மருத்துவர்களுக்கான எம்எஸ்எம்இ கடனின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

 • High loan value

  அதிக கடன் மதிப்பு

  Get an unsecured loan of up to Rs. 55 lakh.

 • Faster processing and instant funds

  விரைவான செயல்முறை மற்றும் உடனடி நிதிகள்

  The loan application process with Bajaj Finance is swift. Receive the amount within 48 hours*.

 • Nominal documentation and no collateral

  பெயரளவு ஆவணங்கள் மற்றும் அடமானம் இல்லை

  Now you can get an MSME loan for doctors with minimal paperwork and without keeping any security.

 • Repayment flexibility

  திருப்பிச் செலுத்தும் நெகிழ்வுத்தன்மை

  Pick a tenure of up to 96 months and repay your loan easily.

 • Flexi loan facility

  ஃப்ளெக்ஸி கடன் வசதி

  With the Flexi Loan facility from Bajaj Finance, you just need to pay interest on the amount you borrow.

 • No additional charges on part-payment

  பகுதியளவு-பணம்செலுத்தலில் கூடுதல் கட்டணங்கள் இல்லை

  You can part-prepay your loan without any extra charges.

*விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

மருத்துவர்களுக்கான எம்எஸ்எம்இ கடனுக்கு தேவையான தகுதி வரம்பு மற்றும் ஆவணங்கள்

You can now get an MSME loan for doctors from Bajaj Finance by meeting the below-mentioned eligibility criteria.

 • சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மருத்துவர்கள் (எம்டி/ டிஎம்/ எம்எஸ்): எம்பிபிஎஸ் பட்டம் மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
 • பட்டதாரி மருத்துவர்கள் (எம்பிபிஎஸ்): மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
 • பல் மருத்துவர்கள் (பிடிஎஸ்/ எம்டிஎஸ்): குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் பிந்தைய-தகுதி அனுபவம்
 • ஆயுர்வேத மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் (பிஎச்எம்எஸ்/ பிஏஎம்எஸ்): குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் தகுதிக்கு பிந்தைய அனுபவம்

பொருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள்

கட்டண வகைகள் பொருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள்
வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 11% - 18%
செயல்முறை கட்டணம் கடன் தொகையில் 2.95% வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)
ஆவணப்படுத்தல் கட்டணங்கள் ரூ. 2,360/- வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)
ஃப்ளெக்ஸி கட்டணம்

Term Loan: Not applicable

Flexi Term Loan (Flexi Dropline): Up to Rs. 999/- (inclusive of applicable taxes)

Flexi Hybrid Loan (as applicable below):
• ரூ. 2,00,000/ க்கும் குறைவான கடன் தொகைக்கு ரூ. 1,999/- வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)-
• ரூ. 2,00,000/- முதல் ரூ. 3,99,999 வரையிலான கடன் தொகைக்கு ரூ. 3,999/- வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)/-
• ரூ. 4,00,000 முதல் ரூ. 5,99,999 வரையிலான கடன் தொகைக்கு ரூ. 5,999/- வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)/-
• ரூ. 6,00,000 முதல் ரூ. 6,99,999 வரையிலான கடன் தொகைக்கு ரூ. 9,999/- வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)/-
• ரூ. 10,00,000/- மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட கடன் தொகைக்கு ரூ. 7,999/- வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)

*The Flexi charges above will be deducted upfront from the loan amount.

*Loan amount includes approved loan amount, insurance premium, VAS charges and documentation charges.

முன்செலுத்தல் கட்டணம்
Full prepayment
Term Loan: Up to 4.72% (inclusive of applicable taxes) of the outstanding loan amount as on the date of full prepayment

ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடன் (ப்ளெக்ஸி டிராப்லைன்): முழு முன்கூட்டியே செலுத்தப்பட்ட தேதியின்படி திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணையின்படி மொத்த வித்ட்ரா செய்யக்கூடிய தொகையில் 4.72% வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)

ஃப்ளெக்ஸி ஹைப்ரிட் கடன்: முழு முன்கூட்டியே செலுத்தும் தேதியின்படி திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணையின்படி மொத்த வித்ட்ரா செய்யக்கூடிய தொகையில் 4.72% வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)

Part prepayment
• Up to 4.72% (inclusive of applicable taxes) of the principal amount of loan prepaid on the date of such part prepayment
• ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடன் ( ஃப்ளெக்ஸி டிராப்லைன்) மற்றும் ஃப்ளெக்ஸி ஹைப்ரிட் கடனுக்கு பொருந்தாது
ஆண்டு பராமரிப்பு கட்டணங்கள் டேர்ம் கடன்: பொருந்தாது

ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடன் (ஃப்ளெக்ஸி டிராப்லைன்): அத்தகைய கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும் தேதியில் மொத்த வித்ட்ரா செய்யக்கூடிய தொகையில் (திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணையின்படி) 0.295% வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)

ஃப்ளெக்ஸி ஃஹைப்ரிட் கடன்:
• ஆரம்ப தவணைக்காலத்தின் போது மொத்த வித்ட்ரா செய்யக்கூடிய தொகையில் 0.59% வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)
• அடுத்தடுத்த தவணைக்காலத்தின் போது மொத்த வித்ட்ரா செய்யக்கூடிய தொகையில் 0.295% வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)
பவுன்ஸ் கட்டணங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் கருவியில் இயல்புநிலை ஏற்பட்டால், ஒரு பவுன்ஸிற்கு ரூ. 1,500/- விதிக்கப்படும்.
அபராத கட்டணம் மாதாந்திர தவணை செலுத்துவதில் தாமதம் மாதாந்திர தவணை நிலுவையில் மாதத்திற்கு 3.50% விகிதத்தில் அபராத வட்டியை ஈர்க்கும், மாதாந்திர தவணை பெறப்பட்ட தேதி வரை.
முத்திரை வரி மாநில சட்டங்களின்படி செலுத்த வேண்டியது மற்றும் கடன் தொகையிலிருந்து முன்கூட்டியே கழிக்கப்பட்டது
Mandate rejection service charges புதிய மேண்டேட் பதிவு செய்யப்படும் வரை வாடிக்கையாளரின் வங்கியால் நிராகரிக்கப்பட்ட மேண்டேட்டிற்கான நிலுவை தேதியின் முதல் மாதத்திற்கு ரூ. 450/
தவறிய கால வட்டி/ ப்ரீ-EMI வட்டி Broken period interest/ pre-EMI interest shall mean the amount of interest on loan for the number of day(s), which is (are) charged in two scenarios:

Scenario 1 – More than 30 days from the date of loan disbursal till the first EMI is charged:

இந்த சூழ்நிலையில், விடுபட்ட காலத்திற்கான வட்டி பின்வரும் முறைகளால் மீட்கப்படுகிறது:
• டேர்ம் கடனுக்கு: கடன் வழங்கலில் இருந்து கழிக்கப்பட்டது
• ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடனுக்கு: முதல் தவணையில் சேர்க்கப்பட்டது
• ஃப்ளெக்ஸி ஹைப்ரிட் கடனுக்கு: முதல் தவணையில் சேர்க்கப்பட்டது

Scenario 2 – Less than 30 days from the date of loan disbursal till the first EMI is charged:

இந்த சூழ்நிலையில், கடன் வழங்கப்பட்டதால் உண்மையான நாட்களுக்கு மட்டுமே வட்டி வசூலிக்கப்படுகிறது.
கட்டணங்களை மாற்றவும் கடன் தொகையில் 1.18% வரை (பொருந்தக்கூடிய வரிகள் உட்பட)

(Switch fee is applicable only in case of switch of loan. In switch cases, processing fees and documentation charges will not be applicable.)
மேண்டேட் பதிவு கட்டணங்கள் In case of UPI mandate registration, Re. 1 (inclusive of applicable taxes) will be collected from the customer.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

மருத்துவர்களுக்கான எம்எஸ்எம்இ கடனைப் பெறுவதற்கு வருமானச் சான்றை சமர்ப்பிப்பது அவசியமா?

No, it is not necessary to submit income proof to secure an MSME loan.

புதிய ஊழியர்களை பயன்படுத்த மருத்துவர்களுக்கான எம்எஸ்எம்இ கடனை நான் பயன்படுத்த முடியுமா?

ஆம், புதிய ஊழியர்களை பயன்படுத்த மருத்துவர்களுக்கான எம்எஸ்எம்இ கடனை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஏனெனில் இது இறுதி-பயன்பாட்டு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை.

மருத்துவர்களுக்கான எம்எஸ்எம்இ கடனுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?

Yes. The online application process just takes a few minutes. You will need to fill in a few details and keep the eligibility documents handy.

To apply for a loan for doctors online, click here.

Can I foreclose an MSME loan for doctors with Bajaj Finance before the tenure ends?

Yes, you can foreclose your doctor loan from Bajaj Finance before the tenure ends by paying nominal charges.

What is the minimum tenure of MSME loans for professionals?

The minimum tenure of MSME loans for professionals such as doctors is 12 months.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்