എന്താണ് ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഫ്ലെക്‌സി ലോൺ സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അംഗീകൃത അനുമതിയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി വായ്‌പ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്. ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യത്തിന് രണ്ട് വേരിയൻ്റുകൾ ഉണ്ട്:

1. ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

  • നിങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലോണ്‍ പരിധിയില്‍ നിന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ പണം കടം വാങ്ങാനാവും
  • ഉപയോഗിച്ച പണത്തിനു മാത്രം പലിശ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യുന്നു
  • ഇഎംഐകളിൽ പ്രിൻസിപ്പലും പലിശ ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
  • നിങ്ങൾ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലൈനിലെ തുക കുറയുന്നു
  • നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ തുക ഭാഗികമായി പ്രീപേ ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ അതനുസരിച്ച് റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യുന്നതല്ല

2. ഫ്ലെക്സി ഇന്‍ററസ്റ്റ് -ഒണ്‍ലി ലോണ്‍

  • നിങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലോണ്‍ പരിധിയില്‍ നിന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ പണം കടം വാങ്ങാനാവും
  • ഉപയോഗിച്ച പണത്തിനു മാത്രം പലിശ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യുന്നു
  • കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പലിലേക്ക് പാർട്ട് പ്രീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ പലിശ മാത്രം ഇഎംഐ ആയി അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്
  • നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ, ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകളുടെ തുക അതനുസരിച്ച് കുറയുന്നു
  • നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ തുക പ്രീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലൈനിൽ ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ അതനുസരിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഫ്ലെക്സി ബിസിനസ്സ് ലോൺ വിശദീകരണം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക