செயலியை பதிவிறக்குங்கள் image

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் செயலி

நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டர்

ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்யும் போது, நிலவும் FD வட்டி விகிதத்தின் படி நீங்கள் டெபாசிட் செய்த தொகைக்கு வட்டி பெறமுடியும். இந்த வட்டி ஒருசில காலத்திற்குள் அதிகமாகும், மற்றும் இது உங்கள் சேமிப்புகளை வளர்க்க உதவுகிறது. FD மெச்சூரிட்டி தொகை, சம்பாதித்த வட்டி மற்றும் பேஅவுட் தொகையை தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் அவர்களின் முதலீட்டை முன்கூட்டியே திட்டமிட பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு முன்னர், உங்கள் முதலீடுகளின் சரியான மதிப்பை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.

வாடிக்கையாளர் வகை

மூத்த குடிமக்கள் அல்லாதவர் (ஆஃப்லைனில் முதலீடு செய்தல்)

மூத்த குடிமகன் அல்லாதவர் (ஆன்லைனில் முதலீடு செய்தல்)

மூத்தக் குடிமகன்
(ஆஃப்லைன்/ஆன்லைனில் முதலீடு செய்தல்)

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8%

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8.25%

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8.25%

பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்

8.35%

தயவுசெய்து வாடிக்கையாளர் வகையை தேர்வு செய்யவும்

முதலீட்டுத் தொகை
ரூ
|
25K
|
20L
|
40L
|
60L
|
80L
|
1Cr
முதலீட்டு தவணைக்காலம்
|
12
|
24
|
36
|
48
|
60

ஒட்டுமொத்தம்

 (குறிப்புக்காக,உண்மையான வருவாய் மாறுபடலாம்)

 • வட்டி விகிதம் :

  0%

 • வட்டி செலவினம் :

  Rs.0

 • முதிர்ச்சி அடையும் காலம் :

  --

 • மெச்சூரிட்டி தொகை :

  Rs.0

ஒட்டுமொத்த நிலையான வைப்பு என்றால் என்ன? ?

ஒட்டுமொத்த நிலையான வைப்புத்தொகையில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் போது, உங்கள் வட்டியானது வருடாந்திரமாக அதிகரிக்கப்படும் ஆனால் மெச்சூரிட்டியின் போது உங்களுக்கு செலுத்தப்படும்.

ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத

 (குறிப்புக்காக,உண்மையான வருவாய் மாறுபடலாம்)

 • காலம்

  வட்டி விகிதம்

  வட்டி செலவினம்

 • மாதாந்திரம்

  8.1%

  2,000

 • ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும்

  8.3%

  4,400

 • அரையாண்டு

  8.6%

  8,900

 • முழு ஆண்டு

  8.9%

  16,400

ஒட்டு-மொத்தமில்லாத நிலையான வைப்புத்தொகை என்றால் என்ன?

ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத நிலையான வைப்புத்தொகையில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் போது, நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு மாதாந்திரம், காலாண்டு, அரையாண்டு மற்றும் வருடாந்திர இடைவெளிகளில் வட்டி செலுத்தல்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: மேலே உள்ள கால்குலேட்டரில் உள்ள ROI வழங்கப்பட்ட உண்மையான விகிதங்களுடன் 4 BPS வரை மாறுபடலாம்.

DID You Know ? Bajaj Finance is now offering interest rates of upto 6.60% on fixed deposit and 0.25% more for senior citizens. What's more, online investors get 0.10% extra (not applicable for senior citizens) - Invest Online

✔️FD கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

ஆன்லைன் FD மெச்சூரிட்டி கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துவது எளிய செயல்முறையாகும்.
FD வட்டி விகித கால்குலேட்டரை பயன்படுத்துவதற்கான படிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

 • வாடிக்கையாளரின் வகையை தேர்ந்தெடுங்கள் எ.கா. புதிய வாடிக்கையாளர்/தற்போதைய வாடிக்கையாளர்/மூத்த குடிமக்கள்

 • நீங்கள் விரும்பும் நிலையான வைப்புத்தொகை வகையை தேர்ந்தெடுக்கவும் எ.கா ஒட்டு-மொத்தம் அல்லது ஒட்டு-மொத்தம் இல்லாதது

 • உங்கள் வைப்பு நிதி தொகையை தேர்ந்தெடுங்கள்

 • நிலையான வைப்புத்தொகையின் விருப்பமான தவணைக்காலத்தை தேர்வு செய்யவும்

 • பிறகு நீங்கள் பெற்ற வட்டி அளவு மற்றும் முதிர்வு பெற்ற மொத்த தொகை ஆகியவற்றை பார்க்கலாம்

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துவது நீங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு முன்னர், உங்கள் வருமானத்தை தீர்மானிக்க ஒரு சிறந்த வழியாக இருக்கலாம். இது உங்கள் நிதிகளை எளிதாக சீராக்கவும், மற்றும் உங்கள் முதலீட்டின் மீதான வருவாயை அதிகரிக்கவும் உதவும்.

✔️ நிலையான வைப்புத்தொகை மெச்சூரிட்டி தொகையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

FD மெச்சூரிட்டி தொகையை தீர்மானிக்க நீங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டர் அல்லது டேர்ம் வைப்பு கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தலாம். FD கால்குலேட்டருக்கு சென்று நீங்கள் வாடிக்கையாளரின் வகை, உங்கள் FD வகை, அதாவது ஒட்டுமொத்தம் அல்லது ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத மற்றும் உங்கள் அசல் மற்றும் தவணைக்காலம் ஆகியவற்றை தேர்வு செய்யவும். நீங்கள் குறிப்பிட்ட தவணைக்காலத்திற்கான அசல் மீது சம்பாதித்த வட்டி தொகை மற்றும் உங்கள் நிலையான வைப்பின் மொத்த மெச்சூரிட்டி தொகையையும் தானாகவே பார்க்க முடியும்.

உங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகையின் மெச்சூரிட்டி தொகையை தீர்மானிக்க பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் FD தொகை கால்குலேட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் தேர்வு செய்யும் FD வகையின் படி வட்டி விகிதங்கள் மாறுபடும், அதாவது ஒட்டுமொத்தம்/ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத மற்றும் தவணைக்காலம் மற்றும் அசல் தொகை. இந்த கால்குலேட்டர் மெச்சூரிட்டி தொகையை வெறும் ஒரு சில நிமிடங்களில் தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

✔️ நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

உங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை முதலீட்டின் வருமானங்கள், உங்கள் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் வட்டி செலுத்தல்களின் தவணைகளை பொருத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த வட்டி விகிதங்கள் அவ்வப்போது அதிகரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் FD வட்டி விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான கால்குலேட்டர் ஃபார்முலா கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

✔️FD கணக்கீட்டு ஃபார்முலா இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

A=P(1+r/n)^n*t

இங்கு

 • A என்பது மெச்சூரிட்டி தொகை
 • P என்பது அசல் தொகை
 • r என்பது வட்டி விகிதம்
 • t என்பது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை
 • n என்பது இணைக்கப்பட்ட வட்டி ஃப்ரீக்வென்சி
இதை நன்றாக புரிந்துகொள்ள, ஒரு எடுத்துக்காட்டை கருத்தில் கொள்ளலாம். நீங்கள் 8% வட்டி விகிதத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் ரூ. 1,00,000 முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், இது கூட்டுவட்டியுடன் செலுத்தப்படும் (n=1). வழங்கப்பட்ட ஃபார்முலா படி, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கணக்கீடு இங்கே உள்ளது:

A=100000*{[1+(0.08/1)]^(1*3)}
• A=100000*1.25971
• A=125971

எனவே, உங்கள் இறுதி தொகை ரூ. 1,25,971. இதை கைமுறையாக கணக்கிடும் போது, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் வருவாய்களை மதிப்பீடு செய்யலாம். இங்கே, நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் முதலீட்டு தொகை மற்றும் தவணைக்காலத்தை உள்ளிட வேண்டும், இது மெச்சூரிட்டியின் போது பெறக்கூடிய தொகையை கணக்கிட உதவுகிறது.

 

✔️ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகித கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி கால்குலேட்டர் உங்கள் வைப்புத்தொகை மெச்சூரிட்டி அடையும்போது பெறக்கூடிய தொகையை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. வைப்புத் தொகை, தவணைக்காலம் மற்றும் வட்டி செலுத்தும் கால இடைவெளியை மாற்றுவதன் மூலம் பெறக்கூடிய வட்டியை கணக்கிட்டு ஒப்பிடவும் இது உதவுகிறது.

✔️ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது?

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸின் FD வட்டி விகிதங்கள் கால்குலேட்டரை பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது. மெச்சூரிட்டியின் போது பெறக்கூடிய தொகையை கணக்கிட நீங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகை மற்றும் தவணைக்காலத்தை உள்ளிடலாம். இது ஒட்டுமொத்தம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத தொகைகளையும் கணக்கிட உதவுகிறது.

✔️ நிலையான வைப்புத்தொகை மீது மாதாந்திர வட்டியை நாங்கள் பெற முடியுமா?

ஆம். நீங்கள் குறிப்பிட்ட கால பேஅவுட்களை தேர்வு செய்தால், மற்றும் மாதாந்திர ஃப்ரீக்வென்சியை தேர்ந்தெடுத்தால் மாதாந்திர வட்டி பேஅவுட்டை பெற முடியும். நீங்கள் உங்கள் பணத்தை FD-களில் முதலீடு செய்யும்போது, உங்கள் அசல் தொகை மீது நீங்கள் வட்டியை பெறுவீர்கள், அவற்றை அவ்வப்போது பெற முடியும். பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை உங்கள் தவணைக்காலத்தின் ஃப்ரீக்வென்சியை தேர்வு செய்ய உதவுகிறது, மற்றும் மாதாந்திர FD பேஅவுட் கால்குலேட்டரில் தேவையான மதிப்புகளை உள்ளிடும் போது நீங்கள் பெறக்கூடிய வருவாய்களை காணலாம்.
நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டின் மீது மாதாந்திர வருவாய் வேண்டும் என நினைத்தால், நீங்கள் உங்கள் வட்டி செலுத்தலை மாதாந்திர அடிப்படையில் தேர்வு செய்ய வேண்டும். நிலையான வைப்புத்தொகை மாதாந்திர வட்டி கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தி உங்கள் வருவாயை சுலபமாக கணக்கிட முடியும்.
இருப்பினும், உங்களின் அவ்வப்போது வட்டி செலுத்துதல் முறையை பொருத்து உங்களின் வட்டி விகிதங்கள் மாறுபடுகின்றன. நீங்கள் எந்த அளவிற்கு அவ்வப்போது உங்கள் வட்டியை வித்ட்ரா செய்கிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு வட்டியின் மீதான வருவாய் குறைகிறது. நீங்கள் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் FD கால்குலேட்டர் மூலம் உங்கள் வருவாய்களை முன்கூட்டியே தொடர்ந்து சரிபார்த்து கொண்டே இருக்கலாம், எனவே இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் நிதி தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட முடியும்.

✔️ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகையில் பல்வேறு தவணைக்காலங்களுக்கு வழங்கப்படும் வட்டி விகிதங்கள் யாவை?

புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்காக:

ரூ.5 கோடி வரை வைப்புக்காக செல்லுபடியாகும் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் (02 நவம்பர் 2020 முதல்)

தவணைக்காலம் மாதங்களில் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ( ரூ.) ஒட்டுமொத்தம் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத
மாதாந்திரம் ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும் அரையாண்டு வருடாந்திரம்
12 – 23 25,000 6.10% 5.94% 5.97% 6.01% 6.10%
24 – 35 6.30% 6.13% 6.16% 6.20% 6.30%
36 - 60 6.60% 6.41% 6.44% 6.49% 6.60%

மூத்த குடிமக்கள் (வயது சான்று வழங்குவதற்கு உட்பட்டது) கூடுதல் 0.25% ஐ அனுபவிப்பார்கள் வட்டி விகிதம்.

✔️ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் ஒட்டுமொத்தம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத பேஅவுட் விருப்பத்தேர்வுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு என்ன?

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தும் போது, நீங்கள் ஒட்டுமொத்தம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாதது என இரண்டு தேர்வுகளை பார்க்க முடியும், இவை உங்களின் வட்டி விகிதம் மற்றும் முதிர்வு மதிப்புகளை தீர்மானிக்கின்றன. இந்த திட்டங்களை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்:

ஒட்டுமொத்தம்-அல்லாத திட்டம்

 • பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் 'ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத’ நிலையான வைப்புத்தொகை திட்டத்தில், வட்டியானது மாதாந்திர, காலாண்டு, அரையாண்டு மற்றும் முழு ஆண்டு அடிப்படையில் செலுத்தப்படுகிறது. ஒரு அவ்வப்போது வட்டி பெறுதல் முறையை தேர்வு செய்யும் ஒரு தனிநபருக்கு இந்த திட்டம் சௌகரியமாக இருக்கும்.

ஒட்டுமொத்த திட்டம்

 • பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் 'ஒட்டுமொத்த’ நிலையான வைப்புத்தொகை திட்டத்தில், வட்டி தொகையானது முதிர்வின் போது அசல் தொகையுடன் செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் இது ஆண்டுதோறும் தொகுக்கப்படுகிறது . இந்த திட்டம், அவ்வப்போது வட்டி செலுத்தல் செயல்முறை தேவைப்படாத மற்றும் பண பெருக்க திட்டமாக செயல்படும் ஒரு தனிநபருக்கு ஏற்றது.

எங்களின் FD கால்குலேட்டரில் சரியான மதிப்புகளை தேர்வு செய்யும் போது, நீங்கள் உங்கள் தேவைகளை தீர்மானித்து அதற்கேற்ப சரியான தேர்வை வழங்குவது மிகவும் முக்கியம்.

✔️ நான் ஏன் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை CRISIL மற்றும் ICRA மூலம் MAAA மதிப்பீடுன் வருகிறது, இது உங்கள் முதலீட்டிற்கு மிக அதிக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. மேலும், தனிநபர் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு தேர்வு செய்ய 6 நெகிழ்வான தவணைக்காலங்கள் உள்ளன.

எங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகையின் மற்ற சில நன்மைகள் இங்கே உள்ளன:

 • கூடுதலாக 0.25% மூத்த குடிமக்களுக்கான வட்டி

 • கால வட்டி பேஅவுட்களை தேர்வு செய்யும் விருப்பங்களுடன் 12 மற்றும் 60 மாதங்களுக்கு இடையிலான நெகிழ்வான தவணைக்காலங்கள்

 • தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கான எளிதான ஆன்லைன் முதலீட்டு செயல்முறை, மற்றும் வீட்டிற்கு வந்து ஆவண சேகரிப்பு வசதிகள்

 • உங்கள் FD தொகையில் 75% வரை நிலையான வைப்பு மீதான கடன்

 • டெபிட் கார்டு, மல்டி-டெபாசிட் மற்றும் ஆட்டோ-புதுப்பித்தல் வசதிகள் போன்ற சிறப்பம்சங்களுடன் உங்கள் முதலீட்டு பயணத்தை எளிமையாக்க உதவும் டிஜிட்டல்-செயல்படுத்தப்பட்ட FD கிளைகளுக்கான அணுகல்.

இந்த அம்சங்கள் மற்றும் பயன்களுடன் கூடுதலாக, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை கால்குலேட்டர் பயன்படுத்தி, முதலீடு செய்யும் முன்னரே நீங்கள் உங்கள் வருவாய்களை சுலபமாக கணக்கிட முடியும், இது சரியான வருவாயை உங்களுக்கு சுலபமாக வழங்குகிறது.

✔️ FD-யில் மெச்சூரிட்டி தொகை என்றால் என்ன?

உங்கள் நிலையான வைப்பின் மெச்சூரிட்டி தொகை என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவணைக்காலத்தில் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வருமானங்களுடன் முதலீடு செய்யப்பட்ட உங்கள் அசல் தொகையின் ஒரு தொகையாகும். நீங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு முன்னரே, FD மெச்சூரிட்டி கால்குலேட்டருடன் FD மெச்சூரிட்டி தொகையை எளிதாகக் கணக்கிடலாம். விரும்பிய முதலீட்டு தொகையை உள்ளிட்டு, விருப்பமான தவணைக்காலம் மற்றும் உங்கள் FD மெச்சூரிட்டி தொகையை எளிதாக கணக்கிடுங்கள்.