പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകള്‍ എത്രതരമുണ്ട്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തന മൂലധന ഫൈനാൻസ് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്:

1. ഹ്രസ്വകാല അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾ
ഹ്രസ്വകാല പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾക്ക് സാധാരണയായി 96 മാസത്തെ കാലയളവ് ഉണ്ട്, ദീർഘകാല പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾക്ക് സാധാരണയായി 8 വർഷം വരെയുള്ള തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് ഉണ്ട്.

2. അൺസെക്യുവേർഡ് പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾ
ഇവയാണ് കൊലാറ്ററൽ രഹിത പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾ, അവ നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയായി ആസ്തികളൊന്നും പണയം വെയ്ക്കേണ്ടതില്ല.

3. സെക്യുവേർഡ് പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾ
പ്രോപ്പർട്ടി പോലുള്ള സ്വത്തിന് മേൽ സെക്യുവേർഡ് പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകൾ നൽകുന്നു, അത് ലോണിന് കൊലാറ്ററൽ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കൊലാറ്ററൽ രഹിതവും സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോണുകളും ഫ്ലെക്സി സൗകര്യവും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മികച്ച രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനും ആദ്യ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ 45%* വരെ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തന മൂലധന തകരാർ നേരിടുമ്പോൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡൈനാമിക് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കും.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക