സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

 • Reduce your EMIs by up tohalf*

  നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ പകുതി വരെ കുറയ്ക്കുക*

  സവിശേഷമായ ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് കാലയളവിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് 45%* വരെ കുറഞ്ഞ ഇഎംഐ അടയ്ക്കുക.

 • Repay over %$$BOL-Tenor-Max-Months$$%

  84 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക

  7 വർഷം വരെയുള്ള സൌകര്യപ്രദമായ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ താങ്ങാനാവുന്ന ഇഎംഐകളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക. 

 • No collateral needed

  കൊലാറ്ററൽ ആവശ്യമില്ല

  ഒരു ഗ്യാരണ്ടറിന്‍റെ ആവശ്യമില്ലാതെയും സ്വത്ത് പണയം വെയ്ക്കാതെയും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കൂ.

 • Get exclusive pre-approved offers

  പ്രത്യേക പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറുകൾ നേടുക

  ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഓഫറുകൾ നേടുകയും നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിച്ച് ഏതാനും ക്ലിക്കുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

 • Get a loan up to %$$BOL-Loan-Amount$$%

  രൂ. 45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോണ്‍ നേടുക

  ഉയർന്ന ബിസിനസ് ലോൺ അനുമതി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റുക.

നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിൽ രൂ. 45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർച്ച നൽകുക. പുതിയ മെഷിനറി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുക, സീസണൽ തൊഴിലാളികൾ വാങ്ങുക, പുതിയ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സ്ഥാപന ഉടമകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം ലളിതമായി സുരക്ഷിതമാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോൺ 1 വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇഎംഐ സ്‍പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ, സവിശേഷമായ ഫ്ലെക്സി സൗകര്യത്തോടൊപ്പം പലിശ മാത്രം ഇഎംഐ ആയി അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നേടുക, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ 45% വരെ കുറയ്ക്കുക*. നിങ്ങളുടെ അനുമതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിൻവലിക്കാനും അധിക ചാർജ് ഇല്ലാതെ പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും സീറോ കൊലാറ്ററലും സഹിതം ഈ ബിസിനസ് ലോൺ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ കാണാൻ 'ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി ബിസിനസ് ലോൺ തുക എത്രയാണ്?

നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 45 ലക്ഷം വരെ അനുമതി ലഭിക്കും. ഈ തുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും, പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾക്കായി പിച്ച് ചെയ്യാനും, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് സൗകര്യങ്ങൾ പുതുക്കാനും, പ്രവർത്തന മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം.

ഫ്ലെക്സി ബിസിനസ് ലോൺ സൗകര്യം എന്താണ്?

ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ ഏതാണ്ട് പകുതി* കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ റീപേമെന്‍റ് സൗകര്യമാണ്. നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുകയിൽ മാത്രം പലിശ ഈടാക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ലോൺ കാലയളവിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

ബിസിനസ് ലോണിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നാമമാത്രമായ ബിസിനസ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 17% ൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ബിസിനസ് ലോൺ ഫീസുകളുടെയും ചാർജുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ പട്ടികയ്ക്ക്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ.

ഒരു ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എത്രയാണ്?

ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് ഉള്ള 24 മുതൽ 72 വരെ വയസ്സ്* ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന പൗരനായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് 685 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക