ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್‌ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಹೊರ ಹರಿವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ.

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

An EMI calculator is the best tool that you can use for computing EMIs before you apply for a loan. This straightforward tool requires only a few key inputs, like loan amount, interest rate, and term, to determine your monthly payments. In addition, it includes a breakdown of the principal and interest amounts. By adjusting the term, you can tailor your repayment options to your finances. By clicking on "View repayment schedule," you may also view your monthly or annual business loan EMIs.

How to use business loan calculator for monthly EMIs?

A business loan calculator is an online tool that helps you estimate your monthly EMIs (equated monthly instalments) for a business loan. To use a business loan calculator, you need to enter the following details:

  • The loan amount that you want to borrow
  • The interest rate being charged
  • The loan tenure that you prefer

The calculator will then display the EMI amount that you need to pay every month, along with the total interest and principal components. You can also view the repayment schedule, which shows how your loan balance reduces over time.

Using a business loan calculator can help you plan your finances better and choose the most suitable loan option for your business needs. You can adjust the loan amount, tenure, and interest rate to find the optimal combination that suits your budget and repayment capacity.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್(ಗಳು) ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ. ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಲೋನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ (ಗಳು) ಅದರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("ಬಿಎಫ್ಎಲ್")ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಎಲ್‌ನಿಂದ ಬಾಧ್ಯತೆ, ಭರವಸೆ, ಖಾತರಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬದ್ಧತೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್(ಗಳು) ಬಳಕೆದಾರರು/ಗ್ರಾಹಕರು ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್‌ನಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿವಿಧ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರ/ಗ್ರಾಹಕರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಬಿಎಫ್ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಎಂದರೇನು?

The easiest and standard method of repaying your loan is via EMIs. Your loan gets divided into equal, fixed sums that you pay monthly until you have fully repaid your loan. An EMI consists of the loan’s principal amount and the interest accrued on it.

How does a business loan calculator work?

A business loan EMI calculator tells you the approximate amount you will have to pay as EMI on the loan amount you wish to take for your desired tenure. It also gives you the total interest amount that will be due on the loan, as well as the total payable amount. With this information, you can plan your repayment more easily to accommodate your current and future income and expenditures.

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು (ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನಿಗೆ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

A business loan EMI calculator helps you predetermine the amount payable at the end of every month. It will help you opt for a loan amount that matches the plans of your business and plan your cash resources accordingly.

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು?

The rate of interest is between 9.75% to 30% per annum.

ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು:

  • ನೀವು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು
  • ನೀವು 685 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ