പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്കുള്ള ലോണുകള്‍

സ്വന്തം പ്രാക്ടീസ് വിപുലീകരിക്കാനോ ആരംഭിക്കാനോ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാർ തുടങ്ങിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള വ്യക്തിഗത ക്രെഡിറ്റ് ഓഫറുകളാണ് പ്രൊഫഷണൽ ലോണുകൾ. ക്ലിനിക് വിപുലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് തുറക്കൽ പോലുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ ലോണുകൾ.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍, ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ (സിഎകള്‍) പോലുള്ള പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് നിരവധി പ്രത്യേക ലോണുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഡോക്ടർമാരുടെയും സിഎകളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രൊഫഷണൽ, സാമ്പത്തിക പ്രതിബദ്ധത കണക്കിലെടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. അവ ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം, കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍, ഫണ്ടുകളുടെ വേഗത്തിലുള്ള വിതരണം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പ്രൊഫഷണല്‍ ലോണുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ ആവശ്യമായ പണം എങ്ങനെ നേടാനാവും എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുക.

ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ലോണുകള്‍

 • Big loans for your big expenses

  നിങ്ങളുടെ വലിയ ചെലവുകൾക്കായി വലിയ ലോണുകൾ

  ഡോക്ടർമാർക്ക് രൂ. 50 ലക്ഷം വരെയുള്ള അൺസെക്യുവേർഡ് ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ രൂ. 2 കോടി വരെ നേടാം.

 • Lower your instalments with Flexi Loan

  ഫ്ലെക്സി ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ കുറയ്ക്കുക

  ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അൺസെക്യുവേർഡ് ലോണിൽ EMI മാത്രം പലിശ അടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ EMI 45% വരെ കുറയ്ക്കുക*.

 • Online application, minimal documentation

  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ, കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

  ഏതാനും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോൺ അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കുക.

 • Loan processing in %$$DLAP-Approval$$%*

  24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ്*

  വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവലും അതിവേഗ പ്രോസസ്സിംഗും ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം*.

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുകൾക്കുള്ള ലോണുകള്‍

 • Funds to meet all your expenses

  നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ

  CAകൾക്ക് രൂ. 45 ലക്ഷം വരെയുള്ള അൺസെക്യുവേർഡ് ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 50 ലക്ഷം വരെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

 • Flexi loan facility to reduce your EMIs

  നിങ്ങളുടെ EMI കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യം

  ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ 45% വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പലിശ മാത്രം EMI അടയ്ക്കുക*.

 • Digital application, simple documentation

  ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ലളിതമായ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

  ഏതാനും അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മാത്രം സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക.

 • Money ready in %$$CAL-Disbursal$$%

  24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പണം തയ്യാർ

  ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവൽ, വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ പണം എന്നിവ നേടുക*.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

പ്രൊഫഷണല്‍ ലോണുകള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുകള്‍

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിലും നാമമാത്രമായ ഫീസും ചാർജുകളും സഹിതം ലോണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

പലിശ നിരക്കുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ലോണുകള്‍

14% മുതൽ 17%

ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുകൾക്കുള്ള ലോണുകള്‍

14% മുതൽ 17%