഡ്

ഹൈദരാബാദ്

500082

26

ത്രിപുര

സംസ്ഥാനം

16AABCB1518L2ZU

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ബാനിക് കുടീർ, ശങ്കർ ചൗമുഹൽ, കൃഷ്‍ണാ നഗർ, സംഘട്ടി ക്ലബ്ബ്

അഗര്‍ത്തല

799001

 

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ബില്ലുകളും പേമെന്‍റുകളും

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റില്‍ ബിൽ പേമെന്‍റിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പേമെന്‍റ് രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ബില്ലുകള്‍ അടയ്ക്കാനും റീച്ചാർജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷനുകള്‍ക്കും ലഭ്യമായ പേമെന്‍റ് രീതികൾ താഴെപ്പറയുന്നു:
- ഡെബിറ്റ് കാർഡ്
- ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
- യുപിഐ
- ഇന്‍റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വഴി താഴെപ്പറയുന്ന ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാം:
- വൈദ്യുതി
- മൊബൈൽ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് & പ്രീപെയ്ഡ്
- ഡിടിഎച്ച്/കേബിൾ
- ജലം
- എൽപിജി, പൈപ്പ്ലൈൻ ഗ്യാസ്
- ലാൻഡ്‌ലൈൻ ഫോൺ
- ഇൻഷുറൻസ്
- ലോൺ തിരിച്ചടവ് (കുടിശ്ശിക)
- ഫാസ്റ്റ്ടാഗ്
- സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്‍
- ബ്രോഡ്ബാൻഡ്
- ആശുപത്രി
- ഹൌസിംഗ് സൊസൈറ്റി
- ക്ലബ്ബുകള്‍, അസോസിയേഷനുകള്‍
- വിദ്യാഭ്യാസ ഫീസ്
- ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
- മുനിസിപ്പൽ നികുതികൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പേമെന്‍റുകൾ നടത്താം?

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വഴി പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ, ദയവായി താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:
- ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പില്‍ ലോഗിൻ ചെയ്യുക
- 'ബില്ലുകളും റീച്ചാർജ്ജും' സെക്ഷനില്‍ പോയി 'എല്ലാം കാണുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- മർച്ചന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലർ കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- ബിൽ വിശദാംശങ്ങൾ/കൺസ്യൂമർ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക.
- പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, യുപിഐ, ഇന്‍റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- 'ഇപ്പോൾ പണമടയ്ക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി എനിക്ക് ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

നിങ്ങൾക്ക് ബിൽ പേമെന്‍റ് നടത്താനോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനോ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി ഉറപ്പുവരുത്തുക:
- നിങ്ങൾ പേമെന്‍റ് വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയായി എന്‍റർ ചെയ്തു

മാത്രമല്ല, പേമെന്‍റ് പരാജയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബില്ലറിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രശ്നം മൂലമാകാം. അതിനാൽ, അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ശ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

എന്‍റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് ഞാൻ തെറ്റായ പേമെന്‍റ് നടത്തി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ട്രാൻസാക്ഷൻ റദ്ദാക്കാൻ ബില്ലർ അനുവദിക്കില്ല.

എന്നാല്‍, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസാക്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം നിങ്ങളുടെ സേവന ദാതാവിന്‍റെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടീമിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി എന്‍റെ ലോൺ ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

നിങ്ങൾക്ക് ഇഎംഐ പേമെന്‍റ് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി ഉറപ്പുവരുത്തുക:
- നിങ്ങൾ പേമെന്‍റ് വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയായി എന്‍റർ ചെയ്തു

മാത്രമല്ല, പേമെന്‍റ് പരാജയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബില്ലറിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രശ്നം മൂലമാകാം. അതിനാൽ, അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ശ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

രണ്ട് തവണ റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തില്‍ ഒരേ നമ്പർ രണ്ട് തവണ റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്താൽ, രണ്ട് റീച്ചാർജ്ജുകൾക്കുമുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.

റീച്ചാർജ്ജ് വിജയകരമായി ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്‍റെ നേട്ടം ലഭിച്ചില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

റീച്ചാർജ്ജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതാകാം. സാധാരണയായി ഇത് സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേമെന്‍റിന്‍റെ സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോള്‍ അല്ലെങ്കിൽ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ റീച്ചാർജിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടാത്തപ്പോള്‍ ആണ്.

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പണം സുരക്ഷിതമാണെന്നും പേമെന്‍റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

ഞാൻ അബദ്ധത്തില്‍ തെറ്റായ നമ്പർ റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

അസൗകര്യം നേരിട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു, ഒരു റീച്ചാർജ്ജ് വിജയകരമായാൽ, ടോപ്പ്-അപ്പ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീച്ചാർജ്ജ് നേട്ടം ഇതിനകം സ്വീകർത്താവിന് (നിങ്ങൾക്ക്) എത്തിയതിനാൽ അത് പരിഷ്കരിക്കാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയില്ല.

എന്നാല്‍, ഇപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രൊവൈഡറിന്‍റെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടീമിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക.

വിജയകരമായ റീച്ചാർജ്ജ് പേമെന്‍റ് എനിക്ക് റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ?

അസൗകര്യം നേരിട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരു റീച്ചാർജ്ജ് വിജയകരമായാൽ. ടോപ്പ്-അപ്പ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീച്ചാർജ്ജ് ആനുകൂല്യം ഇതിനകം സ്വീകർത്താവിന് (നിങ്ങൾക്ക്) എത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പരിഷ്ക്കരിക്കാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയില്ല.

എന്നാല്‍, ഇപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രൊവൈഡറിന്‍റെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടീമിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക.

എന്‍റെ റീച്ചാർജ്ജ്/ട്രാൻസാക്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്‍റെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റിൽ അത് എവിടെ നോക്കണം?

ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്‍റെ തൽക്ഷണ സ്ഥിരീകരണവും, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇമെയിൽ ഐഡി അഥവാ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുന്ന രസീതും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ രസീത് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, ദയവായി താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:
- ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിന്‍റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുക
- പാസ്സ്ബുക്ക്' സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുക
- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രസീത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ/ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ

ഞാൻ ഒരു പേമെന്‍റ് നടത്തി. അതിനുള്ള രസീത് എനിക്ക് എവിടെ ലഭിക്കും?

ട്രാൻസാക്ഷൻ/ബിൽ പേമെന്‍റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇമെയിൽ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ അത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തൽക്ഷണ സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കും. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിന്‍റെ 'പാസ്ബുക്ക്' വിഭാഗത്തിലും നിങ്ങളുടെ രസീത് കാണാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

യുപിഐ

എന്താണ് UPI?

യൂണിഫൈഡ് പേമെന്‍റ്സ് ഇന്‍റർഫേസിന്‍റെ ചുരുക്കമാണ് യുപിഐ. നാഷണൽ പേമെന്‍റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ), ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) റെഗുലേറ്റഡ് എന്‍റിറ്റി വികസിപ്പിച്ച ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് പേമെന്‍റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത്. ഇത് ഇമ്മീഡിയേറ്റ് പേമെന്‍റ് സർവ്വീസ് (ഐഎംപിഎസ്) ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിർമ്മിച്ചതിനാൽ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽ തൽക്ഷണം ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യുപിഐ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

എന്താണ് യുപിഐ ഐഡി?

യുപിഐയിലെ കസ്റ്റമറെ (നിങ്ങൾ) തിരിച്ചറിയാൻ കസ്റ്റമറിന് (നിങ്ങൾ) അനുവദിച്ച യുണീക് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷനാണ് യുപിഐ ഐഡി. നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ഐഡി ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയക്കുന്നവർക്ക് എന്‍റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെർച്വൽ പേമെന്‍റ് അഡ്രസ് (വിപിഎ) ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിപിഎ അല്ലെങ്കിൽ യുപിഐ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു യൂസറായി സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

എന്താണ് യുപിഐ പിൻ?

നിങ്ങളുടെ യുപിഐ പിൻ (യുപിഐ പേഴ്സണൽ ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ) രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന/ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 4-6-digit പാസ്‌കോഡ് ആണ്. എല്ലാ ബാങ്കിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ യുപിഐ പിൻ ഓർക്കുകയും ഈ യുപിഐ പിൻ എന്‍റർ ചെയ്യുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ പിൻ ആര്‍ക്കും ഷെയർ ചെയ്യരുത്.

എന്താണ് യുപിഐ നമ്പർ?

സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും പണം അയക്കാൻ/സ്വീകരിക്കാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പറാണ് യുപിഐ നമ്പർ.

എന്താണ് യുപിഐ-വൺ-ടൈം മാൻഡേറ്റ്?

യുപിഐ വൺ-ടൈം മാൻഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രീ-ഓതറൈസ് (മാൻഡേറ്റ്) ചെയ്യാം. അതായത്, പണം പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ യുപിഐ മാൻഡേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം, എന്നാല്‍ അതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം. പിന്നീട് പണം അയക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കാം, അതിനാൽ മാൻഡേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഒരു സേവനത്തിന്/മർച്ചന്‍റ് പേമെന്‍റിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഉണ്ട്:

- P2P: വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള മണി ട്രാൻസ്ഫർ
- P2M: വ്യക്തിയും മർച്ചന്‍റും അഥവാ ബില്ലറും തമ്മിലുള്ള മണി ട്രാൻസ്ഫർ

എനിക്ക് യുപിഐ പേമെന്‍റ് അഥവാ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം?

യുപിഐ ഉപയോഗിച്ച് പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ മൂന്ന് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്:

- സ്കാൻ ചെയ്ത് പണമടയ്ക്കുക: ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പേമെന്‍റുകൾ നടത്താം.
- വെർച്വൽ പേമെന്‍റ് അഡ്രസ് (വിപിഎ): വ്യക്തി/ബിസിനസിന്‍റെ വിപിഎ (@abfspay/ @ybl/ @okicici/ @okhdfcback/ @paytm/ മുതലായവ) എന്‍റർ ചെയ്ത് പേമെന്‍റുകൾ നടത്താം.
- അക്കൗണ്ട് ഐഎഫ്എസ്‍സി: നിങ്ങൾ പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐഎഫ്എസ്‍സി കോഡും എന്‍റർ ചെയ്ത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം.
- ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി/മർച്ചന്‍റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച യുപിഐ കളക്ട് അഭ്യർത്ഥന അപ്രൂവ് ചെയ്യുക
- കോണ്ടാക്ടിന് പണമടയ്ക്കുക: ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്ത്.

ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നതിന് യുപിഐ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളും സവിശേഷതകളും ലഭിക്കും?

പേമെന്‍റ് രീതിയായി യുപിഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും താഴെപ്പറയുന്നു:

- പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷയും ഭദ്രതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു
- നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വഴി 24x7 ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ സൗകര്യം
- വിപുലമായ ആക്സസ് - യുപിഐ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം
- സ്കാൻ ക്യുആര്‍, മൊബൈൽ നമ്പർ, വെർച്വൽ ഐഡി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആരംഭം
- വെർച്വൽ ഐഡി (വർദ്ധിച്ച സുരക്ഷ നൽകുന്നു)
- ഗുണഭോക്താവിനെ ചേർക്കേണ്ടതില്ല
- ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ യുപിഐ ഐഡി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്താവുന്നതാണ് (മറ്റ് ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല)
- സിംഗിൾ-ക്ലിക്ക് ആധികാരികത
- പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന സെൽഫ്-ഹെൽപ്പ് സർവ്വീസിംഗ് മോഡ്യൂൾ
ഐപിഒ അപേക്ഷക്കായുള്ള വൺ-ടൈം മാൻഡേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ
- പെൻഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും വിജയകരമായ മർച്ചന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷനുമുള്ള ഓൺലൈൻ തർക്ക പരിഹാരം

യുപിഐ പേമെന്‍റുകൾക്കായി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

എല്ലാ യുപിഐ പേമെന്‍റുകൾക്കും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഗോ-ടു ആപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- വിശ്വസനീയമായ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് നൽകുന്ന 24x7 ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് മണി ട്രാൻസ്ഫറുകൾ
- ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാൻ, ഫോൺ റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ ലളിതമായ ഇന്‍റർഫേസ് തുടങ്ങിയവ
- ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിരവധി യുപിഐ പ്രാപ്തമാക്കിയ വ്യാപാരികളിലും ബില്ലർമാരിലും പേമെന്‍റുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു
- വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പേമെന്‍റ് അനുഭവം
- നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഡാറ്റയുടെയും സമ്പൂര്‍ണ രഹസ്യാത്മകത
- ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും വൗച്ചറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആനുകൂല്യം

എനിക്ക് ഏത് സമയത്തും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമോ, അതോ യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷന് ഞാൻ ബാങ്കിംഗ് സമയം പിന്തുടരണോ?

നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്‍റെ ബിസിനസ് സമയം നോക്കാതെ ഏത് സമയത്തും യുപിഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്താം.

യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫീസ് ഈടാക്കുമോ?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കില്ല. നാഷണൽ പേമെന്‍റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ബാങ്കുകൾ യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഒരു നിശ്ചിത പരിധി എത്തുമ്പോള്‍ ഇത് മാറിയേക്കാം, ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് ബാങ്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എത്ര യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്താം?

നിലവിൽ, യുപിഐ- ക്കുള്ള പരമാവധി പരിധി വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള (P2P) ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് പ്രതിദിനം രൂ. 1,00,000 ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം രൂ. 1,00,000 എന്ന മൊത്തം പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. P2M ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍റെ പരിധി എത്തുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം 10 P2P ട്രാന്‍സാക്ഷനും, വ്യക്തിയും മര്‍ച്ചന്‍റും തമ്മില്‍ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് (P2M) ട്രാന്‍സാക്ഷനും ചെയ്യാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

വാലറ്റ്

പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം?

മറ്റ് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ബിൽ പേമെന്‍റുകളും റീച്ചാർജ്ജുകളും നടത്താനും നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും തേർഡ് പാർട്ടി മർച്ചന്‍റുകൾക്ക് അടയ്ക്കാനും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കാം.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ പൂർണ്ണമായ കെവൈസി സഹിതം അയക്കുന്നയാൾക്കും സ്വീകർത്താവിനും സാധുതയുള്ള ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എന്താണ് കെവൈസി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്?

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്‍റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നോ യുവര്‍ കസ്റ്റമര്‍ (കെവൈസി). പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകള്‍ (പിപിഐ) സംബന്ധിച്ച ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം, വാലറ്റുകൾ നൽകുകയും (i) മിനിമം കെവൈസി പിപിഐ & (ii) ഫുൾ കെവൈസി പിപിഐ എന്ന നിലയിൽ തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിന് ബാധകമായ പരിധി എന്തൊക്കെയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ ബാധകമായ പരിധി താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ്

- ആഡ് മണി ലിമിറ്റ്:
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000
- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ (3% കൺവീനിയൻസ് ഫീസ് ബാധകം):
· പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 50,000
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,00,000
- ബജാജ് പേ വാലറ്റുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക:
· പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
- പേമെന്‍റുകൾ (ബില്ലുകളും റീച്ചാർജ്ജുകളും/ ബജാജ് പേ മർച്ചന്‍റുകളും):
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000
- വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് പേമെന്‍റ്
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000
- മൊത്തത്തിലുള്ള പരിധികൾ:
· പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000

മിനിമം KYC വാലറ്റ്
- ആഡ് മണി ലിമിറ്റ്:
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ: മിനിമം കെവൈസി വാലറ്റുകൾക്ക് ബാധകമല്ല
- ബജാജ് പേ വാലറ്റുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക: മിനിമം കെവൈസി വാലറ്റുകൾക്ക് ബാധകമല്ല
- മൊത്തത്തിലുള്ള പരിധികൾ:
· പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
· പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000

മറ്റ് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പണം അയക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ പൂർണ്ണമായ കെവൈസി സഹിതം അയക്കുന്നയാൾക്കും സ്വീകർത്താവിനും സാധുതയുള്ള ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

അതെ. നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീസായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 3% നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/യുപിഐ/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മുതലായവ വഴി എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുക കിഴിച്ചെങ്കിലും, അത് എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് (എസ്ഒഎ) പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഫണ്ടിന്‍റെ കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് പണം കിഴിവ് ചെയ്തു, എന്നാൽ എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിയില്ല എങ്കില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്നും 3 മുതൽ 4 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും ഉറപ്പിക്കാം.

തെറ്റായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് പണം അയച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഖേദപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, റീഫണ്ടിനായി ദയവായി ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് പണം കിഴിവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല?

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസിന് കാക്കുക. ട്രാൻസാക്ഷൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ആശങ്ക വേണ്ട. പണം T+1 അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അവിടെ T എന്നാല്‍ ട്രാൻസാക്ഷൻ തീയതി ആണ്, 1 എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസം ആണ്.

വാലറ്റ് ഇന്‍റർഓപ്പറബിലിറ്റി എന്നാൽ എന്താണ്?

വാലറ്റ് വെർച്വൽ പേമെന്‍റ് അഡ്രസ് (വാലറ്റ് വിപിഎ) ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യുപിഐ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കല്‍ കംപാറ്റിബിലിറ്റിയാണ് വാലറ്റ് ഇന്‍റർഓപ്പറബിലിറ്റി.

എന്താണ് ടു-ഫാക്ടർ ഒതന്‍റിക്കേഷന്‍?

ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡെബിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിലും സുരക്ഷയുടെ കവചം ചേർക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത്. പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളിൽ ആര്‍ബിഐയുടെ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ഈ ഫീച്ചർ. നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡെബിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും ഡിവൈസ് പിൻ, ടച്ച് ഐഡി (ഫിംഗർപ്രിന്‍റ്), ഫേസ് ഐഡി, ആപ്പ് എം-പിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി വഴി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വെർഷനുകളിൽ ടൂ ഫാക്ടർ ഒതന്‍റിക്കേഷന്‍ ഫീച്ചര്‍ ലഭ്യമാണ്:
- ആൻഡ്രോയിഡ്: വെര്‍ഷന്‍ 8.0.4 ഉം അതിൽ കൂടുതലും. പ്രവർത്തനം സക്രിയമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുതിയ വെര്‍ഷനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക
- iOS: ഈ ഫീച്ചർ നിലവിൽ iOS ൽ ലഭ്യമല്ല.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം?

ഈ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അത് ആരംഭിച്ചാൽ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ്/ഡിരജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, ദയവായി ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • ഹോം സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് "മെയിൻ മെനു (മൂന്ന് ലൈനുകൾ)" എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
 • "സഹായവും പിന്തുണയും" തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • സ്ക്രീനിന്‍റെ താഴെയുള്ള "അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
എന്‍റെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ദയവായി ഞങ്ങളുമായി ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക:

 • ഹോം സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് "മെയിൻ മെനു (മൂന്ന് ലൈനുകൾ)" എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
 • "സഹായവും പിന്തുണയും" തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • സ്ക്രീനിന്‍റെ താഴെയുള്ള "അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യും?

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, ദയവായി ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • ഹോം സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ "ബജാജ് പേ" എന്നതിന് കീഴിലുള്ള "പേ" ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • "ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുക" ഓപ്ഷന് താഴെ ലഭ്യമായ "അൺബ്ലോക്ക്" ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
എന്താണ് കെവൈസി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്?

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്‍റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നോ യുവര്‍ കസ്റ്റമര്‍ (കെവൈസി). പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകള്‍ (പിപിഐ) സംബന്ധിച്ച ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം, വാലറ്റുകൾ നൽകുകയും (i) മിനിമം കെവൈസി പിപിഐ & (ii) ഫുൾ കെവൈസി പിപിഐ എന്ന നിലയിൽ തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്‍റെ കെ‌വൈ‌സി വെരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാനാകും?

ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇതുവരെ ഈ സേവനം ലഭ്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. അത് ആരംഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

എന്‍റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കെവൈസി വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാനാകും?

ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇതുവരെ ഈ സേവനം ലഭ്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. അത് ആരംഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

മിനിമം കെവൈസിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ കെവൈസിയിലേക്ക് എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് എങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം?

ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇതുവരെ ഈ സേവനം ലഭ്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. അത് ആരംഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ അനധികൃത/വഞ്ചനാപരമായ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം?

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ദയവായി ഞങ്ങളുമായി ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക:

 • ഹോം സ്ക്രീനിലെ "ബജാജ് പേ" വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള "പാസ്സ്ബുക്ക്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • "ബജാജ് പേ വാലറ്റ്" വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക
 • നിങ്ങൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥന/അന്വേഷണം ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • "ഇത് തട്ടിപ്പ് ആയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കുക
 • "സമർപ്പിക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് പണം കിഴിവ് ചെയ്തു, എന്നാൽ എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിയില്ല എങ്കില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്നും 3 മുതൽ 4 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും ഉറപ്പിക്കാം.

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബാലൻസ് എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം?

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ്" വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ "ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുക" ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ് യൂസേർസിന് അവരുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബാലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം.

ഒരു ഗുണഭോക്താവിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, ദയവായി ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • "ബജാജ് പേ" വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള "വാലറ്റ്" ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • "എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ്" വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള "ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • "അക്കൗണ്ട് ചേർക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി "തുടരുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: പുതിയതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ചെയ്യാനാകൂ. മിനിമം കെവൈസി വാലറ്റ് യൂസേർസിന് "ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുക" എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, കൂടാതെ ഫുൾ കെവൈസിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

തെറ്റായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് പണം അയച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഖേദപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, റീഫണ്ടിനായി ദയവായി ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

അതെ. നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീസായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 3% നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബാലൻസ്/ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയാത്തത്?

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ, ഫുൾ കെവൈസിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ, ദയവായി താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • "ബജാജ് പേ" വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള "വാലറ്റ്" ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • "എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ്" വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള "ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • "അക്കൗണ്ട് ചേർക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി "തുടരുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
പുതിയതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, മിനിമം കെവൈസി വാലറ്റ് യൂസേർസിന് "ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുക" എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അവർ ഫുൾ കെവൈസിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

മറ്റ് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പണം അയക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ പൂർണ്ണമായ കെവൈസി സഹിതം അയക്കുന്നയാൾക്കും സ്വീകർത്താവിനും സാധുതയുള്ള ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിന് ബാധകമായ പരിധി എന്തൊക്കെയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ ബാധകമായ പരിധി താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ്

• ആഡ് മണി ലിമിറ്റ്:

 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000

• ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ (3% കൺവീനിയൻസ് ഫീസ് ബാധകം):

 • പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 50,000
 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,00,000

• ബജാജ് പേ വാലറ്റുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക:

 • പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000

• പേമെന്‍റുകൾ (ബില്ലുകളും റീച്ചാർജ്ജുകളും/ബജാജ് പേ മർച്ചന്‍റുകളും):

 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000

• വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് പേമെന്‍റ്

 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000

• മൊത്തത്തിലുള്ള പരിധികൾ:

 • പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000
 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 1,03,000

• മിനിമം KYC വാലറ്റ്

 • ആഡ് മണി ലിമിറ്റ്:
 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ: മിനിമം കെവൈസി വാലറ്റുകൾക്ക് ബാധകമല്ല
 • ബജാജ് പേ വാലറ്റുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക: മിനിമം കെവൈസി വാലറ്റുകൾക്ക് ബാധകമല്ല

• മൊത്തത്തിലുള്ള പരിധികൾ:

 • പ്രതിദിന ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
 • പ്രതിമാസ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി: രൂ. 10,000
എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് പരിധികൾ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാകും?

നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, ദയവായി ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഞങ്ങളുമായി ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക:

 • ഹോം സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് "മെയിൻ മെനു (മൂന്ന് ലൈനുകൾ)" എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
 • "സഹായവും പിന്തുണയും" തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • സ്ക്രീനിന്‍റെ താഴെയുള്ള "അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ പണം ചേർക്കാൻ കഴിയാത്തത്?

നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് പണം ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് പരിധികളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ, ഈ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന "ബാധകമായ പരിധി" സംബന്ധിച്ച പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് പണം ചേർക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് പണം ചേർക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിരക്കുകളൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.

പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം?

മറ്റ് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ബിൽ പേമെന്‍റുകളും റീച്ചാർജ്ജുകളും നടത്താനും നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും തേർഡ് പാർട്ടി മർച്ചന്‍റുകൾക്ക് അടയ്ക്കാനും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കാം.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ പൂർണ്ണമായ കെവൈസി സഹിതം അയക്കുന്നയാൾക്കും സ്വീകർത്താവിനും സാധുതയുള്ള ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുകയും, എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തുമില്ല, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസിന് കാക്കുക. ട്രാൻസാക്ഷൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ആശങ്ക വേണ്ട. പണം T+1 അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അവിടെ T എന്നാല്‍ ട്രാൻസാക്ഷൻ തീയതി ആണ്, 1 എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസം ആണ്.

തെറ്റായ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ പണം അയച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഖേദപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, റീഫണ്ടിനായി ദയവായി ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

വാലറ്റ് ഇന്‍റർഓപ്പറബിലിറ്റി എന്നാൽ എന്താണ്?

വാലറ്റ് വെർച്വൽ പേമെന്‍റ് അഡ്രസ് (വാലറ്റ് വിപിഎ) ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യുപിഐ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കല്‍ കംപാറ്റിബിലിറ്റിയാണ് വാലറ്റ് ഇന്‍റർഓപ്പറബിലിറ്റി.

വാലറ്റ് ഇന്‍റർഓപ്പറബിലിറ്റിയുടെ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇന്‍റർഓപ്പറബിൾ ആയ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്‍റെ നിരവധി സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അവ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്:

 • നിങ്ങളുടെ വാലറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത പ്രത്യേക യുപിഐ ഐഡി ഉണ്ടായിരിക്കും
 • പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും യുപിഐ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം
 • യുപിഐ വഴി മറ്റേതെങ്കിലും ഇഷ്യുവർ നൽകിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്‍റർഓപ്പറബിൾ വാലറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം
 • യുപിഐ വഴി നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം
 • യുപിഐ യൂസേർസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളക്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് (പണ അഭ്യർത്ഥന) ആരംഭിക്കാം/സ്വീകരിക്കാം
 • നിങ്ങളുടെ പേമെന്‍റ് സ്റ്റാറ്റസ് സംബന്ധിച്ച തൽക്ഷണ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും
വാലറ്റ് ഇന്‍റർഓപ്പറബിലിറ്റിക്ക് ആർക്കാണ് യോഗ്യത?

സാധുതയുള്ളതും ആക്ടീവായതുമായ ഫുൾ കെവൈസി ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉള്ള എല്ലാ യൂസേർസും മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി വാലറ്റ് ഇന്‍റർഓപ്പറബിലിറ്റിക്ക് യോഗ്യരായിരിക്കും.

വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • ഹോം സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ "ബജാജ് പേ" എന്നതിന് കീഴിലുള്ള "വാലറ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • യുപിഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബജാജ് പേ വാലറ്റ് എന്ന ബാനർ ലിങ്കിന് കീഴിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന "ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത "സിം കാർഡ്" തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തുടരുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി ഏതാനും സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്

അല്ലെങ്കിൽ

 • വാലറ്റ് ഹോം സ്ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ വലതുവശത്തുള്ള "ക്രമീകരണം" ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • "ബജാജ് പേ വാലറ്റ് യുപിഐ ഉപയോഗിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത "സിം കാർഡ്" തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തുടരുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി ഏതാനും സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്
വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി വഴി എങ്ങനെ പണം അയക്കാം?

നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് യുപിഐ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് പണം അയയ്ക്കാ