எஃப்டி வட்டி விகிதங்கள் - இந்தியாவில் சமீபத்திய நிலையான வைப்புத்தொகை விகிதங்களை சரிபார்க்கவும்

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் உங்கள் வசதிக்கேற்ப ஒரு நிலையான தவணைக்காலத்திற்கு முதலீடு செய்து அதிக எஃப்டி வட்டி விகிதத்தில் உங்கள் சேமிப்பை அதிகரிக்கவும். பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் 60 வயதிற்குட்பட்ட குடிமக்களுக்கு ஆண்டுக்கு 7.50%* வரை மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆண்டுக்கு 7.75%* வரை கவர்ச்சிகரமான நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது. மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் வைப்புகளில் ஆண்டுக்கு 0.25% வரை கூடுதல் நிலையான வைப்புத்தொகை விகித நன்மையைப் பெறுகின்றனர். சந்தை-இணைக்கப்பட்ட கருவிகள் மூலம், சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை வருமானத்தை பாதிக்கும் என்பதால் ஒருவர் குறிப்பிடத்தக்க ரிஸ்க் அப்பீடைட் கொண்டிருக்க வேண்டும். இருப்பினும், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் எஃப்டி அதிக எஃப்டி விகிதங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் பணம் முற்றிலும் பாதுகாப்பானது மற்றும் சந்தை நிலைமைகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

ரூ. 15,000 முதல் ரூ. 5 கோடி வரையிலான வைப்புகளுக்கு 60 வயதிற்குட்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கான வருடாந்திர வட்டி விகிதம்
(w.e.f October 7, 2022)
தவணைக்காலம் மாதங்களில் 12 – 23 24 – 35 36 – 60
ஒட்டுமொத்தம் 6.55% ஆண்டுக்கு. 7.25% ஆண்டுக்கு. 7.40% ஆண்டுக்கு.
மாதாந்திரம் 6.36% ஆண்டுக்கு. 7.02% ஆண்டுக்கு. 7.16% ஆண்டுக்கு.
ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும் 6.40% ஆண்டுக்கு. 7.06% ஆண்டுக்கு. 7.20% ஆண்டுக்கு.
அரையாண்டு 6.45% ஆண்டுக்கு. 7.12% ஆண்டுக்கு. 7.27% ஆண்டுக்கு.
வருடாந்திரம் 6.55% ஆண்டுக்கு. 7.25% ஆண்டுக்கு. 7.40% ஆண்டுக்கு.

 

Annual rate of interest for senior citizens for deposits from Rs. 15,000 up to Rs. 5 Crore (w.e.f October 7, 2022)

தவணைக்காலம் மாதங்களில்

ஒட்டுமொத்தம்

ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத

மெச்சூரிட்டியில்

(ஆண்டுக்கு %.)

மாதாந்திரம்

(ஆண்டுக்கு %.)

ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும்

(ஆண்டுக்கு %.)

அரையாண்டு

(ஆண்டுக்கு %.)

வருடாந்திரம்

(ஆண்டுக்கு %.)

12 - 23 மாதங்கள்

6.80% ஆண்டுக்கு.

6.60% ஆண்டுக்கு.

6.63% ஆண்டுக்கு.

6.69% ஆண்டுக்கு.

6.80% ஆண்டுக்கு.

24 - 35 மாதங்கள்

7.50% ஆண்டுக்கு.

7.25% ஆண்டுக்கு.

7.30% ஆண்டுக்கு.

7.36% ஆண்டுக்கு.

7.50% ஆண்டுக்கு.

36 - 60 மாதங்கள்

7.65% ஆண்டுக்கு.

7.39% ஆண்டுக்கு.

7.44% ஆண்டுக்கு.

7.51% ஆண்டுக்கு.

7.65% ஆண்டுக்கு.


ஒட்டுமொத்த வைப்புகளுக்கான சிறப்பு எஃப்டி வட்டி விகிதங்கள்

தவணைக்காலம் மாதங்களில்

15

18

22

30

33

44

மெச்சூரிட்டியில்

(60 வயதிற்குட்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு)

6.70% ஆண்டுக்கு. 6.80% ஆண்டுக்கு. 7.05% ஆண்டுக்கு. 7.35% ஆண்டுக்கு. 7.35% ஆண்டுக்கு. 7.50% ஆண்டுக்கு.

மெச்சூரிட்டியில் (மூத்த குடிமக்களுக்கு)

6.95% ஆண்டுக்கு.

7.05% ஆண்டுக்கு.

7.30% ஆண்டுக்கு.

7.60% ஆண்டுக்கு.

ஆண்டுக்கு 7.60.%.

7.75% ஆண்டுக்கு.


60 வயதிற்குட்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத வைப்புத்தொகை சிறப்பு எஃப்டி வட்டி விகிதங்கள்

தவணைக்காலம் மாதங்களில்

15

18

22

30

33

44

மாதாந்திரம்

6.50% ஆண்டுக்கு.

6.60% ஆண்டுக்கு.

6.83% ஆண்டுக்கு.

7.11% ஆண்டுக்கு.

7.11% ஆண்டுக்கு.

7.25% ஆண்டுக்கு.

ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும்

6.54% ஆண்டுக்கு.

6.63% ஆண்டுக்கு.

6.87% ஆண்டுக்கு.

7.16% ஆண்டுக்கு.

7.16% ஆண்டுக்கு.

7.30% ஆண்டுக்கு.

அரையாண்டு

6.59% ஆண்டுக்கு.

6.69% ஆண்டுக்கு.

6.93% ஆண்டுக்கு.

7.22% ஆண்டுக்கு.

7.22% ஆண்டுக்கு.

7.36% ஆண்டுக்கு.

வருடாந்திரம்

6.70% ஆண்டுக்கு.

6.80% ஆண்டுக்கு.

7.05% ஆண்டுக்கு.

7.35% ஆண்டுக்கு.

7.35% ஆண்டுக்கு.

7.50% ஆண்டுக்கு.


மூத்த குடிமக்களுக்கான ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத வைப்புத்தொகை சிறப்பு எஃப்டி வட்டி விகிதங்கள்

தவணைக்காலம் மாதங்களில்

15

18

22

30

33

44

மாதாந்திரம்

6.74% ஆண்டுக்கு.

6.83% ஆண்டுக்கு.

7.07% ஆண்டுக்கு.

7.35% ஆண்டுக்கு.

7.35% ஆண்டுக்கு.

7.49% ஆண்டுக்கு.

ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும்

6.78% ஆண்டுக்கு.

6.87% ஆண்டுக்கு.

7.11% ஆண்டுக்கு.

7.39% ஆண்டுக்கு.

7.39% ஆண்டுக்கு.

7.53% ஆண்டுக்கு.

அரையாண்டு

6.83% ஆண்டுக்கு.

6.93% ஆண்டுக்கு.

7.17% ஆண்டுக்கு.

7.46% ஆண்டுக்கு.

7.46% ஆண்டுக்கு.

7.61% ஆண்டுக்கு.

வருடாந்திரம்

6.95% ஆண்டுக்கு.

7.05% ஆண்டுக்கு.

7.30% ஆண்டுக்கு.

7.60% ஆண்டுக்கு.

7.60% ஆண்டுக்கு.

7.75% ஆண்டுக்கு.


Rate benefits basis customer category (w.e.f October 7, 2022)

  • மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆண்டுக்கு 0.25% வரை கூடுதல் விகித நன்மைகள்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் எஃப்டி-களுடன், நீங்கள் நெகிழ்வான தவணைக்காலங்கள், அவ்வப்போது வட்டி பேஅவுட்கள், எளிதான புதுப்பித்தல் வசதி, கவர்ச்சிகரமான நிலையான வைப்பு விகிதங்கள் தவிர எஃப்டி மீதான கடனை பெறலாம். 60 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 7.50% வரை நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகிதங்களை சம்பாதிக்கலாம், அதேசமயம் மூத்த குடிமக்கள் ஆண்டுக்கு 7.75% வரை பாதுகாப்பான வருமானத்தைப் பெறலாம், இது இந்தியாவின் சிறந்த நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகிதங்களில் ஒன்றாகும்.

Start your investment journey with Bajaj Finance FD, and multiply your savings. For those looking to invest in a fixed deposit, here are the latest FD interest rates offered by Bajaj Finance on cumulative deposits, with payouts at maturity, w.e.f October 7, 2022.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகையின் சிறப்பம்சங்கள்

வட்டி விகிதம்

ஆண்டுக்கு 7.75% வரை.

குறைந்தபட்ச தவணைக்காலம்

1 வருடம்

அதிகபட்ச தவணைக்காலம்

5 வருடங்கள்

வைப்புத் தொகை

குறைந்தபட்சம்- ரூ. 15,000

விண்ணப்ப செயல்முறை

எளிதான ஆன்லைன் காகிதமில்லா செயல்முறை

ஆன்லைன் பணம்செலுத்தல் விருப்பங்கள்

நெட் பேங்கிங் மற்றும் UPI

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது நிலையான வைப்புத்தொகையில் நான் மாதாந்திர வட்டியை பெற முடியுமா?

ஆம், நீங்கள் எப்போதும் கால வட்டி பேஅவுட்களை தேர்வு செய்யலாம் மற்றும் உங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை மீது மாதாந்திர வட்டியை தேர்வு செய்யலாம். மாதாந்திர நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி தொகையை கணக்கிட, நீங்கள் எஃப்டி மாதாந்திர வட்டி கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தலாம்.

எஃப்டி-க்கான வட்டி வரிக்கு உட்பட்டதா?

ஆம், நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி முழுமையாக வரிக்கு உட்பட்டது. நீங்கள் சம்பாதிக்கும் வட்டி உங்கள் மொத்த வருமானத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது மற்றும் உங்கள் மொத்த வருமானத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய ஸ்லாப் விகிதங்களில் வரி விதிக்கப்படுகிறது. உங்கள் வருமான வரி ரிட்டர்ன் 'மற்ற ஆதாரங்களிலிருந்து வருமானம்' கீழ் காண்பிக்கப்படுகிறது. வருமான வரி மட்டுமின்றி, வங்கிகளும் நிறுவனங்களும் உங்கள் வட்டி வருமானம் மீது டிடிஎஸ்-ஐ கழிக்கும். எஃப்டி வட்டி மீது உங்கள் டிடிஎஸ்-ஐ நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

எஃப்டி ஒரு நல்ல முதலீட்டு கருவியா?

ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்வது தங்கள் சேமிப்புகளை வளர்ப்பதற்கு நிலையான முதலீட்டு வழியை தேடும் ஆபத்தை விரும்பாத முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்தது. சிறந்த நிலையான வைப்புத்தொகை விகிதங்களில் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் பயனடையலாம், நெகிழ்வான தவணைக்காலங்கள் மற்றும் கால பேஅவுட் விருப்பங்களை தேர்வு செய்யலாம். எஃப்டி-கள் சிறந்த குறைந்த-ஆபத்து முதலீட்டு விருப்பங்களில் ஒன்றாகும், இது உங்கள் சேமிப்புகளை விரைவாக அதிகரிக்க உதவும். சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களின் எந்தவொரு விளைவும் இல்லாமல் நீங்கள் பாதுகாப்பான வருமானத்தை பெறலாம்.

எஃப்டி-க்கான குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச தவணைக்காலங்கள் யாவை?

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புகளில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும்போது உங்கள் தவணைக்காலத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். நீங்கள் 12 மற்றும் 60 மாதங்களுக்கு இடையில் ஒரு தவணைக்காலத்தை தேர்வு செய்யலாம், மற்றும் ஒருவேளை நீங்கள் கால பேஅவுட்களை பெற தேர்வு செய்தால், உங்கள் கால பேஅவுட்களின் ஃப்ரீக்வென்சியையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

நிலையான வைப்புகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம் என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட தவணைக்காலத்திற்கு ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்யும்போது, உங்கள் எஃப்டி வழங்குநர் வழங்கும் சமீபத்திய நிலையான வைப்புத்தொகை விகிதங்களின் அடிப்படையில் உங்கள் வைப்புத்தொகையின் மீது வருமானத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். தற்போதைய நிலையான வைப்புத்தொகை விகிதங்கள் குறைவாக உள்ளன, ஆனால் சமீபத்திய எஃப்டி உடன் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகையுடன் பாதுகாப்பு மற்றும் அதிக வருவாய்களின் இரட்டை நன்மையை நீங்கள் பெற முடியும்.

5 ஆண்டுகளில் எனக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

நீங்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்தால், உங்கள் சேமிப்பை 40%-ஐ விட அதிகமாக வளர்க்கலாம். இதை புரிந்துகொள்ள, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் எஃப்டி-யில் 44 மாதங்களுக்கு நீங்கள் ரூ. 1,00,000 முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் என்று கருதுவோம்.

44 மாதங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகிதங்களை சிறப்பாக தெரிந்துகொள்ள உங்களுக்கு உதவுவதற்கான அட்டவணை கீழே உள்ளது:

வாடிக்கையாளர் வகை

வட்டி விகிதம்

வட்டி பேஅவுட்

மெச்சூரிட்டி தொகை

60 வயதிற்குட்பட்ட குடிமக்கள்

7.50% ஆண்டுக்கு.

ரூ. 30,366

ரூ 1,30,366

மூத்த குடிமக்கள்

7.75% ஆண்டுக்கு.

ரூ. 31,481

ரூ 1,31,481

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை உங்கள் சேமிப்புகளை திறமையாக வளர்ப்பதற்கு கவர்ச்சிகரமான 5 ஆண்டு FD வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது. ஆஃப்லைனில் முதலீடு செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் முதலீட்டுத் தொகையில் 40% வரை வருமானமாக பெறலாம். ஆன்லைனில் முதலீடு செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை 41% அதிகரிக்கலாம், மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் முதலீட்டை 42% வரை வளர்க்கலாம்.

அதிக நிலையான வைப்புத்தொகை விகிதங்களுடன் சிறந்த எஃப்டி திட்டத்தை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

உங்கள் தேவையின் அடிப்படையில், சிறந்த நிலையான வைப்புத்தொகை விகிதங்களுக்கான சரியான திட்டத்தை தேர்வு செய்வது அவசியமாகும். உங்கள் மெச்சூரிட்டி காலத்தின் இறுதியில் உங்கள் வட்டியை பெறுவதற்கான விருப்பத்தேர்வு உங்களிடம் உள்ளது அல்லது கால பேஅவுட் விருப்பங்களை தேர்வு செய்யுங்கள். நீங்கள் உங்கள் வழக்கமான செலவுகளை சமாளிக்க விரும்பினால், நீங்கள் கால பேஅவுட்களின் விருப்பத்தை தேர்வு செய்யலாம், ஆனால் உங்கள் தவணைக்காலத்தின் இறுதியில் ஒரு மொத்த தொகையை நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் தவணைக்காலத்தின் இறுதியில் உங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டியை பெற நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

முதலீடு செய்ய திட்டமிடும்போது சில முதலீட்டாளர்கள் தற்போதைய எஃப்டி விகிதங்களையும் கருதுகின்றனர். உங்கள் சேமிப்புகளை வளர்ப்பதற்கான சிறந்த வழியாக இது இருக்கலாம், மேலும் உங்கள் நிறுவன எஃப்டி மிக அதிக பாதுகாப்பு மதிப்பீடுகளை கொண்டுள்ளதை உறுதி செய்வது அவசியமாகும், இதனால் உங்கள் அசல் தொகை ஆபத்தில் இல்லை.

எஃப்டி வட்டி விகிதங்களை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

இந்தியாவில் எஃப்டி வட்டி விகிதங்கள் ஆர்பிஐ விதிமுறைகளை சார்ந்துள்ளது. ஆர்பிஐ-இன் ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் வணிக வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்களை பாதிக்கிறது. இது முதிர்ச்சியின் போது பெறத்தக்க வருமானத்தை பாதிக்கிறது. இருப்பினும், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் ஒரு என்பிஎஃப்சி என்பதால் நேரடியாக மத்திய வங்கியால் கட்டுப்படுத்தப்படாது. அவர்களின் நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகிதங்கள் பாலிசி விகிதங்களில் குறைப்புகள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்ட மாற்றங்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் நோயாளியாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்