ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (ಇಪಿಎಫ್) ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥರಾದರೆ, ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. 1972 ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪಾವತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪಡೆದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಎಂದರೇನು?

1972 ರ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ನಗದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ, ವಜಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಸತತ 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ನೀವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಹಣ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ರ ಪಾವತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು 1972 ರ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪಾವತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಬಹುದು.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಗಳಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:

 • ಉದ್ಯೋಗಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು.
 • ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರಬೇಕು.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕದ ಸೂತ್ರ

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಟಗರಿಗಳಿವೆ.

 • ಕೆಟಗರಿ 1: ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • ಕೆಟಗರಿ 2: ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕವರ್ ಆಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಈ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ವೇತನದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ದುಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಕೆಟಗರಿ 1: ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು - ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಡೆಯಬಾರಿ ಪಡೆದ ವೇತನ:

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ:

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ = ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಪಡೆದ ವೇತನ x (15/26*) x ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳು

*ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 26 ದಿನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

**ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ವೇತನದ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು:

 • ಬೇಸಿಕ್
 • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ
 • ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಕಮಿಷನ್

ಉದಾಹರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ನೀವು ಪಡೆದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 80,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತ:

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ = ರೂ. 80,000 x (15/26) x 10 = ರೂ. 4.62 ಲಕ್ಷ

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 10. ತಿಂಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಟಗರಿ 2: ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 26 ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ = ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ x (15/30) x ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳು

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ = ರೂ. 80,000 x (15/30) x 10 = ರೂ. 4.00 ಲಕ್ಷ

ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾಸಿಕ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಬದಲು 26 ದಿನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

 • ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ: ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ಅಂದಾಜು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಸುಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ: ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ನೀವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಖರ ಮೊತ್ತಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಕೆಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಕ. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ: ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಖ. ಕಾಲಾವಧಿ: ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಂತರ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ಮೇಲಿನ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಲೈಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮರುಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಲೈಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲವು. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿ ನೀವು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು = (15 x ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳ x ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ)/30. ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಿಯಮ ಏನು?

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ 15 ದಿನಗಳ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೇತನದ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

4.8 ವರ್ಷಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆಯೇ?

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು: ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದಾಗ ಈ ನಿಯಮ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ?

1972 ರ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯು, ಕೆಲಸಗಾರರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ. ಹಿಂದೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1972 ರ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ: ಗರಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ಮೊತ್ತ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯು ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಟಿಪ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಯೇ?

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿವಾಳಿತನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು.

ನೀವು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಎಫ್‌ಡಿ) ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.60% ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್‌ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು [ಐಸಿಆರ್‌ಎ] ಎಎಎ (ಸ್ಥಿರ) ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಎಫ್‌ಎಲ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಎಎಎ/ ಸ್ಥಿರತೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೀವು ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
 

ಇನ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.