நீண்ட-கால நடப்பு மூலதனம் என்றால் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

நீண்ட-கால நடப்பு மூலதனம் என்பது 84 மாதங்களுக்கும் மேற்பட்ட தவணைக்காலத்துடன் வரும் கடனாகும். இந்த கடன்களின் முதன்மை நன்மைகளாவன:

  • குறுகிய-கால கடன்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறைந்த வட்டி விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளது.
  • இது நீண்ட திருப்பிச் செலுத்தும் நேரத்துடன் வருகிறது, இதனால் ஒரு தொழிலை அதன் நீண்ட கால திட்டங்களுடன் அதன் கடன்களை சரிசெய்ய உதவுகிறது.
  • வணிகங்கள் திருப்பிச் செலுத்துவதை எளிதாக்குவதன் மூலம் இது நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.

தொழில்கள் ஒரு ஆரோக்கியமான நடப்பு மூலதனத்தை பராமரிக்க அல்லது அவர்களின் நீண்ட கால வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க நீண்ட கால நடப்பு மூலதனத்தை பயன்படுத்தலாம்.

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் ரூ. 50 லட்சம் வரை நீண்ட கால நடப்பு மூலதன கடன்களை வழங்குகிறது, இதை 180 மாதங்கள் காலத்தில் எளிதான இஎம்ஐ-களில் திருப்பிச் செலுத்த முடியும்.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்