ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಅರ್ಹತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸಲು ಇಂದಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭ EMI ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮರುಪಾವತಿ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಎಂದರೇನು?

ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಸಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮರಳಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುಂಗಡಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವಾರು ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅಡವಿಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ EMI ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಲೋನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ EMI ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮಾಸಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂಗಡದ ಸುಲಭ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಆರಿಸಬಹುದಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

    1. ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರದ EMI ಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ

ಸಾಲಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೋನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗೂಡಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಲೋನ್ ಅಸಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

    2. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ

ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋನ್ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ನಿಗದಿತ ಮಾಸಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲೋನ್ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮೊತ್ತದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗದ ಮರುಪಾವತಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

    3. ಬುಲೆಟ್‌/ವೇಗದ ಮರುಪಾವತಿಗಳು

ಸಾಲಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ/ವೇಗದ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಲೋನ್ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಲೋನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಅಡವಿಡಲಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

    4. EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಮರುಪಾವತಿಗಳು

ಇದು EMI ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಾಸಿಕ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು EMI ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೋನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ