ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಎನ್ನುವರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಸಾಲ-ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಂಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಖರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, ಪಾವತಿಸಿದ ಇಎಂಐಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಾಲಾವಧಿ, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಯಸುವ ತಿಂಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ