നിലവിലെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്, ചാർജ്ജുകൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഗോൾഡ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്ന അനുഭവം തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. ലെന്‍ഡര്‍ 100% സുതാര്യത നിലനിര്‍ത്തുന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഇല്ല.

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ നിരക്കുകൾ (രൂ.)

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 9.50% മുതല്‍ 28% വരെ

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ രൂ. 99 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി (ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം പ്രകാരം)

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതും ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്

ക്യാഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
ക്യാഷ് മോഡിലുള്ള വിതരണത്തിനന് ബാധകം

പിഴ പലിശ

ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസിൽ പ്രതിവർഷം 3% -
പിഴ പലിശ മാർജിൻ/നിരക്ക് മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് സ്ലാബിന് മുകളിലും കൂടുതലും ആയിരിക്കും, ഇത് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് ശേഷമുള്ള കുടിശ്ശികകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകമായിരിക്കും/ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഓക്ഷൻ നിരക്കുകൾ

ഫിസിക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള നിരക്ക് – ഓരോ നോട്ടീസിനും രൂ. 40 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

റിക്കവറി നിരക്കുകൾ – രൂ. 500 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പരസ്യ ഫീസ് – രൂ. 200 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

 

  • പലിശ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ കാലയളവ് (തിരിച്ചടവ് തീയതി കണക്കാക്കാതെ) (ദിവസങ്ങളിൽ) 7 ദിവസങ്ങൾ
  • സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ നിരക്കുകളിലും അധിക സെസ് ബാധകമായിരിക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക
  • ഗോൾഡ് ലോണുകളിൽ ബാധകമായ പലിശ നിരക്കുകൾ മാറാവുന്നതാണ്, അവ നിരവധി ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാം

ഗണ്യമായ ഫണ്ടുകൾ നേടുന്നതിന് വ്യക്തികൾക്ക് സ്വർണ്ണ ഇക്വിറ്റി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫൈനാൻസിംഗ് സൊലൂഷനാണ് ഗോൾഡ് ലോൺ. ലോണിന്‍റെ സുരക്ഷിതമായ സ്വഭാവം കാരണം, ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. മത്സരക്ഷമമായ പലിശ നിരക്കുകള്‍ ലോൺ താങ്ങാനാവുന്നതും പ്രാപ്യത ഉള്ളതുമാക്കുന്നു. പ്രയാസമില്ലാതെ വലിയ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ഇൻഫ്ലേഷൻ

പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് സമ്പദ്‍വ്യസ്ഥയിൽ ഉയർന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ, കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയുകയും മിക്ക വ്യക്തികളും സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. സ്വർണ്ണം പണപ്പെരുപ്പത്തിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘകാലത്തേക്ക് അത് തുടരുമ്പോൾ. അത്തരം സമയങ്ങളിൽ, സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില വർദ്ധിക്കുകയും വ്യക്തികൾക്ക് സാധാരണയായി അവരുടെ ഗോൾഡ് ലോണിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും.

സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വിപണി വില

സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വിപണി വില ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തികൾ പണയം വെയ്ക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ മൂല്യവും വർദ്ധിക്കും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള റിസ്ക് കുറവാണ്, അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്കുകളും കൂടുതൽ മത്സരക്ഷമമായിരിക്കും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍, ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശയോടെ ഗോൾഡ് ലോണുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവും.

ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് പുറമേ, നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഫറിലുള്ള പലിശ നിരക്കുകളും കുറവാകാം. ഇന്ന് തന്നെ ഗോൾഡ് ലോൺ നിരക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയിൽ നിന്ന് മുതൽ തുക കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണ പലിശ കണക്കാക്കാം. വിശ്വസനീയമായ ഗോൾഡ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഗോൾഡ് ലോൺ കാലയളവിന്‍റെ അവസാനം നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം.

ഗോൾഡ് ലോണിൽ പലിശ മാത്രമേ എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ കഴിയൂ?

അതെ, പലിശ മാത്രം അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ലോൺ തുക സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് മൂന്ന് ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ തിരിച്ചടവ് ഓപ്ഷനുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

  • പ്രതിമാസമോ, ദ്വിമാസമോ, ത്രൈമാസമോ, അർദ്ധവാർഷികമോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികമോ ആയി പലിശ ഘടകം മാത്രം അടയ്‌ക്കുക, കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ മുതൽ തുക തിരികെ നൽകുക
  • ഗോൾഡ് ലോണിൽ താങ്ങാവുന്ന ഇഎംഐ ആയി പലിശയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകങ്ങളും തിരിച്ചടയ്ക്കുക
  • ലോൺ കാലയളവിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ പലിശ അടച്ച് ലോൺ കാലയളവിൽ മുതൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാം

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനോ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലോ ഗോൾഡ് ലോണിലുള്ള പേ-ഔട്ടുകൾ നൽകുന്നതിനോ ലഭ്യമായ റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തമ താല്‍പ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

എന്‍റെ ഗോൾഡ് ലോണിലെ പലിശ നിരക്കിൽ എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടോ?

മറ്റേതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ടിനെയും പോലെ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ യോഗ്യതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. 750 ൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണത്തിന്മേലുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുന്നു. തിരിച്ചടവിലെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും ഉൾപ്പെടെ, ആകർഷകമായ സേവന നിബന്ധനകളും തിരിച്ചടവ് ഓപ്ഷനുകളും നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 750+ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും.

ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പണപ്പെരുപ്പവും സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വിപണി വിലയും പോലുള്ള ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കും. കൂടാതെ, 720 ന് മുകളിൽ സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോണിൽ അനുകൂലമായ പലിശ നിരക്ക് നേടാൻ സഹായിക്കും.

ഗോൾഡ് ലോണുകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുകളും ചാർജുകളും എത്രയാണ്?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് നാമമാത്രമായ ചാര്‍ജ്ജുകളില്‍ ഗോള്‍ഡ് ലോണുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫീസും നിരക്കുകളും സുതാര്യവും കുറഞ്ഞതുമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുൻകൂറായി നൽകേണ്ടിവരും. ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9.50%* മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സ്വർണ്ണ തുകയുടെ രൂ. 99 പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഞങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫീസുകളും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക.

ഞാൻ പണയം വെയ്ക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുമോ?

അതെ, പണയം വെച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് 22 കാരറ്റും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ആഭരണങ്ങളിൽ വിലപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക