ഒരു ബിസിനസ് ലോണിന് സിബിൽ സ്കോർ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ് ഉടമ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ബിസിനസ് ലോണിന്‍റെ അപ്രൂവലിൽ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് മതിയായ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ സിബിൽ സ്കോറും പ്രധാനമാണ്. ഒരു ഉയർന്ന സിബിൽ സ്കോർ ഒരു ബിസിനസ് ലോൺ വേഗത്തിൽ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ സൌജന്യമായി പരിശോധിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ബാധിക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, വെറും 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ*, ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

  • ഓൺലൈൻ ഫോമിലേക്ക് ഏതാനും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക
  • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കുന്നതിന് ഫോം സമർപ്പിക്കുക
  • ഒടിപി സ്ഥിരീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുക
  • നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക