സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

 • Zero collateral needed
  കൊലാറ്ററൽ ആവശ്യമില്ല

  There is no need to pledge any asset to avail of funding for your service enterprise

 • Quick processing
  ദൃത പ്രോസസ്സിംഗ്

  Simply meet the eligibility criteria and get loan approval within 24 hours*

 • Flexi benefits
  ഫ്ലെക്സി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  Avail of the unique Flexi Loan facility. This feature allows you to withdraw freely at no additional cost

 • Swift disbursal
  വേഗത്തിലുള്ള വിതരണം

  Submit minimal documentation and benefit from money-in-bank in just 24 hours* after approval

 • Personalised loan deals
  പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലോൺ ഡീലുകൾ

  For quick and easy access to funds, check for a pre-approved offer

 • Easy repayment
  എളുപ്പത്തിലുള്ള തിരിച്ചടവ്

  We offer tenors ranging from 12 months to 84 months to suit your repayment capacity

 • Online loan management
  ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോണ്‍ മാനേജ്‍മെന്‍റ്

  Easily manage your loan account, anytime, anywhere, with our customer portal – Experia.

Business loan for service enterprises

As a business owner in the service enterprise industry, you shouldn’t compromise on infrastructure or equipment. However, to get what you need for your business to grow, you might require external funding. In such cases, the Bajaj Finserv Business Loan for service enterprise is an option you can rely on. With our loans, you can get up to Rs. 45 lakh to comfortably meet any business-related expenses to take your service enterprise to the next level.

We offer a range of solutions to meet your industry-specific needs. Here are some of the specialised offerings we provide:

 1. ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്കായി ബിസിനസ്, പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ
 2. ബോട്ടിക് ഉടമകൾക്കുള്ള ബിസിനസ്സ് ലോണ്‍
 3. Business loan for software development and media agencies
 4. കൊറിയർ കമ്പനികള്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ
 5. മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഡീലർമാർക്കായുള്ള ബിസിനസ്, പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

Bajaj Finserv offers Business Loans to service enterprises on easy-to-meet eligibility criteria. Further, we require minimal documentation only.

 • Age
  വയസ്

  24മുതൽ 70 വർഷം വരെ
  *ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പ്രായം 70 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം

 • Nationality
  പൌരത്വം

  ഇന്ത്യൻ

 • CIBIL score
  സിബിൽ സ്കോർ

  685 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ

 • Work status
  വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ്

  സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ

 • Business vintage
  ബിസിനസ് വിന്റേജ്

  ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം

You will need the following documents to apply:

 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥതയുടെ തെളിവ്
 • Other financial documents

ഫീസും നിരക്കുകളും

When you opt for Bajaj Finserv Business Loans for service enterprises, you enjoy the benefit of an attractive interest rate and nominal charges.

ഫീസ് തരം

ചാർജ്ജ് ബാധകം

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 17% മുതൽ

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

വരെ

2% of the loan amount (plus taxes)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

വരെ

Rs. 3,000 (inclusive of taxes)

പിഴ പലിശ

2% പ്രതിമാസം

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 2,000 (ഒപ്പം നികുതികളും)

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ കളക്ഷൻ ചാർജുകൾ

ബാധകമല്ല

ഡോക്യുമെൻറ്/സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ചാർജ്

 

Download loan documents at no additional cost by logging into the customer portal – Experia.

ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്ററിനും/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ.50 (നികുതി ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കാം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

The steps to apply for the Bajaj Finserv Business Loan for service enterprises are simple:

 1. 1 Click on ‘APPLY ONLINE’ to visit the application form
 2. 2 Enter your personal and business details
 3. 3 Upload the bank statements for the last six months
 4. 4 Get a call from our representative who will guide you on further steps

Once approved, you will get access to funds in just 24 hours*.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

**ഡോക്യുമെന്‍റ് ലിസ്റ്റ് സൂചകമാണ്