செயலியை பதிவிறக்குங்கள் படம்

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் செயலி

ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் கால்குலேட்டர்

ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்யும் போது, நிலவும் FD வட்டி விகிதத்தின் படி நீங்கள் டெபாசிட் செய்த தொகைக்கு வட்டி பெறமுடியும். இந்த வட்டி ஒருசில காலத்திற்குள் அதிகமாகும், மற்றும் இது உங்கள் சேமிப்புகளை வளர்க்க உதவுகிறது. FD மெச்சூரிட்டி தொகை, சம்பாதித்த வட்டி மற்றும் பேஅவுட் தொகையை தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் அவர்களின் முதலீட்டை முன்கூட்டியே திட்டமிட பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு முன்னர், உங்கள் முதலீடுகளின் சரியான மதிப்பை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.

வாடிக்கையாளர் வகை

புதிய வாடிக்கையாளர்

மூத்தக் குடிமகன்

பஜாஜ் ஊழியர்

தற்போதைய வாடிக்கையாளர்

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8%

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8.25%

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8.25%

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8.35%

தயவுசெய்து வாடிக்கையாளர் வகையை தேர்வு செய்யவும்

முதலீட்டுத் தொகை
ரூ
|
25K
|
20L
|
40L
|
60L
|
80L
|
1Cr
முதலீட்டு தவணைக்காலம்
|
12
|
24
|
36
|
48
|
60

ஒட்டுமொத்தம்

 • வட்டி விகிதம் :

  0%

 • வட்டி செலவினம் :

  Rs.0

 • முதிர்ச்சி அடையும் காலம் :

  --

 • மெச்சூரிட்டி தொகை :

  Rs.0

ஒட்டுமொத்த நிலையான வைப்பு என்றால் என்ன? ?

ஒட்டுமொத்த நிலையான வைப்புத்தொகையில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் போது, உங்கள் வட்டியானது வருடாந்திரமாக அதிகரிக்கப்படும் ஆனால் மெச்சூரிட்டியின் போது உங்களுக்கு செலுத்தப்படும்.

ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத

 • காலம்

  வட்டி விகிதம்

  வட்டி செலவினம்

 • மாதாந்திரம்

  8.1%

  2,000

 • ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும்

  8.3%

  4,400

 • அரையாண்டு

  8.6%

  8,900

 • முழு ஆண்டு

  8.9%

  16,400

ஒட்டு-மொத்தமில்லாத நிலையான வைப்புத்தொகை என்றால் என்ன?

ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத நிலையான வைப்புத்தொகையில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் போது, நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு மாதாந்திரம், காலாண்டு, அரையாண்டு மற்றும் வருடாந்திர இடைவெளிகளில் வட்டி செலுத்தல்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: மேலே உள்ள கால்குலேட்டரில் உள்ள ROI வழங்கப்பட்ட உண்மையான விகிதங்களுடன் 4 BPS வரை மாறுபடலாம்.

DID You Know ? Bajaj Finance is now offering interest rates of up to 8.35% on Fixed Deposits. Get guaranteed returns on your investment.- Invest Online

FD கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

ஆன்லைன் FD கால்குலேட்டர் பயன்படுத்துவது ஒரு எளிய செயல்முறை.
FD வட்டி விகித கால்குலேட்டரை பயன்படுத்துவதற்கான படிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

 • வாடிக்கையாளரின் வகையை தேர்ந்தெடுங்கள் எ.கா. புதிய வாடிக்கையாளர்/தற்போதைய வாடிக்கையாளர்/மூத்த குடிமக்கள்

 • நீங்கள் விரும்பும் நிலையான வைப்புத்தொகை வகையை தேர்ந்தெடுக்கவும் எ.கா ஒட்டு-மொத்தம் அல்லது ஒட்டு-மொத்தம் இல்லாதது

 • உங்கள் வைப்பு நிதி தொகையை தேர்ந்தெடுங்கள்

 • நீங்கள் விரும்பும் நிலையான வைப்புத்தொகை காலம் தேர்ந்தெடுக்கவும்

 • பிறகு நீங்கள் பெற்ற வட்டி அளவு மற்றும் முதிர்வு பெற்ற மொத்த தொகை ஆகியவற்றை பார்க்கலாம்

முதலீட்டை தொடங்குவதற்கு முன், உங்கள் வருவாய்களை தீர்மானிப்பதற்கு பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் FD கால்குலேட்டரை பயன்படுத்துவது ஒரு சிறந்த வழியாகும். இது உங்களின் நிதி தேவைகளை சிறப்பாக திட்டமிட உதவுகிறது, மற்றும் உங்கள் முதலீட்டின் மீது வருவாய்களை அதிகரிக்கிறது.

நிலையான வைப்பின் மெச்சூரிட்டி தொகையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

நீங்கள் FD முதிர்வுத் தொகையைத் தீர்மானிக்க நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம். வெறுமனே FD கால்குலேட்டர் பக்கத்திற்கு சென்று உங்கள் வாடிக்கையாளரின் வகை, உங்கள் FD வகை, அதாவது ஒட்டுமொத்த அல்லது கூட்டு அல்லாதவை மற்றும் உங்கள் அசல் மற்றும் தவணைக்காலம் ஆகியவற்றைத் தேர்வு செய்யவும். நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள காலத்தில் அசல் மீது பெறப்பட்ட வட்டி தொகை மற்றும் நிலையான வைப்பு தொகையின் மொத்த முதிர்வு தொகையை பார்க்கலாம்.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் FD வட்டி கால்குலேட்டரை உங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை முதிர்வு அளவை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் தேர்வு செய்யும் FD வகையின் படி வட்டி விகிதங்கள் வேறுபடுகின்றன, அதாவது ஒட்டுமொத்த / ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத மற்றும் தவணை காலம் மற்றும் அசல் தொகை போன்றவை. இந்த கால்குலேட்டர் முதிர்வுத் தொகையை ஒரு சில நிமிடங்களில் தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

நிலையான வைப்புத் தொகையின் வட்டி எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது?

உங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை முதலீட்டின் வருமானங்கள், உங்கள் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் வட்டி செலுத்தல்களின் தவணைகளை பொருத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த வட்டி விகிதங்கள் அவ்வப்போது அதிகரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் FD வட்டி விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான கால்குலேட்டர் ஃபார்முலா கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

FD கணக்கீடு ஃபார்முலா இங்கே உள்ளது:

A=P(1+r/n)^n*t

இங்கு

 • A என்பது மெச்சூரிட்டி தொகை
 • P என்பது அசல் தொகை
 • r என்பது வட்டி விகிதம்
 • t என்பது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை
 • n என்பது இணைக்கப்பட்ட வட்டி ஃப்ரீக்வென்சி
இதை நன்றாக புரிந்துகொள்ள, ஒரு எடுத்துக்காட்டை கருத்தில் கொள்ளலாம். நீங்கள் ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் 8% வட்டி விகிதத்தில் 3 வருட தவணை காலத்திற்கு ரூ. 1,00,000 முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், இது ஆண்டுதோறும் தொகுக்கப்படும் (n=4). வழங்கப்பட்ட ஃபார்முலா படி, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கணக்கீடு இங்கே உள்ளது:

A=100000*{[1+(0.08/4)]^(4*3)}
• A=100000*1.26824
• A=126824

எனவே, உங்கள் இறுதி தொகை ரூ. 1,26,824. இதை கைமுறையாக கணக்கிடும் போது, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் வருவாய்களை மதிப்பீடு செய்யலாம். இங்கே, நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் உங்கள் முதலீட்டு தொகை மற்றும் தவணைக்காலத்தை உள்ளிட வேண்டும், இது மெச்சூரிட்டியில் பெறக்கூடிய தொகையை கணக்கிட உதவுகிறது.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகித கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்பு வட்டி கால்குலேட்டர் முதிர்வு காலத்தில் நீங்கள் பெறும் அளவு வட்டியுடன் கூடிய வைப்புத் தொகையை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. வைப்பு தொகை, தவணைக்காலம் மற்றும் வட்டி செலுத்தும் கால இடைவெளி ஆகியவற்றை மாற்றுவதன் மூலம் பெறக்கூடிய வட்டியை கணக்கிட மற்றும் ஒப்பிட்டு பார்க்க உதவுகிறது.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது?

பஜாஜ் ஃபின்சர்வின் FD வட்டி விகித கால்குலேட்டர் பயன்படுத்த மிகவும் சுலபமானது. முதிர்வு மீதான பெறதக்க தொகையை கணக்கிட நீங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை மற்றும் தவணை காலத்தை இதில் உள்ளிட வேண்டும்.இது மேலும் கூட்டு மற்றும் கூட்டு அல்லாத பணம் செலுத்தல்களை கணக்கிடவும் உங்களுக்கு உதவுகிறது.

நிலையான வைப்புத்தொகை மீது மாதாந்திர வட்டியை நாங்கள் பெற முடியுமா?

ஆம். நீங்கள் குறிப்பிட்ட கால பேஅவுட்களை தேர்வு செய்தால், மற்றும் மாதாந்திர ஃப்ரீக்வென்சியை தேர்ந்தெடுத்தால் மாதாந்திர வட்டி பேஅவுட்டை பெற முடியும். நீங்கள் உங்கள் பணத்தை FD-களில் முதலீடு செய்யும்போது, உங்கள் அசல் தொகை மீது நீங்கள் வட்டியை பெறுவீர்கள், அவை அவ்வப்போது பெற முடியும். பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை உங்கள் தவணைக்காலத்தின் ஃப்ரீக்வென்சியை தேர்வு செய்ய உதவுகிறது, மற்றும் FD கால்குலேட்டரில் தேவையான மதிப்புகளை உள்ளிடும் போது நீங்கள் பெறக்கூடிய வருவாய்களை காணலாம்.
நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டின் மீது மாதாந்திர வருவாய் வேண்டும் என நினைத்தால், நீங்கள் உங்கள் வட்டி செலுத்தலை மாதாந்திர அடிப்படையில் தேர்வு செய்ய வேண்டும். நிலையான வைப்புத்தொகை மாதாந்திர வட்டி கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தி உங்கள் வருவாயை சுலபமாக கணக்கிட முடியும்.
இருப்பினும், உங்களின் அவ்வப்போது வட்டி செலுத்துதல் முறையை பொருத்து உங்களின் வட்டி விகிதங்கள் மாறுபடுகின்றன. நீங்கள் எந்த அளவிற்கு அவ்வப்போது உங்கள் வட்டியை வித்ட்ரா செய்கிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு வட்டியின் மீதான வருவாய் குறைகிறது. நீங்கள் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் FD கால்குலேட்டர் மூலம் உங்கள் வருவாய்களை முன்கூட்டியே தொடர்ந்து சரிபார்த்து கொண்டே இருக்கலாம், எனவே இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் நிதி தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட முடியும்.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகையின் பல்வேறு தவணைக்காலங்கள் மீது வழங்கப்படும் வட்டி விகிதங்கள் என்ன?

புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்காக:

ரூ.5 கோடி வரையிலான வைப்புகளுக்கு வருடாந்திர வட்டி விகிதம் (05 மார்ச் 2020 முதல் அமல்)

தவணைக்காலம் மாதங்களில் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ( ரூ.) ஒட்டுமொத்தம் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத
மாதாந்திரம் ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும் அரையாண்டு வருடாந்திரம்
12 – 23 25,000 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%
24 – 35 7.65% 7.39% 7.44% 7.51% 7.65%
36 - 47 7.70% 7.44% 7.49% 7.56% 7.70%
48 - 60 7.80% 7.53% 7.58% 7.65% 7.80%

மூத்த குடிமக்கள் (வயது சான்று வழங்குவதற்கு உட்பட்டது) கூடுதல் 0.25% ஐ அனுபவிப்பார்கள் வட்டி விகிதம்.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் ஒட்டுமொத்தம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத செலுத்துதல் விருப்பங்கள் இடையேயான வேறுபாடு என்ன?

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தும் போது, நீங்கள் ஒட்டுமொத்தம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாதது என இரண்டு தேர்வுகளை பார்க்க முடியும், இவை உங்களின் வட்டி விகிதம் மற்றும் முதிர்வு மதிப்புகளை தீர்மானிக்கின்றன. இந்த திட்டங்களை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்:

ஒட்டுமொத்தம்-அல்லாத திட்டம்

 • பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் 'ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத’ நிலையான வைப்புத்தொகை திட்டத்தில், வட்டியானது மாதாந்திர, காலாண்டு, அரையாண்டு மற்றும் முழு ஆண்டு அடிப்படையில் செலுத்தப்படுகிறது. ஒரு அவ்வப்போது வட்டி பெறுதல் முறையை தேர்வு செய்யும் ஒரு தனிநபருக்கு இந்த திட்டம் சௌகரியமாக இருக்கும்.

ஒட்டுமொத்த திட்டம்

 • பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் 'ஒட்டுமொத்த’ நிலையான வைப்புத்தொகை திட்டத்தில், வட்டி தொகையானது முதிர்வின் போது அசல் தொகையுடன் செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் இது ஆண்டுதோறும் தொகுக்கப்படுகிறது . இந்த திட்டம், அவ்வப்போது வட்டி செலுத்தல் செயல்முறை தேவைப்படாத மற்றும் பண பெருக்க திட்டமாக செயல்படும் ஒரு தனிநபருக்கு ஏற்றது.

எங்களின் FD கால்குலேட்டரில் சரியான மதிப்புகளை தேர்வு செய்யும் போது, நீங்கள் உங்கள் தேவைகளை தீர்மானித்து அதற்கேற்ப சரியான தேர்வை வழங்குவது மிகவும் முக்கியம்.

நான் ஏன் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

Bajaj Finance Fixed Deposit comes with FAAA Rating by CRISIL and MAAA Rating by ICRA, offering the highest security for your investment. Moreover, there are 6 flexible tenors to choose from, to suit individual needs.

எங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகையின் மற்ற சில நன்மைகள் இங்கே உள்ளன:

 • கூடுதலாக 0.25% மூத்த குடிமக்களுக்கான வட்டி

 • கால வட்டி பேஅவுட்களை தேர்வு செய்வதற்கான விருப்பத்தேர்வுகளுடன் 12 மற்றும் 60 மாதங்களுக்கு இடையில் நெகிழ்வான தவணைக்காலங்கள்

 • தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கான எளிதான ஆன்லைன் முதலீட்டு செயல்முறை, மற்றும் வீட்டிற்கு வந்து ஆவண சேகரிப்பு வசதிகள்

 • உங்கள் FD தொகையில் 75% வரை நிலையான வைப்பு மீதான கடன்

 • டெபிட் கார்டு, மல்டி-டெபாசிட் மற்றும் ஆட்டோ-புதுப்பித்தல் வசதிகள் போன்ற சிறப்பம்சங்களுடன் உங்கள் முதலீட்டு பயணத்தை எளிமையாக்க உதவும் டிஜிட்டல்-செயல்படுத்தப்பட்ட FD கிளைகளுக்கான அணுகல்.

இந்த அம்சங்கள் மற்றும் பயன்களுடன் கூடுதலாக, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டர் பயன்படுத்தி, முதலீடு செய்யும் முன்னரே நீங்கள் உங்கள் வருவாய்களை சுலபமாக கணக்கிட முடியும், இது சரியான வருவாயை உங்களுக்கு சுலபமாக வழங்குகிறது.