പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകള്‍ക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന ലോണുകള്‍ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിറവേറ്റാന്‍ എളുപ്പമാണ്. ഈ നിബന്ധനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ യോഗ്യത നേടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അപ്രൂവൽ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു:

ദേശീയത: ഇന്ത്യൻ

വയസ്: 24 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ*
(*ലോൺ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രായം 70 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം)

ജോലി നില: സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ

ബിസിനസ് വിന്‍റേജ്: 3 വർഷം

സിബിൽ സ്കോർ: 685 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ

ഇതുകൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം സമർപ്പിച്ച ഐടി റിട്ടേൺസും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്‍റെ പി/എൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകളും ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളും സമർപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ അപേക്ഷയിൽ അതിവേഗ അപ്രൂവൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ പരിശോധിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക