ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ

  • ಅವಧಿ

  • ಬಡ್ಡಿದರ

  • ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ
  •  

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಅವಧಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, FD ಗಳು ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಧ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲದ FD ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

  • ಬಡ್ಡಿಯ ದರ: ಬಡ್ಡಿಯ ದರವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.  •  

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿಯೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.