എന്താണ് മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍?

2 മിനിമം

ഒരു മോർഗേജ് ലോൺ എന്നത് ഒരു സെക്യുവേർഡ് ലോൺ ആണ്, അത് ലെൻഡറിന് കൊലാറ്ററൽ പോലെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി പോലുള്ള സ്ഥാവര ആസ്തി നൽകി ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വരെ ലെന്‍ഡര്‍ ആസ്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

മത്സരക്ഷമമായ മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കില്‍ ഒരു ഗണ്യമായ ലോണ്‍ തുക എടുക്കാനും നീണ്ട കാലാവധിയില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇത് ഒരു ജനപ്രിയ ഫൈനാന്‍സിംഗ് ആണ്.

മോര്‍ഗേജ് ലോണുകള്‍ 3 പ്രധാന തരങ്ങളാണ്:

നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോർഗേജ് ലോണുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

  • ഹോം ലോണുകൾ
  • കോമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണുകൾ
  • പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണുകൾ

ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം. അതേസമയം, പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അന്തിമ ഉപയോഗ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, ഭവന നവീകരണം, മെഡിക്കൽ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്രൂവല്‍ ലഭിച്ച് 3 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍* നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ പണം സഹിതം ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിന്ന് വേഗമേറിയ പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക: മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു?

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

മോർട്ട്ഗേജ് എഫ്എക്യു

എന്താണ് മോർട്ട്ഗേജ്?

മോർട്ട്ഗേജ് എന്നത് ഒരു ഈട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി വെയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിന്മേല്‍ ലെന്‍ഡര്‍ നിങ്ങൾക്ക് ലോണ്‍ അനുവദിച്ചേക്കാം. മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍, സാധാരണയായി ഒരു പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ആസ്തി കൊലാറ്ററല്‍ ആയി പണയം വെയ്ക്കുന്നതാണ്, അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോണ്‍ സെക്യുവേര്‍ഡ് ലോണായി ലഭിക്കും. വായ്പക്കാരൻ മുഴുവൻ ലോൺ തുകയും ലെൻഡറിന് തിരികെ നൽകുന്നതുവരെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി ആയി തുടരും.