அடமானக் கடன் என்றால் என்ன?

2 நிமிடம்

ஒரு அடமானக் கடன் என்பது ஒரு பாதுகாப்பான கடன் ஆகும், இது கடன் வழங்குநருக்கு அடமானமாக ஒரு வீடு அல்லது வணிக சொத்து போன்ற அசையா சொத்தை வழங்குவதன் மூலம் நிதிகளை பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது. நீங்கள் கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் வரை கடன் வழங்குநர் சொத்தை வைத்திருக்கிறார்.

இது ஒரு பிரபலமான நிதி வடிவமாகும், ஏனெனில் இது ஒரு போட்டிகரமான அடமானக் கடன் வட்டி விகிதத்தில் கணிசமான கடன் தொகையைப் பெற உங்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் நீண்ட தவணைக்காலத்தில் திருப்பிச் செலுத்த உதவுகிறது.

அடமானக் கடன்கள் 3 முக்கிய வகைகள்:

உங்களுக்கு கிடைக்கும் மூன்று வகையான அடமானக் கடன்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

  • வீட்டுக் கடன்களுக்காக
  • வணிக சொத்து கடன்கள்
  • சொத்து மீதான கடன்கள்

ஒரு வீடு அல்லது வணிக இடத்தை வாங்க மட்டுமே நீங்கள் ஒரு வீட்டுக் கடன் அல்லது வணிக சொத்து கடன் பெறலாம். மறுபுறம், சொத்து மீதான கடனுக்கு இறுதி-பயன்பாட்டு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. உங்கள் குழந்தையின் வெளிநாட்டு கல்வி, திருமணம், வீட்டு சீரமைப்பு, மருத்துவ சிகிச்சை அல்லது பலவற்றிற்கு நிதியளிக்க இதை பயன்படுத்தவும். ஒப்புதல் பெற்ற 3 நாட்களுக்குள் உங்கள் கணக்கில் பணத்துடன் பஜாஜ் ஃபின்சர்விலிருந்து சொத்து மீதான விரைவான கடனை நீங்கள் பெற முடியும்.

*நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

மேலும் படிக்க: அடமானக் கடன் உங்கள் சிபில் ஸ்கோரை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்

அடமான அடிக்கடி கேட்கபடும் கேள்விகள்

அடமானம் என்றால் என்ன?

அடமானம் என்பது ஒரு இணையான அல்லது பாதுகாப்பை வழங்கும் செயலைக் குறிக்கிறது, இதற்கு எதிராக ஒரு கடன் வழங்குநர் உங்களுக்கு கடன் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். அடமானக் கடன் விஷயத்தில், பொதுவாக ஒரு சொத்தை அடமானமாக வைக்கப்படுகிறது, எனவே நீங்கள் விரும்பும் கடனை பாதுகாப்பான கடனாக பெறலாம். கடன் வாங்குபவர் கடன் வழங்குபவருக்கு முழு கடன் தொகையையும் திருப்பிச் செலுத்தும் வரை, சொத்து அடமானம் அல்லது உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.