ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳು ಯಾವುವು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

1. ಶಾಶ್ವತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು.

2. ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೊತ್ತ. ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಗದು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

3. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏರಿಳಿತದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ನೆಗಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆಯು ನೆಗಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

5. ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಹ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

6. ನಿಯಮಿತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ನಿಯಮಿತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಬುದು ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಾಸರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

7. ಸೀಸನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ಸೀಸನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೀಸನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

8. ವಿಶೇಷ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ವಿಶೇಷ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಳ ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ* ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್‌ಗೆ (*ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ವಿಎಎಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.

ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಂದೇ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ