How to apply mudra loan

  1. ഹോം
  2. >
  3. ബിസിനസ് ലോൺ
  4. >
  5. പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിന്‍റെ സ്രോതസ്സുകള്‍

പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിന്‍റെ സ്രോതസ്സുകള്‍

ദ്രുത അപേക്ഷ

വെറും 60 സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കൂ

PAN പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
എന്‍റർ ചെയ്യൂ 10-അക്ക നമ്പർ
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക
സാധുവായ PAN കാർഡ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഞാൻ T&C അംഗീകരിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കിയ സർവ്വീസിന്‍റെ പ്രൊമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എന്‍റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, അതിന്‍റെ പ്രതിനിധി/ബിസിസന് പങ്കാളികൾ/അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവയെ അനുവദിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

നിങ്ങളുടെ ചെറുകിട ബിസിനസിനായി പ്രവർത്തന മൂലധന ഫൈനാൻസിന്‍റെ സ്രോതസ്സുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തന മൂലധനം നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അധിക മൂലധനം ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തന മൂലധനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തന മൂലധന ഫൈനാൻസിന്‍റെ താഴെപ്പറയുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ പരിഗണിക്കാം -

1 പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾ
നിങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വകാല ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തന മൂലധന ഫൈനാൻസിന്‍റെ മികച്ച സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായി ഇത് പരിഗണിക്കുന്നു. രൂ.45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഈ പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ഉള്ളതിനാൽ തടസ്സരഹിതവുമാണ്, കൂടാതെ 2 രേഖകൾ മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2 ഫ്ലെക്സി ബിസിനസ് ലോൺ:
നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന, ഉപയോഗിച്ച തുകയ്ക്ക് മാത്രം പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു ശേഖരത്തിലേക്ക് ആക്സസ് നേടുക.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒന്നിലധികം പിൻവലിക്കലുകളും റീപേമെന്‍റുകളും നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഫ്ലെക്‌സി ലോണുകൾ മികച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. ഇതും താങ്ങാവുന്നതായ ബിസിനസ് ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്, ഇതിൽ പലിശ മാത്രമുള്ള EMI അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്, അതുവഴി EMI നിങ്ങൾക്ക് 45% വരെ കുറയ്ക്കാനാകും.

3 ഇൻവോയിസ് ഫൈനാൻസിംഗ്
പ്രവർത്തന മൂലധനം നെഗറ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കടക്കാർ അടയ്ക്കാത്ത ഇൻവോയ്സുകൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തന മൂലധന സൗകര്യം ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് സൌജന്യ പണം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി തടയുകയും നെഗറ്റീവായി പ്രവർത്തന മൂലധനം സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് പണം നൽകുന്നു.

പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഈ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

MSME എന്നാല്‍ എന്താണ്?

MSME എന്നാൽ മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം എന്‍റർപ്രൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 2006 ലെ മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം എന്‍റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് (MSMED) ആക്ടുമായുള്ള കരാറിലാണ് ഭാരത സർക്കാർ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം, ചരക്കുകളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം, സംസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്‍റർപ്രൈസുകളാണ് MSMEകൾ. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഈ മേഖല രാജ്യത്തിന്‍റെ GDP യുടെ മൂന്നിലൊന്ന് സംഭാവന ചെയ്യുകയും 110 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ MSME

ഈ സംരംഭങ്ങളിൽ പലതും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 2018-2019 ലെ സർക്കാരിന്‍റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 6 ലക്ഷത്തിലധികം MSMEകൾ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ, രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി MSMEകളെ തരംതിരിക്കുന്നു - പ്ലാന്‍റ്/മെഷിനറി എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം, സംരംഭങ്ങളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ്. എന്നിരുന്നാലും, മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ മാനദണ്ഡമായി ചേർത്ത് ഇയ്യിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുദ്രാ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

മുദ്ര ലോണ്‍ നല്‍കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (PMMY) യുടെ കീഴില്‍ കാര്‍ഷികേതര, കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഇതര മൈക്രോ, ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് രൂ.10 ലക്ഷം വരെ മുദ്ര (മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് & റീ ഫൈനാന്‍സ്‌ ഏജന്‍സി ലിമിറ്റഡ്) സ്കീമിന് കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കാം.

നിരാകരണം:
ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ഉൽപ്പന്നം (മുദ്ര ലോൺ) നിർത്തി. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന നിലവിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവ്വീസുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ദയവായി +91-8698010101 ൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര ലോൺ യോജനയുടെ സവിശേഷതകൾ:

ശിശുവിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ. 50,000 വരെ
തരുണിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ.50,001 മുതൽ രൂ.500,000 വരെ
കിഷോറിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ.500,001 മുതൽ രൂ.10,00,000 വരെ
പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌ തരുൺ ലോണിന് 0.5%, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ യൂണിറ്റുകൾ
തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് 3-5 വര്‍ഷം

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര ലോൺ സ്കീമിന് കീഴിൽ 3 പ്രോഡക്ടുകൾ ഉണ്ട്:

1 ശിശു
മുദ്രാ ലോൺ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ശിശു പദ്ധതി, രൂ. 50,000 വരെ പുതുതായി ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ അടുത്തിടെ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച സംരംഭകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു.
ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്
  • മെഷിനറി വിലപ്പട്ടികയും വാങ്ങിക്കാനുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും.
  • വാങ്ങിക്കാനുള്ള മെഷിനറിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍.
വായ്പ്പക്കാരും മെഷിനറി വിതരണക്കാരന്‍റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നല്‍കണം.

 

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

Flexi Business Loan

ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിവർത്തനം

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലോണ്‍ പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുക | 45% വരെ കുറഞ്ഞ EMI അടയ്ക്കുക*

കൂടതലറിയൂ
Machinery Loan

മെഷിനറി ലോൺ

ഉപകരണങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ രൂ.45 ലക്ഷം വരെ നേടുക | EMI ആയി പലിശ മാത്രം അടയ്ക്കുക

കൂടതലറിയൂ
Working Capital Loan People Considered Image

പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ രൂ.45 ലക്ഷം വരെ നേടൂ | സൗകര്യപ്രദമായ കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ

കൂടതലറിയൂ
Business Loan for Women People Considered Image

സ്ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ

രൂ.45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫണ്ട് നേടുക | കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

കൂടതലറിയൂ