പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ അന്തിമ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും നിറവേറ്റുന്നതിനും 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോൺ വിതരണം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള വേഗമേറിയ ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം*.
ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വായ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം:

 • ബിസിനസ് വിപുലീകരണം
 • പ്രവർത്തന ആവശ്യം
 • വായ്പ ഒത്തുതീർപ്പാക്കൽ
 • അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങൽ
 • പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗവും നടത്തുന്നു

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം:

 • മോര്‍ഗേജ് ബൈഔട്ട്/നിലവിലുള്ള ലോണിന്‍റെ ബാലന്‍സ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍
 • വായ്പ ഒത്തുതീർപ്പാക്കൽ
 • വിവാഹച്ചിലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
 • പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ
 • ഫൈനാൻസിംഗ് എഡ്യുക്കേഷൻ
ആസ്തി ഈടിന്മേലുള്ള ലോണിനായി എന്റെ അർഹത എങ്ങനെയാണ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്?

 താഴെപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കണക്കാക്കുന്നു:

 • വയസ്
 • വരുമാനം
 • പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം
 • നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
 • തൊഴിലിന്‍റെ/ബിസിനസിന്‍റെ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ച
 • മുൻ വായ്പാ ട്രാക്ക് റെക്കോഡ്
ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആസ്തിയിൽ എനിയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ ലോൺ കാലയളവിൽ അഗ്നിബാധയ്ക്കും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ബജാജ് ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ തെളിവ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എനിയ്ക്ക് ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എന്റെ ആസ്തിയിൽ എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്?

ആസ്തിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വ്യക്തമായിരിക്കണം, വ്യവഹാര മുക്തമായിരിക്കണം, നിലവിൽ പണയമോ ലോണോ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നിവ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.

എന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും എനിയ്ക്കും സ്വന്തമായ ഒരു ആസ്തിയിൽ എനിയ്ക്ക് ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഉവ്വ്, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ആസ്തിയുടെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥരെയും ലോണിന്റെ സഹ-അപേക്ഷകരായി പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ആസ്തി ഈടിന്മേലുള്ള ലോണിന്റെ അനുമതിയ്ക്കും വിതരണത്തിനുമുള്ള പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണ്‌?

വിതരണ പ്രക്രിയ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • പേപ്പർവർക്ക് സമർപ്പിക്കൽ
  ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക (വിശദാംശങ്ങൾക്കായി 'യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും' പേജ് കാണുക)
 • ലോൺ അനുമതി
  നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, പ്രായം, തൊഴിൽ ദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം, സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബജാജ് ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ സ്വഭാവം, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ, സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ലോൺ തുക പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോൺ അനുമതി കത്ത് നൽകുന്നതാണ്
 • ലോൺ സ്വീകരിക്കൽ
  നിങ്ങൾ ലോണിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലോൺ അനുമതി കത്തിന്‍റെ ഒപ്പിട്ട ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി സമർപ്പിക്കുക
 • ലോൺ വിതരണം
  ഒരിക്കൽ ആസ്തിയുടെ പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിക്കുകയും ലോൺ കരാർ ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും
എനിയ്ക്ക് എന്റെ ആസ്തി ഈടിന്മേലുള്ള ലോണിൽ എന്റെ പുതിയ തപാൽ വിലാസം, ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും?

താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക:

 • 020 3957 4151 ൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ വിളിച്ച് (കോൾ നിരക്കുകൾ ബാധകം)
 • ഞങ്ങളുടെ ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ വിളിക്കുന്നതിലൂടെ: 1800 209 4151
 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫിന്‍റെ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പികളും ഫോട്ടോ ഐഡന്‍റിറ്റിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുക
  നിങ്ങളുടെ പുതിയ അഡ്രസ് പ്രൂഫിന്‍റെ യഥാർത്ഥവും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ കോപ്പികൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാം
എന്‍റെ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് (ഇഎംഐ) എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വായ്പ എടുത്ത മുതൽ തുക, അതിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐകളെ ബാധിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ എത്ര വായ്പ വാങ്ങി, ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക്, ലോൺ കാലയളവ്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിന്‍റെ തുക കണക്കാക്കുകയും ബാധകമായ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ തുക ഏതാനും മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കുറയ്ക്കാം. പലിശ നിരക്കുകളിൽ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കുറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നടത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കുറയുന്നു.

എന്‍റെ ലോൺ കാലാവധി വേളയിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കുന്ന EMI -യുടെ തുക എനിയ്ക്കെങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും?

EMI -യിൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന തുക താഴെ പറയുന്ന രീതികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌:

 • കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ, എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ബാധകമായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • 020 3957 4151 -ല്‍ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക (കോള്‍ നിരക്കുകള്‍ ബാധകം)
എന്താണ്‌ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ?

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ ലോൺ തുക എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതെന്നതിന്‍റെ ഒരു പട്ടികയാണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ തിരിച്ചടവിന് എല്ലാ ഇഎംഐ (അതിന്‍റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, പലിശ ഘടകം ഉപയോഗിച്ച്) ബ്രേക്ക്-അപ്പ് നൽകുന്നു.

എന്താണ്‌ പ്രതികൂല അമോർട്ടൈസേഷൻ?

പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ യുടെ പലിശ ഘടകം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇഎംഐ തുക സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നു, എന്നാൽ ഇത് കുറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകത്തിന് കാരണമാകും. നിരക്കുകൾ തുടർച്ചയായി വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പലിശ ഘടകം ഇഎംഐ യേക്കാൾ കൂടുതലാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, മുതൽ ഘടകം (ഇഎംഐ മൈനസ് പലിശ ഘടകം) നെഗറ്റീവ് തുക നൽകുന്നു. അതിനാൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകത്തോടൊപ്പം ഓപ്പണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ശേഷിക്കുന്ന ബാലൻസ് നെഗറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകത്തോടൊപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി നെഗറ്റീവ് അമോർട്ടൈസേഷനായി പരാമർശിക്കുന്നു.

പലിശ ഘടകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പതിവ് പേമെന്‍റുകൾ അപര്യാപ്തമായതിനാൽ അമോർട്ടൈസേഷൻ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടില്ല. അടയ്ക്കാത്ത പലിശ പ്രിൻസിപ്പലിലേക്ക് ചേർക്കുകയും അത് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പലിശ നിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ മാത്രമേ സാഹചര്യം തിരികെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കസ്റ്റമർ ലോൺ തുക ഭാഗികമായി പ്രീപേ ചെയ്യണം, ലോണിന്‍റെ ഇഎംഐ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചെയ്യണം.

ഏതൊരു നിരക്ക് മാറ്റവും എങ്ങനെയാണ്‌ ലോൺ ആമർറ്റൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്?

ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കുള്ള ലോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പലിശ നിരക്ക് മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണ്. നിരക്കുകൾ മാറുമ്പോൾ, താഴെപ്പറയുന്ന രണ്ട് മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് ലോണിലേക്ക് ചെയ്യാം:

 • ലോണിന്റെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുകയോ(നിരക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ)അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വമാക്കുകയോ (നിരക്കുകൾ കുറയുമ്പോൾ) ചെയ്യുക
 • ഇഎംഐ തുക റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു (നിരക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും നിരക്കുകൾ കുറയുകയും ചെയ്താൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു)

ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന നിലയിൽ, കസ്റ്റമർ സാധാരണയായി പോസ്റ്റ്-ഡേറ്റ് ചെക്കുകൾ നൽകുന്നതിനാൽ ലോൺ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു, ഓരോ നിരക്ക് മാറ്റത്തിലും അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രീ-ഇഎംഐ തുക ഡിഫോൾട്ട് ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

എന്താണ്‌ പ്രോആക്ടീവ് ഡൗൺവാർഡ് റീപ്രൈസിംഗ്?

കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രൈസിംഗ് വർദ്ധന സംഭവിക്കുകയുള്ളു. പുതിയത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ ലോൺ പ്രൈസിംഗിൽ ക്രമാതീതമായ വർദ്ധനവുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രോ അക്റ്റീവ് മാനദണ്ഡം എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നതാണ്‌ പ്രോ-ആക്റ്റീവ് റീപ്രൈസിംഗ് പോളിസി. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‌ എപ്പോഴും തുല്യനിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് മുൻകൈ എടുത്ത് ഡൗൺവാർഡ് റീപ്രൈസിംഗ് ചെയ്യുമോ?

ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളോടുള്ള ഒരു സൌമനസ്യം എന്ന നിലയിലും സുതാര്യത നിലനിർത്തുന്നതിനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രോ-ആക്ടീവ് ഡൌണവേഡ് റീ പ്രൈസിംഗ് തന്ത്രത്തിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും അവസാന 3 മാസത്തെ ശരാശരി ഉറവിടം നിരക്കില്‍ നിന്ന് 100 ബിപിഎസ് കൂടുതല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ ശരാശരി സോഴ്സിംഗ് നിരക്കിൽ നിന്ന് 100 ബിപിഎസ് ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അത്തരം എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ ശരാശരി സോഴ്സിംഗ് നിരക്കിന് മുകളിൽ പരമാവധി 100 ബിപിഎസ് ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ താഴെയുള്ള പലിശ നിരക്കിന്‍റെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നടത്തുന്നു. ഇത് ഒരു ദ്വി-വാർഷിക പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ പ്രവർത്തനമാണ്.

എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡോസിയർ?

ഞങ്ങളുടെ മോര്‍ഗേജ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഞങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇന്‍ഡസ്ട്രിയിലുള്ള, മൂല്യവര്‍ദ്ധിത സേവനമാണ് പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ഡോസിയര്‍. ലളിതവും സ്പഷ്ടവുമായ രീതിയില്‍ ഒരു പ്രോപ്പര്‍ട്ടി സ്വന്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ എല്ലാ നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ വശങ്ങളിലൂടെയും ഇത് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടാണ്. ഇത് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി നോളജ് ടിപ്സ്, നഗരത്തിന്‍റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡെക്സ്, പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ടിപ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മാക്രോ ഘടകങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കുന്നു.

എനിയ്ക്ക് ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്‌?

നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്നവയ്ക്ക് ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കും:

 • സ്വയം കൈവശാവകാശമുള്ള വീട്
 • റെന്‍റഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ/കൊമേഴ്സ്യൽ
 • ഒഴിവുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ/കൊമേഴ്സ്യൽ
 • പങ്കാളിത്തമുള്ള ആസ്തി

താഴെപ്പറയുന്നവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല:

 • പ്ലോട്ട്
 • നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി/മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധി
 • 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി (പുതുക്കിയ വാടകക്കരാറില്ലാതെ) വാടകക്കാരുള്ള ആസ്തി
 • ഗണ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമുള്ള ഘടനാപരമായ കേടുപാടുകളോടുകൂടിയ ആസ്തി
 • കാർഷിക ഭൂമി/കൃഷി ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി
 • നിയമപ്രകാരമല്ലാത്ത ആസ്തികൾ
 • മറ്റ് ബാങ്കുകളുമായി നേരത്തേ മോർഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആസ്തി
 • മതിയായ അധികാരികളിൽ നിന്നും അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ വാണിജ്യ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർപ്പിട ആസ്തി
 • എൻആർപി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒഴികെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി
 • ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആസ്തി
 • സ്കൂളുകളും ഹോസ്റ്റലുകളും
 • ഹോട്ടൽ
ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനുള്ള ടിഎടി(ടേൺ എറൌണ്ട് ടൈം) എന്താണ്?

ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് നൽകുന്നതിനുള്ള ടിഎടി സാധാരണയായി 12 പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ്.

30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്‍റെ പരാതി/സേവന അഭ്യർത്ഥന പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം?

അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക്, താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വർദ്ധിപ്പിക്കാം:

ഉല്‍പ്പന്നം

കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍

ഇമെയിൽ ഐഡി

ഹോം ലോണ്‍ (വടക്ക് കിഴക്ക്)

ജസ്പ്രീത് ഛദ്ദ

9168360494

jaspreet.chadha@bajajfinserv.in

ഹോം ലോണ്‍ (തെക്കു കിഴക്ക്)

ഫ്രാന്‍സിസ് ജോബൈ

9962111775

francis.jobai@bajajfinserv.in

റൂറല്‍ ലോണ്‍

കുല്‍ദീപ് ലോറി

7722006833

kuldeep.lowry@bajajfinserv.in

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ

പങ്കജ് ഗുപ്ത

7757001144

pankaj.gupta@bajajfinserv.in

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ്

വിപിന്‍ അറോറ

9765494858

vipin.arora@bajajfinserv.in

'ഡെവലപ്പർ ഫൈനാൻസ്'

ദുഷ്യന്ത് പൊഡ്ഡര്‍

9920090440

dushyant.poddar@bajajfinserv.in

പ്രൊഫഷണല്‍ ലോണുകള്‍

നീരവ് കപാഡിയ

9642722000

nirav.kapadia@bajajfinserv.in

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക