ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಅರ್ಥವೇನು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (NWC) ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೊಂದುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ = ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸೆಟ್‌‌ಗಳು (ಕಡಿಮೆ ನಗದು) – ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ)

ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು (ಸಿಎ) = ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಖಾತೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಾಲಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತ. ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಗದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (ಸಿಎಲ್) = ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೊತ್ತ.

ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಪನಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ CA ಗಳು ಮತ್ತು CL ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

  • ದಾಸ್ತಾನುಗಳು – ರೂ. 40,000
  • ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ – ರೂ. 50,000
  • ನಗದು – ರೂ. 10,000
  • ಸಾಲಗಾರರು – ರೂ. 5,000
  • ಸಾಲದಾತರು – ರೂ. 10,000
  • ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್‌ಗಳು – ರೂ. 30,000
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ – ರೂ. 5,000

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, NWC ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:

NWC = CA – CL

= (ಇನ್ವೆಂಟರಿಗಳು + ಅಕೌಂಟ್‌ ರಿಸೀವೇಬಲ್‌ಗಳು + ಡೆಬ್ಟರ್‌ಗಳು – ನಗದು) – (ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್‌ಗಳು + ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ - ಕ್ರೆಡಿಟರ್‌ಗಳು)

= (40,000 + 50,000 + 5,000 – 10,000) – (30,000 + 5,000 – 10,000)

= 85,000 – 25,000

= ರೂ. 60,000

ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 60,000 ರ ನಿವ್ವಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊರತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓದು: ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ