back

Preferred Language

Preferred Language

Working capital

Quick Apply

Just 60 seconds to apply

Please enter your full name as per PAN
Enter 10-digit mobile number
Please enter your birth date
Please enter valid PAN card number
Please enter your pin code
Enter personal email address

I consent to the T&C and authorize Bajaj Finance Limited, its representatives/business partners/affiliates to use my details for promotional communication/fulfilment of services availed.

Thank you

कर्जाची रक्कमINR
कालावधीMonths
व्याज दरPercent

एकूण देय व्याज

Rs. 10,15,990

एकूण देय रक्कम ( मुख्य कर्ज + व्याज )

Rs. 50,51,552

तुमचा मासिक हप्ता असेल

Rs. 66,429

 

एकूण देय रक्कम तपशील

 

एकूण व्याज

Rs. 10,15,990

मुख्य कर्ज रक्कम

Rs. 50,51,552

एकूण देय रक्कम ( मुख्य कर्ज + व्याज )

Rs. 50,51,552

परतफेड वेळापत्रक

  • नंदणी क्रमांक
  • महिना
  • न फेडलेली मुख्य रक्कम
  • व्याजाचा घटक
  • मुख्य रक्कमेचा घटक
  • मासिक हप्त्याची रक्कम
 

EMI कॅलक्युलेटर काय आहे ?

EMI कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या कर्जाचा मासिक हप्ता देय काय असेल ते काढू शकता.

EMI काय आहे?

ईक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट (EMI) कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आवश्यक मासिक देयाची रक्कम आहे. EMI मध्ये मूळ रक्कम (प्रिंसिपल) आणि कर्जावरील व्याजाचा समावेश असतो.

EMI कॅल्क्युलेटर कसे काम करते?

EMI कॅल्क्युलेटर त्मच्या कर्जाची रक्कम, अवधी आणि व्याज दरावर काम करते.
याचे सूत्र आहे: E = P * r * (1+r)^n/((1+r)^n-1)
यामध्ये E = EMI, P = प्रिंसिपल r = व्याज दर ज्याचे कॅल्क्युलेशन मासिक स्तरावर होते आणि n = कर्जाचा कालावधी आहे.

EMI कॅल्क्युलेटर कसे वापरायचे?

बिझनेस लोन EMI कॅल्क्युलेटर ने तुम्ही सहज EMI काढू शकता. तुम्हाला फक्त या सूत्रात कर्जाची रक्कम, अवधी (महिने) आणि व्याज दर टाकायचा आहे.

People Also Considered

Machinery Loan

Machinery Loan

Get up to Rs.45 lakh to upgrade equipment | Pay only interest as EMI

KNOW MORE
Flexi Business Loan

Flexi Loan Conversion

Convert your existing loan | Pay lower EMIs by up to 45%*

KNOW MORE
Working Capital Loan People Considered Image

Working Capital Loan

Get up to Rs.45 lakh to manage operations | Flexible tenor options

KNOW MORE
Business Loan for Women People Considered Image

Business Loan for Women

Get funds up to Rs.45 lakh | Minimal documentation

KNOW MORE