How to apply mudra loan

  1. ഹോം
  2. >
  3. ബിസിനസ് ലോൺ
  4. >
  5. പ്രവർത്തന മൂലധന പോളിസികൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ്

പ്രവർത്തന മൂലധന നയങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം തരമാണ്?

ദ്രുത അപേക്ഷ

വെറും 60 സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കൂ

PAN പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
എന്‍റർ ചെയ്യൂ 10-അക്ക നമ്പർ
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക
സാധുവായ PAN കാർഡ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഞാൻ T&C അംഗീകരിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കിയ സർവ്വീസിന്‍റെ പ്രൊമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എന്‍റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, അതിന്‍റെ പ്രതിനിധി/ബിസിസന് പങ്കാളികൾ/അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവയെ അനുവദിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

പ്രവർത്തന മൂലധന നയങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം തരമാണ്?

പ്രവർത്തന മൂലധനം കണക്കാക്കുമ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ചില പോളിസികൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായി പിന്തുടർന്നു പോരുന്ന പ്രവർത്തന മൂലധന പോളിസികളാണ്:

1. അഗ്രസ്സീവ് പോളിസി
ഈ പോളിസി പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒന്നാണ്. റിസ്ക് ഫാക്ടറുകൾ കൂടുതലായതിനാല്‍ തന്നെ ഇതിൻറെ റിട്ടേൺസും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് പിന്തുടരുന്നതിനായി നിലവിലെ ആസ്തി നിലവിലെ ബാദ്ധ്യതകൾക്കു തുല്യമായി കുറയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

ഇവിടെ കടക്കാരില്ല. പേമെൻറുകൾ സമയത്തിന് ശേഖരിച്ച് ബിസിനസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. കടം കൊടുത്തവർക്കുള്ള (ക്രെഡിറ്റർമാർക്കുള്ള) പേമെൻറുകൾ പരമാവധി വൈകിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു മൂലം ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ആസ്തി വിറ്റ് കടങ്ങൾ വീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു.

വേഗത്തിവുള്ള വളർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തന മൂലധന പോളിസി പിന്തുടരുന്നത്.

2. കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പോളിസി
റിസ്ക് കുറവുള്ള ബിസിനസുകൾ ഈ പോളിസിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഈ പോളിസിയില്‍ ക്രെഡിറ്റ് പരിധികൾ ഒരു നിശ്ചിത തുകയിലേയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും. കൂടാതെ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കടക്കാർക്ക് ക്രെഡിറ്റില്‍ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഈ പോളിസിയില്‍ തടസ്സപ്പെടും.

പൊതുവേ, ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക പ്രവർത്തന മൂലധന പോളിസി പെട്ടെന്നുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങളുടെ സമയത്തും കമ്പനിയുടെ ബാദ്ധ്യതകളും ആസ്തികളും പരസ്പരം ഒത്തുപോവുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പിന്തുടരാറുള്ളത്.

3.മാച്ചിംഗ് പോളിസി
ഇത് ഒരു പ്രവർത്തന മൂലധന മാനേജ്‍മെന്‍റ് പോളിസി ക്കും പ്രവർത്തന മൂലധന ഫൈനാൻസ് പോളിസിക്കും ഇടയിലുള്ള സങ്കരമാണ്.

ബിസിനസുകളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം കുറവ് ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പോളിസി പൊതുവേ പിന്തുടരാറുള്ളത്; അതു വഴി ആ പണം വേറെെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയോ മറ്റിടങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ നിലവിലെ ആസ്തികളും നിലവിലെ ബാദ്ധ്യതകളും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുകയും കുറച്ച് പണം മാത്രം കയ്യില്‍ കരുതുകയും ചെയ്യും. ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഫൈനാൻസ്, ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഉല്‍പാദനത്തിൻറെ തോത് ഉയർത്തുന്നതിനും, വിനിയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തന ഫൈനാൻസിംഗ് പോളിസി ഒരു കമ്പനിയെ അതിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

MSME എന്നാല്‍ എന്താണ്?

MSME എന്നാൽ മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം എന്‍റർപ്രൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 2006 ലെ മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം എന്‍റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് (MSMED) ആക്ടുമായുള്ള കരാറിലാണ് ഭാരത സർക്കാർ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം, ചരക്കുകളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം, സംസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്‍റർപ്രൈസുകളാണ് MSMEകൾ. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഈ മേഖല രാജ്യത്തിന്‍റെ GDP യുടെ മൂന്നിലൊന്ന് സംഭാവന ചെയ്യുകയും 110 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ MSME

ഈ സംരംഭങ്ങളിൽ പലതും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 2018-2019 ലെ സർക്കാരിന്‍റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 6 ലക്ഷത്തിലധികം MSMEകൾ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ, രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി MSMEകളെ തരംതിരിക്കുന്നു - പ്ലാന്‍റ്/മെഷിനറി എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം, സംരംഭങ്ങളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ്. എന്നിരുന്നാലും, മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ മാനദണ്ഡമായി ചേർത്ത് ഇയ്യിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുദ്രാ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

മുദ്ര ലോണ്‍ നല്‍കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (PMMY) യുടെ കീഴില്‍ കാര്‍ഷികേതര, കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഇതര മൈക്രോ, ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് രൂ.10 ലക്ഷം വരെ മുദ്ര (മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് & റീ ഫൈനാന്‍സ്‌ ഏജന്‍സി ലിമിറ്റഡ്) സ്കീമിന് കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കാം.

നിരാകരണം:
ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ഉൽപ്പന്നം (മുദ്ര ലോൺ) നിർത്തി. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന നിലവിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവ്വീസുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ദയവായി +91-8698010101 ൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര ലോൺ യോജനയുടെ സവിശേഷതകൾ:

ശിശുവിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ. 50,000 വരെ
തരുണിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ.50,001 മുതൽ രൂ.500,000 വരെ
കിഷോറിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ.500,001 മുതൽ രൂ.10,00,000 വരെ
പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌ തരുൺ ലോണിന് 0.5%, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ യൂണിറ്റുകൾ
തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് 3-5 വര്‍ഷം

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര ലോൺ സ്കീമിന് കീഴിൽ 3 പ്രോഡക്ടുകൾ ഉണ്ട്:

1 ശിശു

മുദ്രാ ലോൺ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ശിശു പദ്ധതി, രൂ. 50,000 വരെ പുതുതായി ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ അടുത്തിടെ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച സംരംഭകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു.
ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്
  • മെഷിനറി വിലപ്പട്ടികയും വാങ്ങിക്കാനുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും.
  • വാങ്ങിക്കാനുള്ള മെഷിനറിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍.
വായ്പ്പക്കാരും മെഷിനറി വിതരണക്കാരന്‍റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നല്‍കണം.

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

Flexi Business Loan

ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിവർത്തനം

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലോണ്‍ പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുക | 45% വരെ കുറഞ്ഞ EMI അടയ്ക്കുക*

കൂടതലറിയൂ
Machinery Loan

മെഷിനറി ലോൺ

ഉപകരണങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ രൂ.45 ലക്ഷം വരെ നേടുക | EMI ആയി പലിശ മാത്രം അടയ്ക്കുക

കൂടതലറിയൂ
Working Capital Loan People Considered Image

പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ രൂ.45 ലക്ഷം വരെ നേടൂ | സൗകര്യപ്രദമായ കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ

കൂടതലറിയൂ
Business Loan for Women People Considered Image

സ്ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ

രൂ.45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫണ്ട് നേടുക | കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

കൂടതലറിയൂ