ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം| പേഴ്‌സണൽ ലോൺ പ്രീക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റർ | ബജാജ് ഫിൻസെർവ്
image
Personal Loan

ഒരു ലോണിന്‍റെ മുന്‍കൂര്‍ അടച്ചുതീര്‍ക്കല്‍ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം?

നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താമസ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്‍റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
മൊബൈൽ നമ്പർ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധികളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC/NDNCനായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C ബാധകം

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

ഒടിപി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

7897897896

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ OTP ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 'വീണ്ടും അയയ്ക്കുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

47 സെക്കന്‍റുകള്‍
OTP വീണ്ടും അയക്കുക തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

ഒരു ലോണിന്‍റെ മുന്‍കൂര്‍ അടച്ചുതീര്‍ക്കല്‍ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം?

ഒരു ലോണിന്‍റെ പ്രീ-ക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുകയുടെ മുഴുവൻ റീപേമെന്‍റ് ഒരൊറ്റ പേമെന്‍റിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകം അടച്ച EMIകളുടെ എണ്ണവും നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാസവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഫോർക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർക്ലോഷർ തുക കണക്കാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.