പ്രവർത്തന മൂലധന ടേണോവർ അനുപാതം എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പ്രവർത്തന മൂലധന ടേൺഓവർ അനുപാതം എന്നത് ഒരു ബിസിനസിന്‍റെ മൊത്തം വരുമാനവും അല്ലെങ്കിൽ ടേണോവറും അതിന്‍റെ പ്രവർത്തന മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ബിസിനസിന്‍റെ വാർഷിക ടേണോവർ രൂ. 20 ലക്ഷവും ശരാശരി പ്രവർത്തന മൂലധനം രൂ. 4 ലക്ഷവും ആണെങ്കിൽ, ടേണോവർ അനുപാതം 5 ആണ്, അതായത് (20,00,000/ 4,00,000). വസ്തുക്കളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ സ്ട്രീംലൈൻഡ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഈ അനുപാതം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേൺഓവർ അനുപാതം എന്നാൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് അതിന്‍റെ പ്രവർത്തന മൂലധനം ന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ മൂലധന ടേണോവർ അനുപാതം എന്നാൽ കമ്പനി ഇൻവെന്‍ററിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതിനർത്ഥം സ്ഥാപനത്തിന് അതിന്‍റെ വിതരണക്കാരുമായി നിരവധി ബാധ്യതകളുണ്ട്, അത് മോശം കടങ്ങളുടെ റിസ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അത്തരം കടങ്ങൾ പെരുകുന്നത് ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കും, എന്നാൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇത് വഴി രൂ. 45 ലക്ഷം വരെ നേടി ഒരു മികച്ച പ്രവർത്തന മൂലധന ടേൺഓവർ അനുപാതം നിലനിർത്താനും ആരോഗ്യകരമായ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഡൈനാമിക് മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച പരിഹാരമായ ഒരു ഫ്ലെക്സി ലോണും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

അംഗീകൃത അനുമതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വായ്പ എടുക്കാനും പിൻവലിച്ച തുകയിൽ മാത്രം പലിശ അടയ്ക്കാനും ഈ ഫീച്ചർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ അധിക പണം ഉള്ളപ്പോൾ പ്രീപേ ചെയ്യാം, അതും അധിക ചെലവില്ലാതെ, പ്രതിമാസ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാലയളവിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐ അടയ്ക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക