நடப்பு மூலதன கடன்கள் மீதான வட்டி விகிதம் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

நடப்பு மூலதன கடன்கள் மீதான வட்டி விகிதம் உங்கள் தகுதியை பாதிக்கும் பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. இதில் உங்களிடம் உள்ள நிறுவனத்தின் வகை, உங்கள் தொழில் விண்டேஜ் மற்றும் வருவாய் ஆகியவை அடங்கும். பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் நடப்பு மூலதன கடன் கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதத்துடன் வருகிறது, இது ரூ. 50 லட்சம் வரை ஒப்புதல் தொகைக்கு ஆண்டுக்கு 9.75% முதல் 30% வரை தொடங்குகிறது.

உங்கள் நடப்பு மூலதன கடன் மீது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை கணக்கிட தொழில் கடன் இஎம்ஐ கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தவும்.