ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

1. സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് 3 വയസ്സ് പ്രായവും നിങ്ങൾക്ക് 685 ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് രൂ. 45 ലക്ഷം വരെ നേടുകയും ചെയ്യാം.

2. ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർമാരും വെഞ്ചർ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റുകളും:

ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം ആണെങ്കിൽ, ലോണിന് യോഗ്യത നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് ഇല്ലായിരിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഏഞ്ചൽ നിക്ഷേപകരെയും വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെയും ബന്ധപ്പെടാം. ഈ നിക്ഷേപകർ ഇക്വിറ്റിക്കും ലാഭത്തിനും പകരമായി ധനസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

3. അക്കൗണ്ടുകൾ റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയിസ് ഫൈനാൻസിംഗ്:

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന്‍റെ ശമ്പളങ്ങൾ പോലുള്ള ബിസിനസ് ചെലവുകൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്സ് ഫൈനാൻസിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അടയ്ക്കാത്ത ഇൻവോയ്സുകൾ കൊലാറ്ററൽ ആയി ഉപയോഗിക്കാം. പ്രമുഖ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ക്രഞ്ച് പരിഹരിക്കാൻ ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇൻവോയ്സ് ഫൈനാൻസിംഗ് ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

4. ഇൻവെന്‍ററി ഫൈനാൻസിംഗ്:

ഇന്‍വെന്‍ററി ഫൈനാന്‍സിങ്ങ് ഒരു സെക്യുവേര്‍ഡ് ലോണാണ്, അവിടെ ഒരു കമ്പനി അതിന്‍റെ ഇന്‍വെന്‍ററി കൊലാറ്ററല്‍ ആയി പണയം വെയ്ക്കുന്നു. മറ്റ് സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് പ്രാപ്യത ഇല്ലാത്ത ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അനുയോജ്യമാണ്.

5. ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ:

അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നാണിത്. ഇത് ഒരു അൺസെക്യുവേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യമാണ്, ആസ്തികളൊന്നും പണയം വെയ്ക്കേണ്ടതില്ല.

പിയർ-ടു-പീയർ ലെൻഡിംഗ്, ക്രൌഡ്‌ഫണ്ടിംഗ്, മറ്റുള്ളവ പോലുള്ള ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ മറ്റ് വിവിധ സ്രോതസ്സുകളും ഉണ്ട്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക