உங்கள் ஹேவவக்கு ஏற்ப கடன் வோங்கி, உங்கரோல் இ஬லும் வவக஬ில் ஹயோவன ேிரும்ப செலுத்துங்கள், ஹயோன் ரூ.30 யட்ெம் வவ஭ | 2 டோக்குச஫ண்ட்டுகள் ஫ட்டுஹ஫ ஹேவவ

Business Loan in Kolhapur

>

பிஸ்னஸ் ஹயோன் EMI கோல்குஹயட்டர்

Loan AmountINR
TenorMonths
Rate of InterestPercent

Total Interest Payable

Rs. 10,15,990

Total Payment (Principle + Interest)

Rs. 50,51,552

Your EMI will be per month

Rs. 66,429

 

[மொத்த பேமெண்ட் பிரேக் அப் ]

 

Total Interest

Rs. 10,15,990

Principle Amount

Rs. 50,51,552

Total Payment (Principle + Interest)

Rs. 50,51,552

[லோனை திரும்ப செலுத்துவதற்கான திட்டம் ]

  • Enrolment Number
  • Month
  • Principal Outstanding
  • Interest Component
  • Principal Component
  • EMI Amount
 

EMI கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன ?

EMI காலுகுலேட்டரின் உதவியுடன், உங்கள் லோனுக்கு நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மாதாந்திர தவணைத் தொகையை எளிதாக கணக்கிட முடியும்.

EMI என்றால் என்ன?

சரி சமமாக கணக்கிடப்பட்ட மாதாதந்திர தவணைத் தொகை (EMI ) என்பது உங்கள் லோனை திரும்ப செலுத்தி முடிப்பதற்கான ஒரு ஃபிக்ஸ்டு மாதாதந்திர தவணைத் தொகையாகும்.

EMI கால்குலேட்டர் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது

EMI கால்குலேட்டர் உங்கள் லோன் தொகை, காலம் மற்றும் வட்டியின் மீது வேலை செய்கிறது.

அதற்காக உபயோகிக்கப்படும் ஃபார்முலா இதுவே
இதில் E= EMI. P= அசல் தொகை, r = வட்டி விகிதம், மாதாந்திர அடிப்படையில் மற்றும் n = காலம் / லோன் நீடிக்கக் கூடிய காலம்

EMI கால்குலேட்டரை உபயோகிப்பது எவ்வாறு

பிஸ்னஸ் லோன் EMI கால்குலேட்டருடன் லோன் தொகை, காலம் ( மாதங்களில் ) வட்டி விகிதம் ஃபார்முலாவை கணக்கிடுவதின் மூலம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய EMIதொகையை வெகு எளிதில் தெரிந்து கொள்ளலாம்

Business Loan Instant Approval

Please enter your first and last name
Please enter 10 digit mobile number
Please enter your address

Is your firm audited by CA

People Also Considered

Personal Loan People Considered Image

Personal Loan

Pay only interest amount as EMI with our Flexi Interest-only Loan.

APPLY NOW
Fixed Deposit People Considered Image

Fixed Deposit

A safe investment with
return up to 7.85%

APPLY NOW
Doctor Loan People Considered Image

Doctor Loan

Customised financial solutions designed exclusively for doctors

APPLY NOW
Home Loan People Considered Image

Home Loan

High top up amount on Balance Transfer

APPLY NOW