മെഷിനറി ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

മെഷിനറി ലോൺ എന്നത് മെഷിനറി വാങ്ങാനോ, ലീസ്, റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമതയും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരം ബിസിനസ് ലോൺ ആണ്.

ഒരു മെഷിനറി ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റുകയും താഴെപ്പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുക:

  • കൊലാറ്ററൽ-ഫ്രീ മെഷിനറി ലോണുകൾ രൂ. 50 ലക്ഷം വരെ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ
  • 96 മാസം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ്
  • സൗകര്യപ്രദമായ ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം നിങ്ങളെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മികച്ച രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു
  • ലോണ്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ കൂടുതല്‍ ലളിതമാക്കുന്ന പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറുകള്‍
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക