ഒരു സിബിൽ ഡിഫോൾട്ടർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

2 മിനിമം

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയും നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ ലെൻഡറെ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു സിബിൽ ഡിഫോൾട്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ സിബിൽ സ്‌കോർ ഉള്ളതിനാൽ ലോണിന് അംഗീകാരം നേടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത് നിങ്ങളെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വായ്പക്കാരനാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കുറഞ്ഞ സിബിൽ സ്‌കോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മോർഗേജ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ

വായ്പക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഘടകങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു

  • ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള മോർഗേജ്: ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സബ്-പാർ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കാരണം കുറഞ്ഞ ലോൺ-ടു-വാല്യൂ അനുപാതം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗണ്യമായ ലോൺ തുക നേടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചേക്കാം
  • ഉയർന്നതും സ്ഥിരവുമായ വരുമാന സ്രോതസ്സ്: സാധാരണയായി, ബജാജ് ഫിൻസെർവിന് എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാവുന്ന മോർഗേജ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ഉണ്ട്. എന്നാൽ, ഒരു സിബിൽ ഡിഫോൾട്ടർ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ലെൻഡറെ സമയബന്ധിതമായ റീപേമെന്‍റ് ഉറപ്പാക്കാനും ഡിഫോൾട്ടിന്‍റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു
  • കുറഞ്ഞ കടം-വരുമാന അനുപാതം: നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് എതിരെയുള്ള നിലവിലുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളുടെയും അനുപാതമാണ് കടം-വരുമാന അനുപാതം. ഇത് കുറവാണെങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശേഷി മികച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ 30% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് കടം-വരുമാന അനുപാതം നിലനിർത്തിയാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ മോർഗേജ് പലിശ നിരക്കുകളും ലോൺ നിരക്കുകളും വിപണിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണ്. സിബിൽ ഡിഫോൾട്ടർ എന്ന നിലയിൽ പോലും ഈ ഓഫറിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പരിശോധിക്കുക

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക