ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം| പേഴ്‌സണൽ ലോൺ പ്രീക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റർ | ബജാജ് ഫിൻസെർവ്
image
Personal Loan

ഒരു ലോണിന്‍റെ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്

ദയവായി നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താമസ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നഗരം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
മൊബൈൽ നമ്പർ എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
മൊബൈൽ നമ്പർ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്

ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/ സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് പ്രതിനിധിയെ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സമ്മതം DNC/NDNC ക്കായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷനെ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

ഒടിപി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

7897897896

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ OTP ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 'വീണ്ടും അയയ്ക്കുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

47 സെക്കന്‍റുകള്‍
OTP വീണ്ടും അയക്കുക തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

ഒരു ലോണിന്‍റെ മുന്‍കൂര്‍ അടച്ചുതീര്‍ക്കല്‍ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം?

ഒരു ലോൺ നേരത്തേ തിരിച്ചടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ലോണിന്റെ ബാക്കി തുക മുഴുവനും ഒറ്റത്തവണയായി തിരിച്ചടയ്ക്കുക എന്നതാണ് ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അടച്ച EMI കളും നിങ്ങൾ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാസവും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഫോർക്ലോഷർ തുക എത്രയാകും എന്ന് കണക്കാക്കാം.